Hướng dẫn giải bài §3. Giá bán trị lớn nhất và giá chỉ trị nhỏ nhất của hàm số, Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát điều tra và vẽ đồ dùng thị hàm số, sách giáo khoa Giải tích 12. Nội dung bài giải bài bác 1 2 3 4 5 trang 23 24 sgk Giải tích 12 bao hàm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài xích tập giải tích tất cả trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 12.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 23 toán 12

Lý thuyết

1. Định nghĩa

Cho hàm số $y = f(x)$ xác minh trên tập $D$.

– Số $M$ là giá chỉ trị lớn số 1 (GTLN) của hàm số $f$ trên $D$

(⇔left{ matrixf(x) le M,forall x in D hfill crexists x_0 in D ext thế nào cho f(x_0) = M hfill cr ight.)

Kí hiệu : (M=undersetDmax f(x).)

– Số $m$ là giá bán trị nhỏ tuổi nhất (GTNN) của hàm số $f$ bên trên $D$

(⇔left{ matrixf(x) ge m,forall x in D hfill crexists x_0 in D ext làm thế nào để cho f(x_0) = m hfill cr ight.)

Kí hiệu: (m=undersetDmin f(x).)

2. Cách tính GTLN và GTNN của hàm số bên trên một đoạn

Định lí:

Mọi hàm số liên tục trên một đoạn đều sở hữu GTLN với GTNN bên trên đoạn đó.

Quy tắc tìm GTLN, GTNN của hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn

– Tìm các điểm xi ∈ (a ; b)(i = 1, 2, . . . , n) nhưng tại đó f"(xi) = 0 hoặc f"(xi) ko xác định.

– Tính f(a), f(b), f(xi) (i = 1, 2, . . . , n) .

– khi đó: (undersetmax f(x)=max left f(a); f(b); f(x_i) ight \);

(undersetmin f(x)=min left f(a); f(b); f(x_i) ight ;)

Để kiếm tìm GTLN, GTNN của hàm số y=f(x) xác minh trên tập hòa hợp D, ta rất có thể khảo ngay cạnh sự trở nên thiên của hàm số bên trên D, rồi căn cứ vào bảng thay đổi thiên của hàm số mà kết luận về GTLN và GTNN của hàm số.

Dưới đó là phần phía dẫn vấn đáp các thắc mắc và bài tập trong phần buổi giao lưu của học sinh sgk Giải tích 12.

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang trăng tròn sgk Giải tích 12

Xét tính đồng biến, nghịch trở thành và tính giá chỉ trị to nhất, giá bán trị nhỏ nhất của hàm số:

a) $y = x^2$ trên đoạn $<-3; 0>$;

b) (y = frac (x + 1)(x – 1)) bên trên đoạn $<3; 5>$.

Trả lời:

a) Ta có: $y’ = 2x ≤ 0$ trên đoạn $<-3; 0>$. Vậy hàm số nghịch biến chuyển trên đoạn $<-3,0>$.

Khi đó trên đoạn $<-3,0>$: hàm số đạt giá chỉ trị lớn số 1 tại $x = -3$ cùng giá trị lớn số 1 bằng $9$, hàm số đạt giá chỉ trị nhỏ dại nhất tại $x = 0$ với giá trị bé dại nhất $= 0$.

b) Ta có: (y’ = – frac2(x-1)^2)

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 21 sgk Giải tích 12

*

Trả lời:

Hàm số:

(y = left{ matrix{– x^2 + 2,;,, – 2 le x le 1 hfill crx,,;,,,1

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 23 sgk Giải tích 12

Lập bảng đổi mới thiên của hàm số (f(x) = – frac11 + x^2).

Từ kia suy trả giá trị nhỏ tuổi nhất của $f(x)$ bên trên tập xác định.

Trả lời:

– TXĐ: $D = R$.

(y’ = frac2x(1 + x^2)^2). Cho $y’ = 0$ thì $x = 0.$

– Bảng biến thiên:

*

Vậy giá bán trị nhỏ dại nhất của hàm số đã chỉ ra rằng $ -1$ trên $x = 0$.Dưới đó là Hướng dẫn giải bài xích 1 2 3 4 5 trang 23 24 sgk Giải tích 12. Chúng ta hãy phát âm kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

pragamisiones.com reviews với chúng ta đầy đủ phương thức giải bài tập giải tích 12 kèm bài bác giải bỏ ra tiết bài 1 2 3 4 5 trang 23 24 sgk Giải tích 12 của bài xích §3. Giá trị lớn số 1 và giá trị nhỏ dại nhất của hàm số vào Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát điều tra và vẽ đồ vật thị hàm số cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài xích tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài 1 2 3 4 5 trang 23 24 sgk Giải tích 12

1. Giải bài bác 1 trang 23 sgk Giải tích 12

Tính giá bán trị bự nhất, giá trị nhỏ dại nhất của hàm số:

a) (y = x^3 – 3x^2 – 9x + 35) trên những đoạn (<-4; 4>) và (<0;5>).

b) (y = x^4 – 3x^2 + 2) trên các đoạn (<0;3>) cùng (<2;5>).

c) (y =frac (2-x)(1-x)) trên các đoạn (<2;4>) với (<-3;-2>).

d) (y =sqrt(5-4x)) bên trên đoạn (<-1;1>).

Bài giải:

a) Xét hàm số (y = x^3 – 3x^2 – 9x + 35)

– Tập xác định (D=mathbbR).

– Hàm số liên tục trên những đoạn <-4;4> và <0;5> nên gồm GTLN với GTNN trên mỗi đoạn này.

Ta có: y’ = 3x2 – 6x – 9 = 3(x2 – 2x – 3)

♦ bên trên đoạn <-4;4>:

(y’ = 0 Leftrightarrow left< eginarrayl x = 3 in left< – 4;4 ight>\ x = – 1 in left< – 4;4 ight> endarray ight.)

Ta có: y(-4)=-41; y(4)=15; y(-1)=40; y(3)=8.

Vậy:

– giá chỉ trị lớn số 1 của hàm số là (mathop max ylimits_x in left< – 4;4 ight> = y( – 1) = 40).

– giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của hàm số là (mathop min ylimits_x in left< – 4;4 ight> = y( – 4) = – 41.)

♦ trên đoạn <0;5>:

(y’ = 0 Leftrightarrow left< eginarray*20l x = 3 in left< 0;5 ight>\ x = – 1 otin left< 0;5 ight> endarray ight.)

Ta có: y(0)=35; y(5)=40; y(3)=8.

Vậy:

– giá bán trị lớn số 1 của hàm số là (mathop max ylimits_x in left< 0;5 ight> = y(5) = 40.)

– giá bán trị nhỏ nhất của hàm số là (mathop min ylimits_x in left< 0;5 ight> = y(3) = 8.)

b) Xét hàm số (y = x^4 – 3x^2 + 2)

– Tập xác định $D=R$

– Hàm số thường xuyên trên các đoạn (<0;3>) với (<2;5>) nên bao gồm GTLN và GTNN trên các đoạn này:

– Đạo hàm: y’=4x3-6x.

♦ trên đoạn <0;3>:

(y’ = 0 Leftrightarrow left< eginarray*20l x = – sqrt frac32 otin left< 0;3 ight>\ x = 0 in left< 0;3 ight>\ x = sqrt frac32 in left< 0;3 ight> endarray ight.)

Ta có: y(0)=2; (yleft( sqrt frac32 ight) = – frac14); y(3)=56.

Vậy:

– giá chỉ trị lớn số 1 của hàm số:(mathop max ylimits_x in left< 0;3 ight> = yleft( 3 ight) = 56.)

– giá bán trị nhỏ dại nhất của hàm số: (mathop min ylimits_x in left< 0;3 ight> = yleft( sqrt frac32 ight) = – frac14.)

♦ trên đoạn <2;5>:

(y’ = 0 Leftrightarrow left< eginarray*20l x = – sqrt frac32 otin left< 2;5 ight>\ x = 0 otin left< 2;5 ight>\ x = sqrt frac32 otin left< 0;3 ight> endarray ight.)

Ta có: y(2)=6; y(5)=552

Vậy:

– giá bán trị lớn số 1 của hàm số (mathop max ylimits_x in left< 2;5 ight> = yleft( 6 ight) = 552.)

– giá trị nhỏ nhất của hàm số: (mathop min ylimits_x in left< 2;5 ight> = yleft( 2 ight) = 6.)

c) Xét hàm số (y =frac (2-x)(1-x))

Hàm số bao gồm tập xác định D = R 1 và tiếp tục trên những đoạn <2;4> với <-3;-2> nằm trong D, do đó hàm số bao gồm GTLN, GTNN trên mỗi đoạn này.

Ta gồm :

Ta có: (y’=frac1.left( -1 ight)-1.left( -2 ight)left( x-1 ight)^2=frac1left( x-1 ight)^2>0 forall x e 1.)

Với (D=left< 2; 4 ight>) có: (yleft( 2 ight)=0; yleft( 4 ight)=frac23.)

Vậy (undersetxin left< 2; 4 ight>mathopmin ,y=0 khi x=2) và (undersetxin left< 2; 4 ight>mathopmax ,y=frac23 khi x=4.)

♦ bên trên đoạn <2;4>: (y(2)=0;y(4)=frac23.)

Vậy:

– giá trị nhỏ nhất của hàm số: (mathop min ylimits_x in left< 2;4 ight> = yleft( 2 ight) = 0.)

– giá bán trị lớn số 1 của hàm số: (mathop max ylimits_x in left< 2;4 ight> = yleft( 4 ight) = frac23.)

♦ trên đoạn <-3;-2>: (y(-3)=frac54;y(-2)=frac43.)

Vậy:

– giá trị nhỏ nhất của hàm số: (mathop min ylimits_x in left< – 3;-2 ight> = yleft( – 3 ight) = frac54.)

– giá bán trị lớn số 1 của hàm số: (mathop max ylimits_x in left< – 3; – 2 ight> = yleft( – 2 ight) = frac43.)

d) Xét hàm số (y =sqrt(5-4x))

Hàm số bao gồm tập xác định ( mD = left( – infty ;frac54 ight>) nên xác định và liên tiếp trên đoạn <-1;1>, cho nên có GTLN, GTNN bên trên đoạn <-1;1>.

Ta có:(y’ = – frac2sqrt 5 – 4x

2. Giải bài xích 2 trang 24 sgk Giải tích 12

Trong số những hình chữ nhật cùng bao gồm chu vi 16 cm, hãy search hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.

Bài giải:

♦ phương pháp 1: Áp dụng bất đăng thức cô-si

Kí hiệu $x, y$ sản phẩm công nghệ tự là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật $(0 x>0; 8>y>0)$.

Khi đó chu vi: $p=2(x+y)=16 ⇔ x+y=8 ⇔ y=8-x.$

Ta có diện tích của hình chữ nhật là:

$S=x.y=x(8-x) ⇔ S=-x^2 + 8x$.

Xét hàm số: $S(x) = -x$2 + 8x$ trên khoảng $(0, 8)$ ta có:

$S’=-2x + 8; S’= 0 ⇔ x=4$

Bảng đổi mới thiên:

*

Từ bảng biến chuyển thiên ta thấy hàm số đạt giá bán trị lớn số 1 tại x=4 khi đó maxS = 16.

Với $x=4$ suy ra $y=4$.

Vậy hình vuông vắn có cạnh bởi $4$ là hình có diện tích s lớn nhất.

3. Giải bài 3 trang 24 sgk Giải tích 12

Trong toàn bộ các hình chữ nhật thuộc có diện tích s $48 m^2$, hãy xác định hình chữ nhật có chu vi bé dại nhất.

Bài giải:

♦ bí quyết 1: thực hiện bất đẳng thức cô-si:

*

♦ cách 2: Ứng dụng đạo hàm nhằm tìm giá trị lớn nhất và bé dại nhất của hàm số

Gọi x,y theo lần lượt là chiều dài với chiều rộng lớn của hình chữ nhật (x>0,y>0)

Ta có:

Khi kia chu vi của hình chữ nhật là (p=2(x+y) Leftrightarrow p=2x+frac96x.)

Xét hàm số (Pleft( x ight)=2left( x+dfrac48x ight)) bên trên (left( 0;+infty ight)) ta có:

(eginarraylP’left( x ight) = 2left( 1 – dfrac48x^2 ight) Rightarrow P’left( x ight) = 0 Leftrightarrow x^2 – 48 = 0\Leftrightarrow x^2 = 48 Leftrightarrow left< eginarraylx = 4sqrt 3 ; in left( 0; + infty ight)\x = – 4sqrt 3 ;; otin left( 0; + infty ight)endarray ight..endarray)

Ta có: (Pleft( 4sqrt3 ight)=16sqrt3.)

(eginalign và undersetx o 0mathoplim ,Pleft( x ight)=undersetx o 0mathoplim , 2left( x+dfrac48x ight)=+infty . \ & undersetx o +infty mathoplim ,Pleft( x ight)=undersetx o +infty mathoplim , 2left( x+dfrac48x ight)=+infty . \ và Rightarrow Min Pleft( x ight)=16sqrt3 khi x=4sqrt3. \ và Rightarrow y=dfrac484sqrt3=4sqrt3m. \ endalign)

Bảng biến đổi thiên:

*

Từ bảng vươn lên là thiên ta có: (min phường = 16sqrt 3) lúc (x = 4sqrt 3 ,).

Với (x = 4sqrt 3 ,Rightarrow y=frac48x=4sqrt 3).

Vậy hình vuông có cạnh (4sqrt 3 ,) là hình bao gồm chu vi nhỏ dại nhất theo yêu thương cầu bài toán.

4. Giải bài xích 4 trang 24 sgk Giải tích 12

Tính giá chỉ trị lớn nhất của các hàm số sau:

a) (y=frac41+x^2).

Xem thêm:
So Sánh Sự Giống Và Khác Nhau Trong Quy Trình Sản Xuất Giống Ở Ba Nhóm Cây Trồng

b) (y=4x^3-3x^4).

Bài giải:

a) (y=frac41+x^2.)

Tập xác định: (D=R.)

Ta có: (y’=frac-2x.4left( 1+x^2 ight)^2=frac-8xleft( 1+x^2 ight)^2Rightarrow y’=0Leftrightarrow 8x=0Leftrightarrow x=0.)

(undersetx o pm infty mathoplim ,frac41+x^2=0.)

Ta có bảng trở thành thiên:

*

Từ bảng trở nên thiên ta thấy hàm số đạt GTLN tại (x=0; undersetRmathopmax ,y=4.)

b) (y=4x^3-3x^4.)

Tập xác định: (D=R.)

Ta có: (y’=12x^2-12x^3Rightarrow y’=0Leftrightarrow 12x^2-12x^3=0Leftrightarrow left< eginalign& x=0 \ & x=1 \ endalign ight..)

(undersetx o pm infty mathoplim ,y=undersetx o pm infty mathoplim ,left( 4x^3-3x^4 ight)=-infty .)

Ta tất cả bảng trở thành thiên:

*

Theo bảng biến đổi thiên ta thấy hàm số đạt GTLN tại (x=1; undersetRmathopmax ,y=1.)

5. Giải bài 5 trang 24 sgk Giải tích 12

Tính giá chỉ trị nhỏ nhất của những hàm số sau:

a) (y = left | x ight |);

b) (y = x+frac4x ( x > 0))

Bài giải:

a) (y=left| x ight|.)

Ta có: y = |x| ≥ 0 ∀ x

Tập xác định: (D=R.)

Ta gồm bảng trở nên thiên:

*

Từ bảng vươn lên là thiên ta bao gồm hàm số đạt GTNN trên (x=0; undersetRmathopmin ,=0.)

b) (y=x+frac4x left( x>0 ight).)

Ta có: (y’=1-frac4x^2Rightarrow y’=0Leftrightarrow 1-frac4x^2=0Leftrightarrow x^2-4=0Leftrightarrow left< eginalign& x=-2 otin left( 0;+infty ight) \ & x=2in left( 0;+infty ight) \ endalign ight..)

Bảng đổi thay thiên:

*

Từ bảng thay đổi thiên ta thấy: (undersetleft( 0;+infty ight)mathopMin,y=4 khi x=2.)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 12 cùng với giải bài xích 1 2 3 4 5 trang 23 24 sgk Giải tích 12!