pragamisiones.com ra mắt đến những em học sinh lớp 11 bài viết Tính số lượng giới hạn dãy số dạng P(n)/Q(n) cùng với P(n), Q(n) là những đa thức, nhằm mục tiêu giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

*Bạn đang xem: Bậc tử lớn hơn bậc mẫu lim

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Tính giới hạn dãy số dạng P(n)/Q(n) cùng với P(n), Q(n) là các đa thức:DẠNG TOÁN VÀ BÀI TẬP. Dạng 1. Tính số lượng giới hạn L = lim 2 cùng với P(n), 2(n) là những đa thức. Phương pháp giải: Rút lũy thừa bậc cao nhất của tử và mẫu, rồi sử dụng những công thức. Ví dụ 1. Tính giới hạn L = lim. Dìm xét: giả dụ bậc tử P(n) bởi bậc mẫu mã Q(n) thì lim (Hệ số bậc cao nhất của mẫu). Lấy ví dụ như 2. Tính số lượng giới hạn L = lim. Nhận xét: Với việc có lũy quá bậc cao, ta thường rút bậc cao trong từng vết ngoặc, sau đó áp dụng công thức và tính toán như các bài trước.Ví dụ 3. Tính số lượng giới hạn L= lim. Dìm xét: trường hợp bậc tử P(n) to hơn bậc mẫu mã Q(n) thì L= lim. Để biết là 0 hay ta dựa vào dấu của giới hạn trong tích theo quy tắc cùng dấu thì tích dương, trái dấu thì tích âm. Thông thường, sẽ để lốt = với xét dấu đang điền vào sau. Về trắc nghiệm, đó đó là tích của thông số bậc tối đa của tử và mẫu. Lấy ví dụ 5. Tính giới hạn L = lim1 + 3 + 5 + 7 + (2n+1).

Xem thêm: Top 15 Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 Thí Điểm Hk2 Tiếng Anh Lớp 7 Thí Điểm

Lời giải: Xét cấp số cộng 1,3,5,7,9,… 2n+1 có số hạng đầu tiên t = 1 công không đúng d = 2 cùng số hạng cuối cùng là u = 2n+1. Vậy cung cấp số cộng gồm n + 1 số hạng.