Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 48 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 48 SGK Toán 8 Tập 1. Làm tính cộng

Xem lời giải
Bạn đang xem: Bài 6 phép trừ các phần thức đại số

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1. Tìm phân thức đối của

Xem lời giải


Bài 28 trang 49 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 28 trang 49 SGK Toán 8 tập 1. Theo quy tắc đổi dấu

Xem lời giải


Bài 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính trừ các phân thức sau:

Xem lời giải


Bài 31 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 31 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1:

Xem lời giải


Bài 32 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 32 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Đố em tính nhanh được tổng sau:

Xem lời giải


Bài 34 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Dùng quy tắc biến đổi dấu rồi thực hiện các phép tính:

Xem lời giải


Bài 35 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 35 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính:

Xem lời giải


Bài 36 trang 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 36 trang 51 SGK Toán 8 tập 1. Số sản phẩm phải sản xuất trong 1 ngày theo kế hoạch là

Xem lời giải


Bài 37 trang 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 37 trang 51 SGK Toán 8 tập 1. Đố em tìm được một phân thức mà khi lấy phân thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm thì được một phân thức bằng phân thức đối của phân thức đã cho

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | Chính sách

*Xem thêm: Lời Chia Buồn Cho Người Đã Mất, Lời Chia Buồn Đám Tang Cảm Động, Ý Nghĩa Nhất

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép pragamisiones.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.