chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử hào hùng 10 Địa lí 10 Tin học 10 technology 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử vẻ vang 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học tập 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Lớp 7
lịch sử và Địa lí 7 Tin học tập 7 công nghệ 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6
Chương 1 : Nguyên tử Chương 2: Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học Chương 3 : link hóa học Chương 4 : bội phản ứng OXH - Khử Chương 5 : team Halogen Chương 6 : Oxi - sulfur Chương 7 : vận tốc phản ứng và thăng bằng hóa học tập

Câu hỏi 1 : hỗn hợp NaCl bị lẫn NaI. Để có tác dụng sạch dung dịch NaCl hoàn toàn có thể dùng:

A AgNO3. B  Br2. C Cl2. D hồ nước tinh bột.

Bạn đang xem: 30 bài tập về ôn tập chương halogen có lời giải


Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của những halogen: Phi kim mạnh khỏe đẩy phi kim yếu ra khỏi dung dịch muối.


Lời giải đưa ra tiết:

Dùng Cl2 sẽ có được phản ứng:

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

=> sau phản bội ứng chỉ tất cả NaCl mà không tồn tại muối khác. I2 không tan trong nước cũng dễ lọc tách.

Đáp án C


Câu hỏi 2 : phương thức hóa học dùng làm phân biệt 4 dung dịch trong những lọ hiếm hoi đựng HCl, HNO3, KCl, KNO3 là:

A quỳ tím B  dd NaOH C Quỳ tím và AgNO3 D dd AgNO3

Lời giải bỏ ra tiết:

Quỳ tím cùng AgNO3

Khi mang đến quỳ tím vào các lọ ta thấy hiện nay tượng:

HCl, HNO3 cho màu đỏ (axit) (nhóm 1)

KCl, KNO3 ko làm chuyển màu (muối) (nhóm 2)

Cho AgNO3 vào từng đội ta thấy

Nhóm 1: lọ đến kết tủa trắng là HCl (tủa AgCl)

Nhóm 2: lọ mang đến kết tủa trắng là KCl (tửa AgCl)

Đáp án C


Lời giải đưa ra tiết:

Bán kính nguyên tử của F Độ dài links H-X: F

Câu hỏi 4 : Để nhận được Brom nguyên chất từ hỗn hợp Brom, clo cần làm theo cách nào sau đây?

A

Dẫn tất cả hổn hợp qua dung dịch NaBr

B

Dẫn tất cả hổn hợp qua nước

C Dẫn các thành phần hỗn hợp qua dung dịch H2SO4 D Dẫn hỗn hợp qua hỗn hợp NaI

Phương pháp giải:

Dựa vào phản nghịch ứng phi kim mạnh bạo đẩy phi kim yếu ra khỏi dung dịch muối của chính nó (trừ F2 vì chưng F2 phản bội ứng dạn dĩ với H2O)


Lời giải đưa ra tiết:

Cl2 có khả năng đẩy Br thoát ra khỏi muối bromua:

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

Ta chọn hóa học chỉ làm phản ứng cùng với Clo ko được phản bội ứng cùng với Brom

Đáp án A


Câu hỏi 5 : Thuốc test để nhận thấy dung dịch NaF, KCl, NaBr, KI là:

A quỳ tím B  dd NaOH C dd H2SO4 D dd AgNO3

Lời giải bỏ ra tiết:

Khi mang lại AgNO3 vào thì:

NaF ko phản ứng

NaCl đến kết tủa AgCl màu sắc trắng

NaBr đến kết tủa AgBr màu xoàn nhạt

NaI cho kết tủa AgI màu tiến thưởng đậm

Đáp án D


Câu hỏi 6 : Phương trình: NaX (khan) + H2SO4 ( đặc, nóng) → NaHSO4 + HX↑. Không dùng để làm điều chế halogen nào?

A Cl2 B Br2 C I2 D Br2 và I2

Lời giải chi tiết:

HBr cùng HI vừa sinh ra có tính khử sẽ đề nghị sẽ tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng chế tạo ra thành phầm khác

Đáp án D


Câu hỏi 7 : mang đến 15,2 gam hỗn hợp X bao gồm Mg và Ca phản nghịch ứng toàn diện với 8,96 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y gồm Cl2 cùng O2 thu được 39,7 gam hóa học rắn Z chỉ gồm các muối clorua và các oxit kim loại. Khối lượng của Mg vào 15,2 gam X là

A 4,8 gam. B 7,2 gam. C 9,2 gam. D 3,6 gam.

Lời giải bỏ ra tiết:

Đặt nCl2 = x; nO2 = y (mol)

BTKL: mY= mZ – mX = 39,7 – 15,2 = 24,5 (g)

Ta có hệ: 

(left{ egingathered x + y = 0,4 hfill \ 71x + 32y = 24,5 hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered x = 0,3 hfill \ y = 0,1 hfill \ endgathered ight.)

Đặt nMg = a; nCa = b (mol)

Ta bao gồm hệ: 

(left{ egingathered m_Mg + m_Ca = m_X hfill \ xrightarrowBT:e2n_Mg + 2n_Ca = 2n_Cl_2 + 4n_O_2 hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered 24a + 40b = 15,2 hfill \ 2a + 2b = 2.0,3 + 4.0,1 hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered a = 0,3 hfill \ b = 0,2 hfill \ endgathered ight.)

=> mMg = 0,3.24 = 7,2 (g)

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 8 : dãy nào dưới đây được sắp xếp theo chiều tăng mạnh tính axit ?

A HI B HF C HI D HCl

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phân tử càng dễ dãi phân li cho ra H+ thì tính axit càng mạnh


Lời giải bỏ ra tiết:

Tính axit tăng mạnh theo lắp thêm tự: HF
Đáp án - lời giải

Câu hỏi 9 : phản nghịch ứng nào dưới đây không xảy ra?

A 2HCl + H2SO4 (đặc)  (xrightarrowt^o) SO2 + Cl2 + H2O.B HCl + NaF (xrightarrow) NaCl + HFC NaHS + NaOH (xrightarrow) Na2S + H2O.D Br2 + 2KI (xrightarrow) 2KBr + I2.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Dựa vào đặc điểm hóa học của những hợp chất để chọn ra phản ứng không xảy ra.


Lời giải chi tiết:

Phản ứng chất hóa học không xẩy ra là: 2HCl + H2SO4 (đặc)  (xrightarrowt^o) SO2 + Cl2 + H2O.

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 10 : hóa học nào dưới đây có độ tan xuất sắc nhất?

A AgBr. B AgCl.C AgI. D AgF.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Dựa vào tính tan của những muối bội bạc halogenua.


Lời giải bỏ ra tiết:

AgF là muối hạt tan các trong nước. Còn những muối AgCl, AgBr cùng AgI gần như là kết kết tủa trong nước.

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 11 : cho những phát biểu sau:

(1) năng lực oxi hoá của những đơn hóa học halogen bớt dần từ flo mang lại iot.

(2) trong những hợp chất, những halogen đều rất có thể có số oxi hoá: -1, +1, +3, +5, +7.

(3) những nguyên tử halogen có cấu hình e phần ngoài cùng là np5ns2.

(4) hoàn toàn có thể nhận biết ion F-, Cl-, Br­-, I- trong số dung dịch riêng lẻ chỉ bằng dung dịch AgNO3.

(5) Clo được dùng làm sát trùng nước sinh hoạt.

Số tuyên bố đúng

A 4B 3C 2 chiều 5

Đáp án: B


Lời giải bỏ ra tiết:

(1) đúng

(2) không đúng vì trong số hợp hóa học F chỉ biểu hiện số thoái hóa là -1

(3) sai vì thông số kỹ thuật e phần ngoài cùng của các nguyên tố halogen là ns2np5

(4) đúng

(5) đúng

Vậy bao gồm 3 tuyên bố đúng

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 12 : Dùng các loại bình nào tiếp sau đây để đựng hỗn hợp HF?

A Bình chất thủy tinh không màu B Bình nhựa teflon (chất dẻo)C Bình gốm (thành phần gồm tất cả SiO2)D Bình nhôm

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Lựa chọn các loại bình mà thành phần của nó không chức năng được với dung dịch HF.


Lời giải đưa ra tiết:

Dùng loại bình nhựa teflon (chất dẻo) để đựng dung dịch HF vị dung dịch HF không tác dụng với vật liệu nhựa teflon.

Không sử dụng bình thủy tinh trong hoặc bình gốm vì chưng thành phần những loại bình này có SiO2 nhưng mà HF lại chức năng được cùng với SiO2.

Không sử dụng bình nhôm bởi HF chức năng được với nhôm.

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : mang lại chuỗi phản bội ứng: 

KMnO4 + (A) → X2 ↑+ (B) + (C) + H2O

(C) + H2O (uildrel dpmn overlongrightarrow )X2 ↑ + (D) + (I)

X2 + (D) → (A)

X2 + (I) → (C) + (E) + H2O 

Các chất A, X2, C, D, E theo lần lượt là: 

A HF, F2, KF, H2, KFO. B HCl, Cl2, MnCl 2, H2, KCl C HCl, Cl2, KCl, H2, KClO D HBr, Br2, KBr, H2, KBrO

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Lý thuyết về đặc điểm hóa học các chất vô cơ


Lời giải chi tiết:

2KMnO4 + 16HClđ → 2KCl + 5Cl2 + 2MnCl2 + 8H2O

(A) (X2)

KCl + H2O (uildrel dpmn overlongrightarrow )Cl2 + KOH + H2

(C) (D)

Cl2 + KOH → KCl + KClO + H2O

(I) (E)

Đáp án C  


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 14 : mang đến bốn solo chất F2 ; Cl 2 ; Br2 ; I2. Hóa học có ánh nắng mặt trời sôi tối đa là: 

A Br2 B Cl2C I2 D F2

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Tính hóa học vật lý của những nguyên tố team Halogen


Lời giải chi tiết:

Khối lượng phân tử: I2 > Br2 > Cl2 > F2

Nhiệt độ sôi càng cao khi cân nặng phân tử càng lớn

=> I2 có nhiệt độ sôi cao nhất.

Đáp án C  


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : phương thức sunfat là phương pháp dùng axit khó cất cánh hơi (H2SO4 đặc) đẩy axit dễ bay hơi thoát ra khỏi dung dịch muối. Cách thức sunfat không điều thể pha chế được:

A HF.B HCl.C HI.D HNO3.

Đáp án: C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 16 : vì sao người ta điều chế được nước clo nhưng mà không điều chế được nước flo?

A vì chưng flo không tác dụng với nước.B

Vì flo có thể tan trong nước.

C vì chưng flo rất có thể bốc cháy khi chức năng với nước.D

Vì một lí vì chưng khác.


Đáp án: C


Phương pháp giải:

- Dựa vào điểm sáng phản ứng giữa flo cùng với nước


Lời giải bỏ ra tiết:

Vì flo tính năng mãnh liệt cùng với nước, bốc cháy sinh ra khí O2 cùng HF

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 17 : Điện phân rét chảy 20,6 gam một muối bột halogenua NaX bạn ta chiếm được 2,24 lít khí (đktc). Yếu tố X là:

A Flo.B Clo. C Brom. D Iot

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Tính toán theo PTHH: 2NaX → 2Na + X2


Lời giải chi tiết:

(n_X_2 = frac2,2422,4 = 0,1(mol))

2NaX → 2Na + X2

(mol) 0,2 ← 0,2

( Rightarrow M_NaX = frac20,60,2 = 103(g/mol) Rightarrow M_X = 103 - 23 = 80(g/mol) Rightarrow X:Brom)

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 18 : nhân tố R là phi kim ở trong phân nhóm chính trong bảng tuần hoàn. Tỷ lệ % R trong oxit tối đa với %R trong hợp chất khí với hidro là 0,5955. Vậy R là:

A FloB Clo C Brom D Iot

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Gọi phương pháp của R với oxi là R2Ox (x = 4, 5, 6, 7)

Suy ra công thức của R với hidro là RH8 – x

Lập phương trình với tỉ trọng 0,5955 ra được mối quan hệ giữa R với x. Từ kia biện luận kiếm được nghiệm thỏa mãn.


Lời giải chi tiết:

Gọi cách làm của R cùng với oxi là R2Ox (x = 4, 5, 6, 7)

Suy ra phương pháp của R với hidro là RH8 – x

Theo bài ta có:

(eginarraylfracfrac2R2R + 16xfracRR + 8 - x = 0,5955 Rightarrow frac2(R + 8 - x)2R + 16x = 0,5955\ Rightarrow 2R + 16 - 2x = 1,191R + 9,528x\ Rightarrow 0,809R = 11,528x - 16endarray)

Chạy quý giá x từ bỏ 4 mang lại 7 ta thấy x = 7 thì R = 79,97 ≈ 80

→ R là Brom

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 19 : đến 35,6 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối NaX, ni với X,Y là nhì halogen ở nhị chu kì thường xuyên vào dung dịch AgNO3 dư chiếm được 61,1 gam kết tủa.X cùng Y là:

A Clo cùng BromB Flo và Iot. C Brom với Iot. D Brom và Flo

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Chia 2 ngôi trường hợp

TH1: nhì halogen là F và Cl → kết tủa thu được chỉ là AgCl;

TH2: nhị halogen X cùng Y đa số tạo kết tủa AgX cùng AgY.


Lời giải đưa ra tiết:

TH1: 2 muối bột là NaF và NaCl.

Khi phản nghịch ứng cùng với dd AgNO3 dư chỉ chiếm được kết tủa là AgCl (vì AgF tan)

PTHH: NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl↓

(n_AgCl = frac61,1143,5 = 0,4258,(mol))

Theo PTHH: nNaCl = nAgCl = 0,4258 (mol) → mNaCl = 0,4258×58,5 ≈ 24,9 (g)

→ mNaF = 35,6 - 24,9 = 10,7 (g)

→ TH này thỏa mãn.

TH2: 2 muối hạt NaX cùng NaY cùng chế tạo kết tủa với dd AgNO3

Đặt cách làm chung của 2 muối bột là (Naoverline X )

PTHH:(Naoverline X + AgNO_3uildrel overlongrightarrow Agoverline X + NaNO_3)

Theo PTHH có:

(eginarraylNaoverline X = Agoverline X \ Rightarrow frac35,623 + overline X = frac61,1108 + overline X \ Rightarrow 3844,8 + 35,6overline X = 1405,3 + 61,1overline X \ Rightarrow 25,5overline X = 2439,5\ Rightarrow overline X = 95,66endarray)

X, Y ở nhì chu kì liên tục nên X, Y là Brom và Iot

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi đôi mươi : đến 1,03 gam muối hạt natri halogen A công dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được một kết tủa, kết tủa này sau khi bị thủy phân trọn vẹn cho 1,08 gam bạc.Xác định tên muối A.

A Natri florua. B Natri bromua. C Natri iotua. D

Natri clorua.


Đáp án: B


Phương pháp giải:

Gọi phương pháp muối A là NaX

PTHH: NaX + AgNO3 → AgX + NaNO3

2AgX → 2Ag + X2

Tính mol NaX theo mol Ag. Từ đó tính được MNaX = mNaX : nNaX =?


Lời giải chi tiết:

Gọi cách làm muối A là NaX

PTHH: NaX + AgNO3 → AgX + NaNO3

2AgX → 2Ag + X2

nAg = 1,08: 108 = 0,01 (mol)

→ nNaX = nAgX = nAg = 0,01 (mol)

MNaX = mNaX : nNaX = 1,03 : 0,01 = 103

→ MX = 103 - 23 = 80

→ X là Brom.

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 21 : hóa học A là muối can xi halogennua. Mang đến dung dịch chứa 0,2g A công dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thì chiếm được 0,376g kết tủa halogennua. Bí quyết của A là:

A CaF2B CaCl2 C CaBr2D

CaI2


Đáp án: C


Phương pháp giải:

Đặt phương pháp muối halogen là CaX2

PTHH: CaX2 + 2AgNO3 → Ca(NO3)2 + 2AgX↓

Theo PTHH có: nAgX = 2nCaX2

( Rightarrow frac0,376108 + X = 2.frac0,240 + 2X Rightarrow X = ?)


Lời giải đưa ra tiết:

Đặt bí quyết muối halogen là CaX2

PTHH: CaX2 + 2AgNO3 → Ca(NO3)2 + 2AgX↓

Theo PTHH có: nAgX = 2nCaX2

(eginarrayl Rightarrow frac0,376108 + X = 2.frac0,240 + 2X\ Rightarrow 15,04 + 0,752X = 43,2 + 0,4X\ Rightarrow 0,352X = 28,16\ Rightarrow X = 80endarray)

→ X là Br → công thức muối là CaBr2

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 22 : cho dung dịch đựng 2,08 gam muối hạt bari của một halogen (muối A) tác dụng với dung dịch chứa AgNO3 vừa đủ thu được 2,87 gam kết tủa.Công thức của muối hạt A là

A BaCl2B BaF2. C BaBr2.D

BaI2.


Đáp án: A


Phương pháp giải:

Đặt cách làm muối A là BaX2 cùng với X là halogen

PTHH: BaX2 + 2AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgX↓

Theo ĐB: (frac2,08137 + 2X) → (frac2,88108 + X)

Theo PT có:

 (eginarrayln_AgX = 2n_BaX_2\ Rightarrow frac2,87108 + X = 2.frac2,08137 + 2X Rightarrow X = ?endarray)


Lời giải chi tiết:

Đặt cách làm muối A là BaX2 với X là halogen

PTHH: BaX2 + 2AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgX↓

Theo ĐB: (frac2,08137 + 2X) → (frac2,88108 + X)

Theo PT có:

 (eginarrayln_AgX = 2n_BaX_2\ Rightarrow frac2,87108 + X = 2.frac2,08137 + 2X\ Rightarrow 393,19 + 5,74X = 449,28 + 4,16X\ Rightarrow 1,58X = 56,09\ Rightarrow X = 35,5,(g/mol)endarray)

→ X là Cl → công thức muối: BaCl2

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 23 : hòa hợp 4,25 gam 1 muối halogen của kim loại kiềm vào hỗn hợp AgNO3 dư thu được 14,35g kết tủa. Công thức của muối bột là

A NaCl. B LiCl. C LiBr.D

NaBr


Đáp án: B


Phương pháp giải:

Đặt phương pháp muối halogen là AX (với A là kim loại kiềm, X là yếu tắc halogen)

PTHH: AX + AgNO3 → ANO3 + AgX↓

Theo PT có:

 (n_ mAX = n_AgX Rightarrow frac4,25A + X = frac14,35108 + X)

→ quan hệ giữa A cùng X, từ đó chạy giá trị của X ta tìm được A thỏa mãn.


Lời giải đưa ra tiết:

Đặt bí quyết muối halogen là AX (với A là kim loại kiềm, X là nguyên tố halogen)

PTHH: AX + AgNO3 → ANO3 + AgX↓

Theo ĐB: (frac4,25A + X) → (frac14,35108 + X)

Theo PT có:

 (eginarrayln_ mAX = n_AgX\ Rightarrow frac4,25A + X = frac14,35108 + X\ Rightarrow 459 + 4,25X = 14,35A + 14,35X\ Rightarrow 14,35A + 10,1X = 459endarray)

Kẻ bảng ta có:

*

Vậy X là Cl, A là Li. Cách làm muối là LiCl

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 24 : Khi đến m gam sắt kẽm kim loại canxi tác dụng hoàn toàn cùng với 17,92 lít khí X2 (đktc) thì thu được 88,8 gam muối halogennua.Giá trị của m và công thức của X2 là:

A m = 16 (g) với Cl2B m = 32 (g) và Cl2C m = 40 (g) cùng Br2D m = 32 (g) với Br2.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

PTHH: Ca + X2 (xrightarrowt^0) CaX2

Tính mol CaX2 theo mol X2. Có khối lượng và số mol suy ra được phân tử khối, từ bỏ đó tìm được X


Lời giải chi tiết:

nX2(đktc) = 17,92 : 22,4 = 0,8 (mol)

PTHH: Ca + X2 (xrightarrowt^0) CaX2

0,8 ← 0,8 → 0,8 (mol)

Theo PTHH: nCa = nX2  = 0,8 (mol) → mCa = 0,8×40 = 32 (g)

Theo PTHH: nCaX2 = nX2 = 0,8 (mol)

(eginarrayl Rightarrow M_CaX_2^ = fracm_CaX_2n_CaX_2 = frac88,80,8 = 111,(g/mol)\ Rightarrow 40 + 2M_X = 111\ Rightarrow M_X = 35,5,(g/mol)endarray)

→ X là Clo.

Vậy công thức muối là CaCl2.

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 25 : X, Y là nhị halogen thuộc nhì chu kì tiếp tục trong bảng tuần hoàn. Tất cả hổn hợp A cất 2 muối bột của X, Y cùng với natri. Để kết tủa hoàn toàn 2,2 gam các thành phần hỗn hợp A bắt buộc dùng 150 ml dung dịch AgNO3 0,2M. Hai nguyên tố X, Y là

A Cl cùng Br. B Cl với I C I cùng Br.D

F cùng I


Đáp án: A


Phương pháp giải:

Đặt cách làm chung của hai muối là:(Naoverline X )

(eqalign & Naoverline X + AgNO_3uildrel over longrightarrow Agoverline X + NaNO_3 cr và 0,2 leftarrow 0,2,(mol) cr & Theo,,PTHH:,n_Naoverline X = nAgNO_3 = 0,2,(mol) cr và Rightarrow M_Naoverline X = m_Naoverline X over n_Naoverline X = ? Rightarrow overline X = ? cr )


Lời giải chi tiết:

nAgNO3 = 0,15×0,2 = 0,03 (mol)

Đặt cách làm chung của nhì muối là: (Naoverline X )

(eqalign và Naoverline X + AgNO_3uildrel over longrightarrow Agoverline X + NaNO_3 cr và 0,2 leftarrow 0,2,(mol) cr & Theo,,PTHH:,n_Naoverline X = nAgNO_3 = 0,2,(mol) cr & Rightarrow M_Naoverline X = m_Naoverline X over n_Naoverline X = 2,2 over 0,03 approx 73,33,(g/mol) cr & Rightarrow 23 + M_overline X = 73,33 cr và Rightarrow M_overline X = 50,33,(g/mol) cr )

Vì X, Y là 2 halogen nằm trong 2 chu kì liên tiếp nhau trong dãy BTH → 2 nguyên tố là Cl và Br

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 26 : bao gồm 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch riêng lẻ không color là NaF, NaCl, NaBr và NaI. Hoàn toàn có thể dùng hỗn hợp nào trong số dung dịch cho dưới đây để riêng biệt được 3 hỗn hợp trên ?

A H2SO4B AgNO3C CaCl2D Ba(OH)2

Đáp án: B


Phương pháp giải:

NaF, NaCl, NaBr với NaI đầy đủ là muối tạo sắt kẽm kim loại Na và những gốc axit khác biệt → chọn thuốc thử nhằm phân biệt những gốc axit.


Lời giải bỏ ra tiết:

Dùng dd AgNO3 để phân minh được 4 dd trên, bởi vì khi đến dd AgNO3 vào những dd này thì:

+ không có hiện tượng gì là dd NaF

+ lộ diện kết tủa white là dd NaCl

PTHH: NaCl + AgNO3 → AgCl↓ (trắng) + NaNO3

+ mở ra kết tủa rubi nhạt là dd NaBr

PTHH: NaBr + AgNO3 → AgBr↓ (vàng nhạt) + NaNO3

+ xuất hiện thêm kết tủa vàng đậm là dd NaI

PTHH: NaI+ AgNO3 → AgI↓ (vàng đậm) + NaNO3

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 27 : cho những chất: CaCO3; KOH; KI; KMnO4; Si; mãng cầu ; FeSO4; MnO2; Mg; Cl2. Trong các chất trên tất cả bao nhiêu chất có chức năng phản ứng được với hỗn hợp HBr mà trong số đó HBr đóng vai trò là hóa học khử?

A 4.B 3.C 2.D 5.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Viết PTHH xảy ra, chọn những chất mà HBr sau bội nghịch ứng số oxh tăng lên thì HBr vẫn đóng phương châm là chất khử.


Lời giải đưa ra tiết:

Các phản bội ứng trao đổi

CaCO3 + 2HBr → CaBr2 + CO2↑ + H2O

KOH + KBr → KBr + H2O

Các phản nghịch ứng HBr vào vai trò là hóa học oxi hóa

2Na + 2HBr → 2NaBr + H2↑

Các phản bội ứng HBr vào vai trò là chất khử

(eqalign & 2Kmathop Mnlimits^ + 7 O_4 + 16Hmathop Brlimits^ - 1 uildrel over longrightarrow 2KBr + mathop 2Mnlimits^ + 2 Br_2 + mathop 5Br_2limits^0 + 8H_2O cr và mathop Mnlimits^ + 4 O_2 + 4Hmathop Brlimits^ - 1 uildrel over longrightarrow mathop Mnlimits^ + 2 Br_2 + mathop Br_2limits^0 + 2H_2O cr và mathop Cl_2limits^0 + 2Hmathop Brlimits^ - 1 uildrel over longrightarrow 2Hmathop Cllimits^ - 1 + mathop Br_2limits^0 cr )

 => có 3 chất phản ứng cùng với HBr nhưng mà HBr nhập vai trò là chất khử.

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 28 : đến 6,96 gam tất cả hổn hợp rắn X gồm Zn, Mg, Al (số mol mỗi sắt kẽm kim loại bằng nhau) tác dụng với Cl2 nhận được 14,06 gam tất cả hổn hợp rắn Y. Mang đến Y chức năng hết với hỗn hợp HCl chiếm được V lít khí (đktc). Quý hiếm của V là

A 9,408.B 7,168.C 2,464.D 4,928.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Bảo toàn khối lượng; bảo toàn electron.


Lời giải chi tiết:

Đặt số mol mỗi kim loại là a mol: mX = 65a + 24b + 27c = 6,96 => a = 0,06 mol

- Xét phản ứng của X cùng với Cl2:

BTKL: mCl2 = mY - mX = 14,06 - 6,96 = 7,1 gam => nCl2 = 7,1 : 71 = 0,1 mol

- Xét tổng thể và toàn diện toàn vượt trình: Zn tạo thành Zn+2, Mg tạo thành Mg+2, Al tạo thành Al+3, Cl- tạo nên Cl2, H+ tạo H2

BT eletron ta có: 2nZn + 2nMg + 3nAl = 2nCl2 + 2nH2

=> 0,06.2 + 0,06.2 + 0,06.3 = 0,1.2 + 2nH2 => nH2 = 0,11 mol

=> V = 0,11.22,4 = 2,464 lít

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 29 : đến dung dịch cất 6,03 gam hỗn hợp có hai muối hạt NaX và NaY (X, Y là nhì nguyên tố có trong trường đoản cú nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc team VIIA, số hiệu nguyên tử ZX Y) vào dung dịch AgNO3 (dư), nhận được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm cân nặng của ni trong lếu láo hợp thuở đầu là

A  52,8%. B 58,2%. C 47,2%. D  41,8%.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

+) TH1: Nếu các thành phần hỗn hợp đầu là NaF với NaCl => kết tủa chỉ có AgCl (Vì AgF tan)

+) TH2: Nếu không có NaF


Lời giải chi tiết:

+) TH1: Nếu tất cả hổn hợp đầu là NaF cùng NaCl

=> kết tủa chỉ có AgCl (Vì AgF tan) => nAgCl = 0,06 mol = nNaCl

=> nNaF = 0,06 mol

=> %mNaCl = 58,2%

+) TH2: Nếu không tồn tại NaF

Gọi số mol của NaX và NaY theo lần lượt là x cùng y

=> mmuối na = x.(23 + X) + y.(23 + Y) = 6,03g

Và mKết tủa = x.(108 + X) + y.(108 + Y) = 8,61g

Trừ vế với vế ta được: (x + y).85 = 2,58g

=> x + y = 0,0304 mol

=> Mtrung bình muối Na = 198,66

=> Mhalogen mức độ vừa phải = 175,66 => không tồn tại các giá trị thỏa mãn.

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 30 : các thành phần hỗn hợp X gồm NaBr và NaI. Cho tất cả hổn hợp X chảy trong nước thu được dung dịch A. Nếu cho brom dư vào dung dịch A, sau phản ứng trả toàn, cô cạn thấy khối lượng muối khan thu được bớt 7,05 gam. Trường hợp sục khí clo dư vào dung dịch A, phản bội ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thấy khối lượng muối khan sút 22,625 gam. Yếu tố % trọng lượng của một hóa học trong hỗn hợp X là:

A  64,3%. B 39,1%. C 47,8%. D 35,9%.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Lớp 2 Môn Toán Lớp 2, 100 Đề Thi Toán Lớp 2 Học Kì 2 Chương Trình Mới


Đáp án: C


Phương pháp giải:

- lúc A bội phản ứng với Br2:

2NaI + Br2 → 2NaBr + I2

- lúc A bội nghịch ứng cùng với Cl2:

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2


Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi số mol NaBr và NaI trong X lần lượt là x với y

- khi A làm phản ứng cùng với Br2:

2NaI + Br2 → 2NaBr + I2

=> mmuối sút  = 127y – 80y = 7,05 => y = 0,15 mol

- lúc A phản ứng cùng với Cl2:

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2

=> mgiảm = (80x + 127y) – 35,5(x + y) = 22,625

=> x = 0,2 mol

Vậy %mNaBr = 47,8% và %mNaI = 52,2%

Đáp án C


Đáp án - lời giải

30 bài xích tập bao hàm về team halogen có giải thuật

30 bài xích tập bao gồm về team halogen có đáp án cùng lời giải cụ thể từ cơ bản tới nâng cao, từ bài bác dễ tới bài xích khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm cho tới tự luận


Xem chi tiết
*
*
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp pragamisiones.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép pragamisiones.com gởi các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.