Tham nhũng là gì? Tham nhũng bao hàm những hành vi nào? những thắc mắc đó sẽ được giải đáp trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: 12 hành vi tham nhũng


*
Mục lục bài viết

Tham nhũng là gì? những hành vi tham nhũng (Ảnh minh họa)

1. Tham nhũng là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 phương tiện Phòng, phòng tham nhũng 2018, tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ đó vị vụ lợi.

Trong đó:

- Người gồm chức vụ, quyền hạn là bạn do ngã nhiệm, do bầu cử, vày tuyển dụng, vày hợp đồng hoặc vì chưng một hình thức khác, gồm hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao tiến hành nhiệm vụ, công vụ một mực và có quyền hạn nhất định trong khi triển khai nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:

+ Cán bộ, công chức, viên chức;

+ Sĩ quan, quân nhân siêng nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan tiền nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân;

+ Người đại diện phần vốn đơn vị nước trên doanh nghiệp;

+ fan giữ chức danh, chức vụ cai quản trong doanh nghiệp, tổ chức;

+ những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ cùng có nghĩa vụ và quyền lợi trong khi triển khai nhiệm vụ, công vụ đó.

- Vụ lợi là việc người dân có chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi đã tận dụng chức vụ, quyền hạn nhằm mục tiêu đạt được tiện ích vật hóa học hoặc ích lợi phi vật hóa học không thiết yếu đáng.

2. Những hành vi tham nhũng

- những hành vi tham nhũng trong khoanh vùng nhà nước do người có chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước triển khai bao gồm:

+ hà lạm tài sản;

+ Nhận ân hận lộ;

+ sử dụng quá chức vụ, quyền lợi chiếm giành tài sản;

+ tận dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ bởi vụ lợi;

+ lạm quyền trong những lúc thi hành nhiệm vụ, công vụ bởi vì vụ lợi;

+ tận dụng chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi gây ảnh hưởng đối với những người khác để trục lợi;

+ hàng nhái trong công tác làm việc vì vụ lợi;

+ Đưa hối hận lộ, môi giới hối lộ nhằm giải quyết các bước của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng hoặc địa phương vì chưng vụ lợi;

+ tận dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi;

+ Nhũng nhiễu vày vụ lợi;

+ ko thực hiện, triển khai không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vày vụ lợi;

+ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao phủ cho người có hành vi vi bất hợp pháp luật vì chưng vụ lợi; cản trở, can thiệp trái điều khoản vào bài toán giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, tầm nã tố, xét xử, thực hiện án vì chưng vụ lợi.

- những hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài bên nước do người dân có chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi trong doanh nghiệp, tổ chức khoanh vùng ngoài nhà nước triển khai bao gồm:

+ biển thủ tài sản;

+ Nhận ăn năn lộ;

+ Đưa ăn năn lộ, môi giới hối hận lộ để giải quyết quá trình của doanh nghiệp, tổ chức triển khai mình bởi vụ lợi.

Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Giới Thiệu Về Bản Thân, Cách Viết Đoạn Văn Tự Giới Thiệu Bản Thân Lớp 2

- Cơ quan, tổ chức, đối chọi vị khu vực nhà nước bao gồm cơ quan đơn vị nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - thôn hội, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp bởi Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức, đơn vị khác bởi Nhà nước thành lập, chi tiêu cơ sở đồ chất, cấp phát tổng thể hoặc một trong những phần kinh chi phí hoạt động, vì Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia cai quản nhằm giao hàng nhu cầu phát triển chung, thiết yếu ở trong phòng nước và xã hội.

- Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài công ty nước là doanh nghiệp, tổ chức triển khai không trực thuộc trường hợp trên

(Điều 2, khoản 9, 10 Điều 3 luật Phòng, kháng tham nhũng 2018; khoản 3 Điều 217 cách thức Doanh nghiệp 2020)