HỌC247xin reviews đến các emLý thuyết và bài xích tập ôn tập Câu chẻ giờ đồng hồ Anh 11 gồm đáp án. Mong muốn tài liệu ôn tập này sẽ giúp đỡ các em ghi ghi nhớ và hệ thống kiến thức về câu chẻ trong chương trình Tiếng Anh 11,chuẩn bị thật tốt cho các kì thi chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Bài tập câu chẻ có đáp án


*

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ÔNTẬP CÂU CHẺ TIẾNG ANH 11 CÓ ĐÁP ÁN

I. Câu chẻ là gì? phương pháp dùng câu chẻ lớp 11

- Câu chẻ tên gọi khác của câu nhấn mạnh, gồm bao gồm 2 mệnh đề, trong những số ấy mệnh đề thứ nhất là mệnh đề áp dụng với mục đích cần nhấn mạnh, mệnh đề trang bị hai là mệnh đề phụ có chức năng bổ ngữ mang lại mệnh đề máy nhất.

– Câu chẻ dùng để làm nhấn mạnh một nguyên tố nào đó của câu.

II. Phương pháp câu chẻ giờ Anh 11

1. Câu chẻ nhấn mạnh vào chủ ngữ.

It + (be) + S + who/that + V…

Ex: Lan is the best dancer. (Lan là bạn nhảy xuất sắc nhất).

➔ It is Lan who is the best dancer. (Đây là Lan fan mà nhảy giỏi nhất).

2. Câu chẻ nhấn mạnh vào động từ.

S + Auxilliar + Vinf…

➔ Câu chẻ nhấn mạnh vấn đề động trường đoản cú ta sử dụng trợ đụng từ tương đương với thời động từ chủ yếu của câu và cồn từ thiết yếu ở dạng nguyên thể.

Ex:

I finished all my work yesterday.

(Tôi đã dứt tất cả các bước của tôi ngày mai).

➔ I did finish all my work yesterday.

(Tôi đã dứt tất cả các bước của tôi ngày mai).

3. Câu chẻ nhấn mạnh tay vào tân ngữ.

It + be + (tân ngữ) + that/whom + S + V.

Ex:

I gave her a pen last night. (Tôi đã tặng cô ấy một dòng bút về tối qua).

➔ It was her whom I gave a pen last night.

(Cô ấy người mà tôi đã khuyến mãi một mẫu bút buổi tối qua).

4. Câu chẻ nhấn mạnh vấn đề vào những thành phần không giống của câu.

It + be + (thành phần câu cần phải nhấn mạnh) + that + S + V.

Ex: She lives in a small house. (Cô ấy sinh sống trong một khu nhà ở nhỏ).

➔ It is a small house that she lives in.

(Nó là một trong những ngôi nhà bé dại nơi mà cô ấy sống).

III. Câu chẻ trong câu bị động.

Câu công ty động:It + be + (tân ngữ) + that/whom + S + V.

Câu bị động:It + be + N + that/whom + tobe + Ved/PII + … + by O(S).

Ex:

Jim gave her boyfriend a lot of gifts.

(Cô gái này đã tặng ngay cho chúng ta trai cô ấy không ít quà).

➔ It was Jim’s boyfriend whom was given a lot of gifts.

(Bạn trai của Jim fan mà đang được tặng rất những quà vị cô ấy).

IV. Bài tập về câu chẻ gồm đáp án

Bài 1. Viết lại câu ko làm đổi khác nghĩa cùng use cấu trúc câu chẻ với tự được gạch chân.

1. Gim will visit my grandparents next month.

➔ _________________________________. (will be)

2. Her father hit this dog in the yard.

➔ _________________________________. (was)

3. His girlfriend made some candies for his birthday’s party.

➔ _________________________________. (was)

4. Tom passed the chạy thử last week.

➔ _________________________________. (was)

5. We were born in Hanoi.

➔ _________________________________. (that)

6. They cleaned the doors this morning.

➔ _________________________________. (cleaned)

Bài 2. Rewrite these sentences with the same meaning và using the cleft sentences with underlined word:

1. My father usually complains about my students whenever they go lớn my house.

--------------------------------------------------------------------

2. I used to like climbing up tress and pick fruits.

--------------------------------------------------------------------

3. My neighbors always make noise at night.

---------------------------------------------------------------------

4. We often complain about the noise at night.

---------------------------------------------------------------------

5. You gave her a bunch of rose last week.

---------------------------------------------------------------------

6. Our English teacher is the greatest teacher in the world.

---------------------------------------------------------------------

7. The earthquake destroyed everything two years ago.

---------------------------------------------------------------------

8. My recent computer helps me a lots in preparing tasks for my students.

--------------------------------------------------------------------

9. My students’ bad behavior made me sad yesterday morning.

--------------------------------------------------------------------

10. The man gave her the book.

--------------------------------------------------------------------

ĐÁP ÁN

Bài 1. Viết lại câu không làm chuyển đổi nghĩa với use cấu tạo câu chẻ với tự được gạch chân.

1. It will be Gim who visit my grandparents next month.

2. It was this dog that her father hit in the yard.

3. It was his girlfriend who made some candies for his birthday’s party.

4. It was last week that Tom passed the test.

5. It was Hanoi that We were born in.

6. It was the doors that were cleaned this morning.

Bài 2. Rewrite these sentences with the same meaning & using the cleft sentences with underlined word:

1. It is my father that/who usually complains about my students whenever they go lớn my house.

2. It was I that/who used to lượt thích climbing up tress và pick fruits.

3. It is my neighbors who/that always make noise at night.

4. It is we who/that often complain about the noise at night.

5. It was you/that who gave her a bunch of rose last week.

6. It is our English teacher who/that is the greatest teacher in the world.

7. It was the earthquake that destroyed everything two years ago.

8. It is my recent computer that helps me a lots in preparing tasks for my students.

9. It was my student’s bad behavior that made me sad yesterday morning.

10. It was the man who/that gave her the book.

Xem thêm: Toplist #Tag: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 12 Chương 1 Trắc Nghiệm Violet Có Đáp Án

Trên phía trên là toàn thể nội dung tài liệuLý thuyết và bài tập ôn tập Câu chẻ giờ đồng hồ Anh 11 có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em singin vào trang pragamisiones.comđể download tài liệu về sản phẩm tính. Hi vọng tài liệu này để giúp các emhọc sinh ôn tập giỏi và đạt các thành tích cao trong học tập.