Tập hợp là 1 trong khái niệm các em sẽ được mày mò ở lịch trình Toán 6. Chương trình Đại số 10, liên tục kế vượt và giới thiệu đến những em thêm những khái niệm, dạng bài bác tập mới. Xin mời các em cùng tò mò nội dung bài học.

Bạn đang xem: Giải toán 10 bài 2: tập hợp


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Tập hợp

1.2. Cách xác minh tập hợp

1.3. Tập con

1.4. Tập hợp bởi nhau

2. Bài bác tập minh hoạ

3.Luyện tập bài 2 chương 1đại số 10

3.1. Trắc nghiệmtập hợp

3.2. Bài tập SGK & Nâng caotập hợp

4.Hỏi đáp vềbài 2 chương 1đại số 10


Tập hòa hợp là có mang cơ bản của toán học, không định nghĩa .Tập phù hợp thường được kí hiệu bằng các chữ mẫu in hoa như: A, B, C, D, .... Các bộ phận của tập hợp đặt trong cặp vết .Để chỉ phần tử a trực thuộc tập hòa hợp A ta viết (a in A,) trái lại ta viết (a otin A.)Tập hợp không chứa thành phần nào gọi là tập rỗng. Khí hiệu (emptyset .)

Có 2 cách:

Cách 1: Liệt kê các thành phần : mỗi phần tử liệt kê một lần, giữa các bộ phận có lốt phẩy hoặc dấu chấm phẩy chống cách. Giả dụ số lượng bộ phận nhiều rất có thể dùng dấu ba chấm.

Ví dụ:

A = 1; 3; 5; 7

B = 0 ; 1; 2; . . . . ; 100

C= 1; 3; 5;…;15; 17

Cách 2: Chỉ rõ đặc thù đặc trưng của các thành phần trong tập hợp, tính chất này được viết sau vết gạch đứng.

Ví dụ:

A = x lẻ và x 2-5x+3=0


Nếu tập A là bé của B, kí hiệu: (A subset B) hoặc (B supset A.) .Khi đó (A subset B Leftrightarrow forall xleft( x in A Rightarrow x in B ight))

Ví dụ:

A=1;3;5;7;9, B=1;2;3;...;10

Cho (A e emptyset ) có ít nhất 2 tập bé là (emptyset ) cùng A.

Tính chất:

(A subset A,emptyset subset A) với đa số A.

Xem thêm: Cho Hàm Dấu - Sign (Hàm Sign)

Nếu (A subset B) với (B subset C) thì (A subset C.)


(A = B Leftrightarrow A subset B) và (B subset A) hay (A = B Leftrightarrow forall xleft( x in A Leftrightarrow x in B ight))

Ví dụ:

(eginarraylC = left x in mathbbR ight\D = left frac12;1 ight\ Rightarrow C = D.endarray)

Biểu đồ gia dụng Ven

*

Ta có (mathbbN* subset mathbbN subset mathbbZ subset mathbbQ subset mathbbR)


Ví dụ 1:

Cho những tập hòa hợp sau:

a) Tập đúng theo A là các nghiệm của phương trình ((x + 1)(x + 3)left( x - frac12 ight) = 0.)

b) Tập (B = left m in mathbbZ ight\)

Hãy liệt kê tất cả các thành phần của chúng.

Hướng dẫn giải:

a) (A = left - 3; - 1;frac12 ight\)

b) (B = left - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6;7 ight.)

Ví dụ 2:

Tìm tất cả các tập hợp con của tập đúng theo (A = left - 3;0;2 ight.)

Hướng dẫn giải:

Tập A tất cả 8 tập hợp con là: (emptyset ,left - 3 ight,left 0 ight,left 2 ight,left - 3;0 ight,left - 3;2 ight,left 0;2 ight,left - 3;0;2 ight.)

Ví dụ 3:

Tìm các tính chất đặc trưng của các tập vừa lòng sau:

a) (A = left 1;frac12;frac13;frac14;frac15;frac16 ight\)

b) (B = left frac54;frac109;frac1716;frac2625;frac3736;frac5049 ight.)

Hướng dẫn giải:

a) (A = left n in mathbbN,1 le n le 6 ight.)

b) (B = left n in mathbbN,2 le n le 7 ight.)