https://docs.google.com/presentation/d/1NXjJn86MlKklj0n9LmoFXvRY7_t4geuF/edit?usp=sharing&ouid=112204124938061960299&rtpof=true&sd=true

Toán Tuần 15 tiết 2:

https://docs.google.com/presentation/d/1Lqxyvb2DHowRn7cfwwp7KoWBtMisLFtO/edit?usp=sharing&ouid=112204124938061960299&rtpof=true&sd=true

Toán Tuần 15 huyết 3:

https://docs.google.com/presentation/d/1RN-haeEupIw28NAFnukrLBJuzOXy8s8D/edit?usp=sharing&ouid=112204124938061960299&rtpof=true&sd=true

Toán Tuần 15 ngày tiết 4:

https://docs.google.com/presentation/d/1iAvXLzm77RvkxYz75hWyWiA0c6i2-meZ/edit?usp=sharing&ouid=112204124938061960299&rtpof=true&sd=true

Toán Tuần 15 ngày tiết 5:

https://docs.google.com/presentation/d/1bKpQJWDKMa2Xr-Y2_sDH9EWOkVeG-n3a/edit?usp=sharing&ouid=112204124938061960299&rtpof=true&sd=true
Bạn đang xem: Video bài giảng toán lớp 4

Tác giả: admin

*

Toán 4 - Tuần 15 - Luyện tập
*

Bài giảng Lớp 4 tuần 13
*

Bài giảng Lớp 4 Tuần 12
*


*Bài giảng trực tuyến Lớp 4-Tuần 23
Tuần 27-Bài giảng trực tuyến đường lớp 4

Thực hiện theo công văn số 830/GDĐT-TH ngày 16 mon 03 năm 2020 của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo tp.pragamisiones.com về vấn đề hướng dẫn tổ chức dạy học tập trực tuyến. Trường tiểu học tập Đống Đa tiếp tục update bài học trực tuyến (Tuần 27)
Xem thêm: Xem Lịch Âm Tháng 01 Năm 2019, Lịch Vạn Niên Tháng 1 2019, Xem Ngày Tốt, Xem Lịch Âm Tháng 1 Năm 2019

Tuần 26- bài giảng trực tuyến lớp 4

Thực hiện tại theo công văn số 830/GDĐT-TH ngày 16 mon 03 năm 2020 của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo tp.hồ chí minh về việc hướng dẫn tổ chức dạy học tập trực tuyến. Ngôi trường tiểu học Đống Đa tiếp tục cập nhật bài học trực con đường (Tuần 26)


Tuần 25- bài giảng trực tuyến lớp 4

Thực hiện nay theo công văn số 830/GDĐT-TH ngày 16 tháng 03 năm 2020 của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành phố hồ chí minh về việc hướng dẫn tổ chức triển khai dạy học trực tuyến. Trường tiểu học tập Đống Đa tiếp tục update bài học trực tuyến đường (Tuần 25) các môn chính tả, Tập làm cho văn, Toán, lịch sử- Địa lý.