Phần a closer look 1 cung cấp cho mình học những từ vựng và cách phát âm câu theo nhà đề những ngành nghề thủ công bằng tay truyền thống. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng cũng tương tự gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Vocabulary:

Dưới đây là tổng vừa lòng từ vựng của Unit 1:

Artisan (n): thợ có tác dụng nghề thủ côngAttraction (n): điểm hấp dẫnAuthenticity (n): thậtCast (v): đúcCraft(n): Nghề thủ công, kỹ năng làm nghề thủ côngCraftman (n): thợ làm cho đồ thủ côngCross (v): đan chéoDrumhead (n): mặt trốngEmbroider (v): thêuFrame (n): khungHandicraft (n): sản phẩm thủ côngLacquerware (n): đồ dùng sơn màiLayer (n): lớp (lá)Mould (v): đổ khuôn, sinh sản khuônPreserve (v): bảo vệ, bảo tồnRemind (v): gợi nhớSculpture (n): điêu khắc, đồ gia dụng điêu khắcSet off (ph.v): khởi hànhStrip (n): dàiSurface (n): bề mặtTeam – building: thành lập đội ngũThread (n): sợiTreat (v): xử lý (chất thải)Turn up (ph.v): xuất hiệnWeave (v): đan (rổ, giá), dệt vảiWorkshop (n): công xưởng, xưởng

1. Write the verbs in the box under the pictures. One of them should be used twice.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh unit 1 lớp 9: a closer look 1

Điền các động tự sau vào vào bảng. Một trong những chúng phải được sử dụng 2 lần. 

*

A cast B. Carve C. Embroider D. Weave E. Mould F. Weave G. Knit

2a. Match the verbs in column A with the groups of nouns in column B.

Nối các động từ ngơi nghỉ cột A với danh từ sống cột B 

A

B

 

1. Carve

a. Handkerchiefs, table cloths, pictures

1-b

2. Cast

b. Stone, wood, eggshells

2-d

3. Weave

c. Clay, cheese, chocolate

3-e

4. Embroider

d. Bronze, gold, iron

4-a

5. Knit

e. Basket, carpets, silk, cloth

5-f

6. Mould

f. Sweaters, toys, hats

6-c

b, Now write the corect verb forms for these verbs.

Viết lại dạng đúng của không ít động từ sau

Infinitive

Past tense

Past participle

1. To lớn carve

I carved it

It was carved

2. Khổng lồ cast

I casted it

It was casted

3. Lớn weave

I wove it

It was woven

4. To embroider

I embroidered it

It was embroidered

5. To lớn knit

I knitted it

It was knitted

6. To mould

I moulded it

It was moulded

 

3. What are some places of interest in your area? Complete the word web. One word can belong to lớn more than one category.

Địa điểm tham qua tại phần bạn là gì? chấm dứt sơ vật dụng sau. Một từ có thể thuộc nhiều hơn nữa 1 mục 

*

4. Complete the pasage by filling each blank with a suitable word from the box. 

Hoàn thành đoạn văn bằng cách điền vào khu vực trống từ thích hợp trong bảng

Attraction historical traditional handicrafts culture excercise

Some people say that a place of interest is a place famous for its scenery or a well-known (1) historical site. I don’t think it has lớn be so limited. In my opinion, a place of interest is simply one that people lượt thích going to.

In my town, the park is a(n) (2) attration because many people love spending time there. Old people do (3) exercise and walk in the park. Children play games there while their parents sit và walk with each other. Another place of interest in my town is Hoa Binh market. It’s a(n) (4) traditional market with a lot of things to see. I love lớn go there because to buy food và clothes, and watch other people buying and selling. Foreign tourists also lượt thích the market because they can experience the (5) culture of Vietnamese people, and buy woven cloth và other (6) handicrafts as souvernirs.

Pronunciation:

Stress on nội dung words in sentences.(Trọng âm câu)

Pronunciation:

5a. Listen lớn the speaker read the following sentences and answer the questions.

Nghe fan nói đọc phần đông câu sau rồi vấn đáp câu hỏi 

Audio script:

The craft village lies on the river bank.

This painting is embroidered.

What is this region famous for?

Drums aren"t made in my village.

A famous artisan carved this table beautifully.

1. Which words are louder và clearer than the others? (Từ làm sao được phát âm to cùng rõ hơn đa số từ khác?)

The craft village lies on the river bank.

This painting is embroidered.

What is this region famous for?

Drums aren"t made in my village.

famous artisan carved this table beautifully.

2. What kinds of words are they? (Chúng là loại từ gì) 

Noun, Adjective, Adverb & Verb

3. Which words are not as loud and clear as the others? (Những trường đoản cú nào không được phát âm to và rõ hơn gần như từ khác?)

The, on, in , this, my, for

4. What kinds of words are they? (Chúng là các loại từ gì?)

Article, preposition và Possessive adjective, và wh-question words.

b, Now listen, check, & repeat 

Bây giờ đồng hồ hãy nghe, khám nghiệm và nhắc lại

In spoken English, the following kinds of words are usually stressed: main verbs, nouns, adjectives, adverbs, wh-question words, & negative auxiliaries (e.g. Don"t).

Words such as pronouns, prepositions, articles, conjunctions, possessive adjectives, be (even if it is a main verb in the sentence), and auxiliary verbs are normally unstressed.

1. The Art Museum is a popular place of interest in my city.2. This cinema attracts lots of youngsters3. The artisans mould clay lớn make traditional pots.4.

Xem thêm: Kiếm Tiền Online Với Adpia Là Gì ? Adpia Lừa Đảo Hay Uy Tín?

Where do you lượt thích going at weekend?5. We shouldn’t destroy historical buildings.