Chương I: Hàm con số Giác cùng Phương Trình Lượng Giác – Đại Số & Giải Tích Lớp 11

Giải bài bác Tập SGK: bài bác 1 Hàm số lượng Giác

Bài Tập 1 Trang 17 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11

Hãy xác định các cực hiếm của x bên trên đoạn ()(<-π; frac3π2>) để hàm số y = tanx

a) nhận giá trị bởi 0

b) nhận giá trị bởi 1

c) Nhận cực hiếm dương

d) Nhận cực hiếm âm.

Lời Giải bài bác Tập 1 Trang 17 SGK Đại Số và Giải Tích 11

Câu a: y = tan x thừa nhận giá trị bởi 0

=> tanx = 0

Vì (x ∈ <-π; frac3π2>) nên ta có:

x = -π => tan(-π) = 0 (thỏa)

(x = ± fracπ2 => tan(±fracπ2) ko xác định

x = 0 => tan(0) = 0 (thỏa)

x = π => tan(π) = 0 (thỏa)

(x = frac3π2 => tan)frac3π2) không xác định

Vây x nhận những giá trị -π; 0; π

Câu b: y = tanx nhân giá trị bằng 1

=> (tanx = 1 => x = fracπ4 + kπ) (k∈ℤ)

=> (tanx = 1 => x = fracπ4 + kπ) (k∈ℤ)

Vì (x ∈ <-π; frac3π2>)

Chọn (k = 0 => x = fracπ4) (thỏa)

(k = 1 => x = frac5π4) (thỏa)

(k = -1 => x = -frac3π4) (thỏa)

(k = 2 => x = frac9π4∉ <-π; frac3π4>)

(k = -2 => x = -frac7π4 ∉ <-π; frac3π4>)

Vậy x nhận cực hiếm (-frac3π4;fracπ4;frac5π4)

Câu c: Hàm số y = tanx tuần trả với chu kỳ luân hồi π

TXĐL D = (R fracπ2 + kπ, k∈ℤ)

Đồ thị hàm số y – tanx

*

Dựa vào độ thị ta thấy bên trên đoạn (<-π; frac-3π2>), hàm số y = tanx

nhận quý giá dương những khoảng (<-π;-fracπ2>, (0;fracπ2), (π;frac3π2))

Câu d: Từ đồ thị trên, hàm số y = tanx nhận quý giá âm trên những khoảng

((-fracπ2;0) với (fracπ2;π))

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập 1 trang 17 sgk đại số và giải tích 11 bài bác 1 hàm con số giác chương 1. Bài bác yêu cầu tì quý giá x trên đoạn. Nếu chúng ta có giải pháp giải không giống vui lòng bình luận dưới đây nhé.


Các bạn đang xem bài bác Tập 1 Trang 17 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11 thuộc bài xích 1: Hàm con số Giác tại Đại Số cùng Giải Tích Lớp 11 môn Toán học Lớp 11 của pragamisiones.com. Hãy nhấn Đăng ký kết Nhận Tin Của website Để cập nhật Những tin tức Về học tập Tập mới nhất Nhé.