Tổng hợp giải pháp giải một vài dạng bài bác tập về công của lực năng lượng điện trường, năng lượng điện thế, hiệu điện chũm thường gặp


Dạng 1: Tính công của những lực khi năng lượng điện di chuyển

Sử dụng những công thức sau:

+ Công của lực điện trong điện trường đều: (A = qEd)

d > 0 khi hình chiếu thuộc chiều đường sức

d Dạng 2: kiếm tìm điện cầm cố - hiệu năng lượng điện thế

Sử dụng các công thức sau:

- Điện thế: (V_M = fracA_Minfty q)

Điện cố gắng tại một điểm gây do điện tích q: (V_M = kfracqvarepsilon r)

Điện thế bởi vì nhiều điện tích gây ra: (V = V_1 + V_2 + ... + V_M)

Lưu ý: người ta luôn chọn mốc điện vắt tại khía cạnh đất và ở vô cùng (bằng 0)

- Hiệu năng lượng điện thế: (U_MN = fracA_MNq = V_M - V_N)

- Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường với hiệu điện cố kỉnh trong điện trường đều: (E = fracUd)

Lưu ý: Trong năng lượng điện trường, vecto cường độ điện trường được đặt theo hướng từ nơi bao gồm điện núm cao quý phái nơi gồm điện cầm cố thấp.

Bạn đang xem: Bài tập công của lực điện


Bài tập ví dụ:

Cho ba phiên bản kim nhiều loại phẳng A,B,C đặt song song như hình vẽ, đến d1 = 5 centimet và d2 = 8 cm. Các phiên bản được tích điện cùng điện tường giữa các bạn dạng là đều, có chiều như hình mẫu vẽ với độ lớn: (E_1 = 4.10^4V/m,E_2 = 5.10^4V/m). Lựa chọn gốc điện thế tại phiên bản A, kiếm tìm điện cầm (V_B,V_C) của hai bản B,C.

 

*

Hướng dẫn giải

Từ hình vẽ ta thấy (overrightarrow E_1 ) hướng từ A mang đến B cần ta có: (U_AB = V_A - V_B = E_1.d_1)

Chọn cội điện vắt tại A => (V_A = 0)

( Rightarrow V_B = V_A - E_1d_1 = 0 - 4.10^4.5.10^ - 2 = - 2000V)

(overrightarrow E_2 ) hướng từ C cho B bắt buộc ta có:

(U_CB = V_C - V_B = E_2d_2 \Leftrightarrow V_C = V_B + E_2d_2 \= - 2000 + 5.10^4.8.10^ - 2 = 2000V)

Dạng 3: hoạt động của năng lượng điện trong điện trường đều


Khi hạt mang điện bay vào trong năng lượng điện trường với vận tốc ban đầu (overrightarrow v_0 ) vuông góc với các đường mức độ điện. Hạt chịu tác dụng của lực năng lượng điện không đổi có hướng vuông góc với (overrightarrow v_0 ). Qũy đạo của hạt là 1 phần của đường parabol.

1. Vận tốc của năng lượng điện tích:

Độ khủng gia tốc: (a = dfracFm = dfracEm = dfrac q ightm.d)

Trong đó:

m: trọng lượng của điện tích (kg); q: điện tích (C); U: hiệu điện chũm (V)

d: khoảng cách giữa nhì điểm dọc theo đường sức (m)

E: độ mạnh điện trường (V/m)

2. Chuyển động của năng lượng điện dọc theo mặt đường sức điện trường.

Chuyển cồn của điện tích dọc theo điện trường mọi là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

Xem thêm: Tả Quang Cảnh Trường Em Vào Giờ Ra Chơi, Tả Cảnh Sân Trường Giờ Ra Chơi

Áp dụng những công thức của chuyển động thẳng thay đổi đều:

(v = v_0 + at;s = v_0t + frac12at^2;v^2 - v_0^2 = 2 mas)

3. Vận động của năng lượng điện vuông góc với con đường sức điện trường.

Chuyển rượu cồn của điện tích được đánh giá như vận động ném ngang cùng với vận tốc ban sơ v0

Phương trình đưa động: (left{ eginarraylx = v_0t\y = frac12at^2endarray ight.)=> phương trình tiến trình (y = fracax^22v_0^2)

4. Hoạt động của điện tích hợp với đường sức góc (alpha )

Chuyển rượu cồn của điện tích được nhìn nhận như chuyển động ném xiên với tốc độ v0 phù hợp với phương ngang góc (alpha )

Ta có: (left{ eginarraylv_x = v_0cos alpha ;v_y = v_0sin alpha \x = (v_0cos alpha )t;y = (v_0sin alpha )t + frac12at^2endarray ight.)

=>Phương trình quỹ đạo: (y = dfracax^22(v_0cos alpha )^2 + x an alpha )