- Do đòi hỏi của cuộc sống và của sản xuất, nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu ước vật hóa học và tinh thần ngày càng tốt của bé người.

Bạn đang xem: Ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ đến việt nam


- vị sự nở rộ dân số, sự vơi cạn tài nguyên thiên nhiên, do nhu cầu của chiến tranh…

- Cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật lần trước tiên là chi phí đề liên tưởng cách mạng công nghệ - kỹ thuật lần II và phương pháp mạng công nghệ bùng nổ.


- kỹ thuật - kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, mọi phát minh kỹ thuật gần như bắt nguồn từ phân tích khoa học.

- Khoa học nối sát với kỹ thuật, đi trước mở đường đến kỹ thuật. Đến lượt mình, chuyên môn lại đi trước mở đường đến sản xuất.

- khoa học tham gia thẳng vào sản xuất, là nguồn gốc chính của những tiến bộ kỹ thuật với công nghệ.


- quy trình tiến độ 1: từ trong thời điểm 40 mang đến nửa đầu trong thời hạn 70 của ráng kỉ XX.

- giai đoạn 2: từ bỏ sau cuộc to hoảng tích điện năm 1973 mang đến nay. Cách mạng technology trở thành cốt lõi của biện pháp mạng công nghệ – kĩ thuật nên quy trình này nói một cách khác là cách mạng kỹ thuật – công nghệ.


 

2. Rất nhiều thành tựu vượt trội (giảm tải)

*

*

 

3. Tác động

* Tích cực:

- Tăng năng suất lao động, mức sống và quality cuộc sống của bé người. Từ đó dẫn mang đến những đổi khác lớn về cơ cấu tổ chức dân cư, quality nguồn nhân lực, những đòi hỏi mới về giáo dục và đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp, sự ra đời một thị trường thế giới và xu thế toàn cầu hóa.

* Hạn chế:

- Cuộc biện pháp mạng công nghệ - technology cũng tạo ra những hậu quả xấu đi (chủ yếu hèn do chủ yếu con tín đồ tạo nên) như:

+ Ô lây nhiễm môi trường, hiện tượng kỳ lạ Trái Đất nóng dần lên;


+ tai nạn lao rượu cồn và giao thông, những loại bệnh dịch lây lan mới,...

+ tốt nhất là việc chế tạo những loại vũ khí hiện đại có mức độ công phá và diệt trừ khủng khiếp, hoàn toàn có thể tiêu diệt nhiều lần sức sinh sống trên hành tinh.

4. Mở rộng: bài học kinh nghiệm kinh nghiệm cho nước ta từ sự phát triển mạnh khỏe của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ:

- Sự vạc triển trẻ khỏe của biện pháp mạng khoa học - công nghệ đã đưa con bạn bước sang một nền tiến bộ mới, lịch sự thông tin.

- Hệ trái của cuộc biện pháp mạng công nghệ - technology là làm xuất hiện xu thế toàn cầu hóa, đó là 1 trong những xu nạm khách quan, một thực tiễn không thể đảo ngược.

=> Thông qua quá trình hội nhập, vn cần học hỏi chuyên môn quản lí, các thành tựu kỹ thuật - kỹ năng tiên tiến tăng nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa đất nước.

ND chính

- đều nét bao gồm về nguồn gốc, quánh điểm, mọi thành tựu tiêu biểu vượt trội và tác động của cuộc cách mạng công nghệ - công nghệ.

Xem thêm: Sketchbook Là Gì - HọC Vẽ Sketch Cã³ Khã³ Khã´Ng

- bài học kinh nghiệm cho vn từ sự vạc triển khỏe khoắn của cuộc biện pháp mạng công nghệ - công nghệ.