*

Lý thuyết nhị đường thẳng chéo nhau và nhì đường thẳng tuy vậy song

Tag: hai mặt đường thẳng chéo cánh nhau là gì


Bài giảng: bài xích 2: nhị đường thẳng chéo nhau và nhị đường thẳng tuy nhiên song – Thầy Lê Thành Đạt (Giáo viên VietJack)


1. Vị trí tương đối của hai đường thẳng phân biệt

Cho hai tuyến phố thẳng a với b. Căn cứ vào sự đồng phẳng và số điểm thông thường của hai tuyến phố thẳng ta tất cả bốn trường đúng theo sau:

a. Hai đường thẳng tuy vậy song: cùng nằm trong một khía cạnh phẳng và không có điểm chung, tức là

*

b. Hai đường thẳng giảm nhau: chỉ gồm một điểm chung.

Bạn đang xem: 2 đường thẳng chéo nhau là gì

a cắt b khi còn chỉ khi a ⋂ b = I.

c. Hai tuyến đường thẳng trùng nhau: tất cả hai điểm chung phân biệt.

a ⋂ b = A, B ⇔ A ≡ B

d. Hai tuyến đường thẳng chéo nhau: không thuộc thuộc một mặt phẳng.

a chéo cánh b khi và chỉ còn khi a, b ko đồng phẳng.

*

a tuy nhiên song cùng với b

*

a cắt b tại giao điểm I

*

a với b cắt nhau tại vô vàn điểm (trùng)

*

a và b chéo nhau

2. Hai đường thẳng song song

Tính chất 1: Trong không gian, sang một điểm nằm ngoài một mặt đường thẳng có một và chỉ một đường thẳng tuy vậy song với con đường thẳng đó.

Tính hóa học 2: hai tuyến đường thẳng khác nhau cùng tuy nhiên song cùng với một đường thẳng thứ cha thì song song với nhau.

Định lí: (về giao con đường của hai mặt phẳng): Nếu ba mặt phẳng song một cắt nhau theo bố giao tuyến khác nhau thì ba giao con đường ấy hoặc đồng quy hoặc song một tuy vậy song.

Xem thêm: Hình Ảnh Vô Nước Biển - 100+ Hình Ảnh Truyền Nước

Hệ quả: ví như hai mặt phẳng lần lượt trải qua hai đường thẳng tuy nhiên song thì giao đường của chúng (nếu có) tuy nhiên song với hai đường thẳng kia (hoặc trùng với 1 trong những hai đường thẳng đó).