Tóm tắt kim chỉ nan Hóa 11 bài xích 40 : Ancol ngắn gọn, chi tiết sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng trung tâm Hóa 11 bài 40.

Bạn đang xem: Ancol hóa 11


Lý thuyết Hóa 11 bài xích 40 : Ancol

Bài giảng Hóa 11 bài xích 40 : Ancol

I. Định nghĩa – phân loại

1. Định nghĩa

- Ancol là hầu hết hợp chất hữu cơ, trong phân tử gồm nhóm hiđroxyl – OH liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử cacbon no.

- đội OH này được gọi là team – OH ancol.

- Ví dụ một trong những ancol:

CH3CH2OH; CH2 = CH – CH2 – OH; C6H5 – CH2 – OH.

- Công thức tổng quát của ancol:R(OH)n(n ≥ 1), với R là nơi bắt đầu hiđrocacbon.

- phương pháp của ancol no, mạch thẳng, đối kháng chức:CnH2n+1OHhayCnH2n+2O(với n ≥ 1).

2. Phân loại

- Dựa vào điểm lưu ý gốc hiđrocacbon, những ancol được phân chia thành:

+ Ancol no. Ví dụ: CH3OH; CH2OH – CH2OH …

+ Ancol ko no. Ví dụ: CH2 = CH – CH2 – OH …

+ Ancol thơm (phân tử bao gồm vòng benzen). Ví dụ: C6H5 – CH2 – OH…

- nhờ vào số nhóm OH vào phân tử, ancol được phân tách thành:

+ Ancol đối chọi chức: CH3OH; CH2 = CH – CH2 – OH …

+ Ancol nhiều chức: CH2OH – CH2OH; CH2OH – CH(OH) – CH2OH …

- các ancol còn được phân các loại theo bậc ancol. Bậc của ancol được xác minh bằng bậc của nguyên tử C links với team -OH.

II. Đồng phân, danh pháp

1. Đồng phân

Các ancol no, mạch hở, solo chức bao gồm đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí nhóm chức – OH trong mạch cacbon.

Ví dụ: C4H10O có các đồng phân ancol như sau:

*

2. Danh pháp

a) thương hiệu thông thường

- Một số không nhiều ancol mang tên thông thường.

- Tên thường thì = Ancol + tên gốc ankyl+ ic.

Ví dụ:

CH3-CH2-OH: ancol etylic.

CH3-OH: ancol metylic.

b) Tên rứa thế

Các cách gọi tên thế thế:

-Chọn mạch chính của phân tử ancol là mạch dài nhất bao gồm chứa nhóm -OH.

- Đánh số lắp thêm tự nguyên tử cacbon trên mạch chính bước đầu từ phía gần đội -OH hơn.

- Tên sửa chữa thay thế = thương hiệu hiđrocacbon khớp ứng với mạch chủ yếu + số chỉ địa chỉ nhóm OH + ol.

- Ví dụ:

*

*

III – đặc thù vật lý

- các ancol là hóa học lỏng hoặc hóa học rắn ở đk thường.

- ánh sáng sôi, cân nặng riêng của những ancol tăng theo chiều tăng của phân tử khối, ngược lại độ chảy trong nước của bọn chúng lại sút khi phân tử khối tăng.

- những ancol có nhiệt độ sôi cao hơn những hiđcacbon bao gồm cùng phân tử khối hoặc đồng phân ete của nó là vì giữa những phân tử ancolcó liên kết hiđro⇒ Ảnh hưởng đến độ tan.

*

Liên kết hiđro giữa các phân tử ancol cùng nhau (a) với với nước (b)

IV. đặc thù hóa học

Trong phân tử ancol link C – OH, đặc biệt liên kết O – H phân cực bạo phổi nên team – OH tốt nhất là nguyên tử H dễ dàng bị thay thế hoặc tách ra trong các phản ứng hóa học.

1. Làm phản ứng vậy H của group OH ancol (phản ứng đặc thù của ancol)

- đặc điểm chung của ancol tính năng với kim loại kiềm:

Ví dụ:

2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

Tổng quát:

+ với ancol đối kháng chức:

2ROH + 2Na → 2RONa + H2↑

+ với ancol đa chức:

2R(OH)x + 2xNa → 2R(ONa)x + xH2↑

- đặc thù đặc trưng của glixerol hòa tan Cu(OH)2

Ví dụ:

2C3H5(OH)3+ Cu(OH)2→ 2Cu + 2H2O

Không chỉ glixerol, những ancol đa chức có các nhóm – OH ngay tắp lự kề cũng đều có tính hóa học này.

⇒ phản ứng này dùng để phân biệt ancol đối kháng chức với ancol đa chức có các nhóm - OH cạnh nhau trong phân tử.

*

Thí nghiệm về bội phản ứng đặc thù của glixerol

2. Làm phản ứng thế nhóm OH

a) bội nghịch ứng với axit vô cơ:

Ví dụ:

C2H5OH + HBr →toC2H5Br + H2O

Các ancol khác cũng đều có phản ứng tương tự, phản ứng này chứng tỏ phân tử ancol tất cả nhóm – OH.

b) phản bội ứng cùng với ancol

Ví dụ:

2C2H5OH →140oC,H2SO4C2H5OC2H5 + H2O

C2H5OC2H5: đietyl ete

⇒ phương pháp tính số ete tạo thành từ bỏ n ancol không giống nhau là n(n+1)2

3. Phản ứng tách nước (phản ứng đehidrat hoá)

Ví dụ:

CH3CH2OH→170oC,H2SO4 CH2 = CH2 + H2O

Trong điều kiện tương tự, những ancol no, đối kháng chức, mạch hở (trừ CH3OH) có thể bị tách bóc nước tạo thành anken. Tổng quát:

CnH2n + 1OH →170oC,H2SO4CnH2n + H2O

4. Phản bội ứng oxi hoá

- phản nghịch ứng oxi hoá hoàn toàn:

Khi bị đốt các ancol cháy, tỏa những nhiệt. Tổng thể cho đốt cháy ancol no, solo chức, mạch hở:

*

- phản ứng oxi hoá không hoàn toàn bởi CuO, to

+ những ancol bậc I bị lão hóa không trọn vẹn tạo thành anđehit. Ví dụ:

CH3CH2OH + CuO →toCH3CHO (anđehit axetic) + Cu + H2O

+ các ancol bậc II bị lão hóa không trọn vẹn tạo thành xeton. Ví dụ:

CH3- CH(OH) – CH3 + CuO →toCH3 – co – CH3 + Cu + H2O

+ Trong đk trên, ancol bậc III ko phản ứng.

V. Điều chế

a. Phương pháp tổng hợp

Anken + H2O →to,H2SO4ancol

Ví dụ:

CH2 = CH2 + H2O →to,H2SO4CH3 – CH2 – OH

b. Phương pháp sinh hoá:từ tinh bột, đường, ... Lên men.

(C6H10O5)n →to,xt,H2OC6H12O6 →enzimC2H5OH

VI. Ứng dụng

Etanol có rất nhiều ứng dụng trong tương đối nhiều lĩnh vực, diễn đạt trong hình bên dưới đây:

*

Trắc nghiệm hóa học lớp 11Bài 40: Ancol

Câu 1:Công thức như thế nào đúng với tên gọi tương ứng?

A. Ancol sec-butylic: (CH3)2CH-CH2OH

B. Ancol iso-amylic: (CH3)2CHCH2CH2CH2OH

C. Ancol etylic: CH3OH

D. Ancol anlylic: CH2=CHCH2OH

Hiển thị lời giải

Câu 2:Rượu pha chế cần sử dụng cồn công nghiệp gồm chứa hàm lượng metanol cao, rất có thể gây ngộ độc nguy khốn đến tính mạng. Công thức phân tử của metanol là

A.C2H5OH

B.C3H5OH

C.CH3OH

D.C3H7OH

Hiển thị giải đáp

Câu 3:Phản ứng như thế nào sau đâykhôngxảy ra:

A.C2H5OH + CH3COOH

B. C2H5OH + HBr

C.C2H5OH + O2

D. C2H5OH + NaOH

Hiển thị câu trả lời

Câu 4:Độ rượu là

A. Số ml rượu nguyên chất tất cả trong 100 ml dung dịch rượu.

B.Số ml rượu nguyên chất bao gồm trong 100 gam dung dịch rượu.

C.Khối lượng rượu nguyên chất tất cả trong 100 gam hỗn hợp rượu.

D. Khối lượng rượu nguyên chất có trong 100 ml dung dịch rượu.

Hiển thị giải đáp

Câu 5:Điều kiện của phản ứng bóc nước :

CH3-CH2-OH→CH2= CH2+ H2O là :

A.H2SO4đặc, 120oC

B.H2SO4loãng, 140oC

C. H2SO4đặc, 170oC

D. H2SO4đặc, 140oC

Hiển thị đáp án

Câu 6:Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24 gam tất cả hổn hợp 3 ancol đối chọi chức X, Y, Z thấy thoát ra 0,336 lít khí H2(đkc). Khối lượng muối natri ancolat thu được là :

A.2,4 gam.

B.1,9 gam.

C.2,85 gam.

D.3,8 gam

Hiển thị câu trả lời

Câu 7:Cho 0,1 lít đụng etylic 95otác dụng với mãng cầu dư nhận được V lít khí H2(đktc). Biết rằng ancol etylic nguyên hóa học có cân nặng riêng là 0,8 g/ml, trọng lượng riêng của nước là 1 g/ml. Cực hiếm của V là

A.43,23 lít.

B.37 lít.

C.18,5 lít.

D.21,615 lít

Hiển thị lời giải

Câu 8:13,8 gam ancol A tác dụng với na dư giải phóng 5,04 lít H2ở đktc, biết MACH3OH.

B. C2H5OH.

C.C3H6(OH)2.

D.C3H5(OH)3

Hiển thị lời giải

Câu 9:Cho 15,6 gam tất cả hổn hợp hai ancol (rượu) solo chức, tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng tính năng hết cùng với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam hóa học rắn. Nhị ancol kia là

A.C3H5OH với C4H7OH

B.C2H5OH và C3H7OH

C.C3H7OH cùng C4H9OH

D.CH3OH với C2H5OH

Hiển thị đáp án

Câu 10:Có hai thí nghiệm sau :

Thí nghiệm 1: đến 6 gam ancol, mạch hở, 1-1 chức A tác dụng với m gam Na, thu được 0,075 gam H2

Thí nghiệm 2: đến 6 gam ancol, mạch hở, đơn chức A tác dụng với 2m gam Na, thu được không tới 0,1 gam H2.

A có công thức là

A.CH3OH.

B.C2H5OH.

C.C3H7OH.

Xem thêm: Cảm Kháng Của Cuộn Cảm Cho Ta Biết Điều Gì, Cảm Kháng Của Cuộn Cảm

D.C4H7OH

Hiển thị giải đáp