Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch ốp chân trong giờ đồng hồ Anh là dạng bài xích tập thịnh hành thường xuất hiện trong những bài kiểm tra, đề thi môn giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân

Nếu bắt đầu nghe qua, các bạn sẽ nghĩ rằng đấy là một chủ đề trong giờ Anh không có gì đặc sắc. Nhưng thực tiễn lại khác, hầu hết các bạn sinh viên khi tham gia học đều băn khoăn rằng do dự đặt câu hỏi bằng tiếng Anh như vậy nào. Hi vọng, đây đang là tư liệu hữu ích, giúp các bạn nắm vững phần nhiều kỹ năng cần thiết và trau dồi kiến thức hiệu quả để sẵn sàng cho ngẫu nhiên kỳ thi nào. Mời các bạn cùng xem thêm với CNTA nhé !

Video phía dẫn bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch men chân

I. Chú ý khi làm bài bác đặt thắc mắc cho phần gạch men chân

– đầu tiên ta phải xác minh được từ để hỏi.

– từ bỏ bị gạch ốp chân không khi nào xuất hiện trong câu hỏi.

– trường hợp trong câu:

+/ cần sử dụng động từ thường xuyên thì ta nên mượn trợ cồn từ và hòn đảo trợ đụng từ lên trước chủ ngữ với sau từ nhằm hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ trường hợp trong câu cần sử dụng “động từ tobe”, “động trường đoản cú khuyết thiếu” ta chỉ việc đảo “động trường đoản cú tobe”, “động từ bỏ khuyết thiếu” lên trước công ty ngữ cùng sau từ để hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

– giả dụ trong câu tất cả từ bị gạch chân dùng đông đảo từ sau thì khio gửi sang thắc mắc ta cần đổi khớp ứng như sau:

1. I, We => You

2. Me, us => you

3. Mine, ours => yours

4. My, our => your

5. Some => any

*

Hãy tham khảo định hướng đặt thắc mắc cho bộ phận gạch chân giờ anh trước khi làm bài tập nhé !

II. Các từ nhằm hỏi thường gặp gỡ trong giờ đồng hồ Anh.

1. What: vật gì (Dùng nhằm hỏi đến đồ vật, sự vật, sự kiện…)

2. Which: chiếc mà (Dùng để hỏi khi gồm sự lựa chọn)

3. Where: ở đâu (Dùng để hỏi mang lại vị trí, xứ sở …)

4. When: bao giờ (Hỏi mang lại thời gian, thời gian …)

5. Who: ai, người mà (Hỏi mang đến người)

=> Whom: bạn mà (Hỏi đến tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom vày you buy any books (for)?

=> Whose: của tín đồ mà (Hỏi đến tính tự sở hữu, mua cách, đại trường đoản cú sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: lý do (Hỏi mang lại lí do, nguyên nhân)

7. How: cụ nào (Hỏi mang đến tính từ, trạng từ, mức độ khoẻ …)

8. How old: hỏi mang đến tuổi

9. How tall: hỏi cho độ cao của người

10. How high: hỏi cho chiều cao của vật

11. How thick: hỏi cho độ dày

12. How thin: hỏi đến độ mỏng

13. How big: hỏi cho độ lớn

14. How wide: hỏi mang lại độ rộng

15. How broad: hỏi cho bề rộng

16. How deep: hỏi mang đến độ sâu

17. How fast: hỏi cho tốc độ

18. How far … from … khổng lồ …: hỏi mang đến độ xa

19. How long: hỏi cho độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời hạn bao lâu

Eg: It takes me an hour to vày my homework.

=> How long does it take you to do your homework?

(Nó rước mất của người tiêu dùng bao nhiêu thời gian để gia công bài tập về nhà?)

How often: hỏi cho mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go to school every day.

=> How often vì you go to school?

How much: hỏi mang lại giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi đến số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi cho con số với danh tự đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens vì chưng you have here?

III. Bài bác tập từ luyện

Đặt câu hỏi cho phần gạch men chân

1. I want lớn see a cowboy movie

……………………………………………………………….

2. My family usually watches TV in the evening.

……………………………………………………………….

3. They bởi vì not have a TV because it was too expensive.

……………………………………………………………….

4. We have 2 books.

……………………………………………………………….

5. Jane will go to lớn a siêu thị tomorrow

……………………………………………………………….

6. She likes pop music.

……………………………………………………………….

7. I can speak 4 languages

……………………………………………………………….

8. Nga is going khổng lồ visit her old teachers this evening.

……………………………………………………………….

9. I play chess with my friend.

……………………………………………………………….

10. Next month, I will go to da Latto relax.

……………………………………………………………….

11. Peter goes to the library twice a week.

……………………………………………………………….

12. Pete và Mike are playing football.

……………………………………………………………….

13. This dress costs 150 dollars.

……………………………………………………………….

14. She speaks English fluently.

……………………………………………………………….

15. Columbus lives America.

……………………………………………………………….

16. It is Jack’s book.

……………………………………………………………….

17. I & my father play volleyball in the afternoon

……………………………………………………………….

18. Mrs. Robinson buy a poster.

……………………………………………………………….

19. I often listen lớn musicin my không tính phí time.

……………………………………………………………….

20. I often listen khổng lồ musicin my không tính phí time.

……………………………………………………………….

21. I meet Tomat the bar

……………………………………………………………….

22.I want a camera for my birthday.

……………………………………………………………….

23.I go lớn the shoe siêu thị in the afternoon.

……………………………………………………………….

24.You visit a temple & a churchin Thailand.

……………………………………………………………….

25. You should learn harderto get good mark.

……………………………………………………………….

26. The dictionary is 200,000 dong.

……………………………………………………………….

27. She buy a pencil at the shop over there.

……………………………………………………………….

28. I am happyafter the trip

……………………………………………………………….

29. Jane likes playing chess.

……………………………………………………………….

30. I need a phone card.

……………………………………………………………….

31. It’s about 1,500 kmfrom Hue to lớn Ho chi Minh City.

……………………………………………………………….

32. The bank is opposite the restaurant.

……………………………………………………………….

33. The dress looks very nice.

……………………………………………………………….

34. Jack is in the room

……………………………………………………………….

35. Her neighbor gives hera nice dress.

……………………………………………………………….

36. They want to lớn return lớn America

……………………………………………………………….

37. Mrs. Robinsonbuys a poster.

……………………………………………………………….

38. My fatheris in Ha Noi

……………………………………………………………….

39. He travels to Nha Trang by coach.

……………………………………………………………….

40. She goes khổng lồ the doctor because she is sick.

……………………………………………………………….

41. Nam giới leaves trang chủ at 7 o’clock

……………………………………………………………….

42. He teaches English at the high school.

……………………………………………………………….

43. The lesson is very difficult.

……………………………………………………………….

44. She often does the housework after doing exercises.

……………………………………………………………….

45. They are planting some roses in the garden.

……………………………………………………………….

46. Liz will send these lettersto her friends.

……………………………………………………………….

47. My favorite subject is Math

……………………………………………………………….

48. I often listen khổng lồ music in my không lấy phí time.

……………………………………………………………….

49. He is good at drawing

……………………………………………………………….

50. She learns about computersin computer science class.

……………………………………………………………….

51, My mother is cooking in the kitchenat the moment.

……………………………………………………………….

52. Phong likes playing table tennis.

……………………………………………………………….

53. They go khổng lồ the beach on the summer holidays.

……………………………………………………………….

54. They are in a hotel.

……………………………………………………………….

55. The childrenswim in the lake.

……………………………………………………………….

56. I go lớn the movies twice a week.

……………………………………………………………….

57. She leaves her suitcase on the train.

……………………………………………………………….

58. They see lions & tigersat the zoo.

……………………………………………………………….

59. He leaves the tiệc ngọt at 11.o’clock.

……………………………………………………………….

60. John goes lớn the beachlast Sunday.

……………………………………………………………….

61. He gives his girlfriend a bunch of flowers.

……………………………………………………………….

62. .The company sends the new worker to lớn California.

……………………………………………………………….

63. My sister dreams about the monsterlast night.

……………………………………………………………….

64. My grandmother hears a loud in this morning.

……………………………………………………………….

65. We visit the History Museum.

……………………………………………………………….

66. Hoa is doing homework.…

…………………………………………………………….

67.I will go to lớn the church in 2022

……………………………………………………………….

68. Jack và I get to school by car

……………………………………………………………….

69. She has3 pens

……………………………………………………………….

70. I buy half a kiloof cheese.

……………………………………………………………….

71. He is playing soccer

……………………………………………………………….

72. He meet Lindafor coffee.

……………………………………………………………….

73. The teacher is angry because he doesn’t vày his homework.

……………………………………………………………….

74. Jackbuys a car

……………………………………………………………….

75. I go to the cinema with my cousins.

……………………………………………………………….

76. She makes some coffeefor her mother

……………………………………………………………….

77. She calls the police because she gets lost.

……………………………………………………………….

78. I buy twokilos of oranges.

……………………………………………………………….

79. John writes a poem about his grandparents.

……………………………………………..

IV. Bài tập vận dụng

Bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

………………………………………………………..

2. I made it from a piece of wood.

…………………………………………………….

3. She bought it at the siêu thị over there.

…………………………………………………….

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

…………………………………………………….

5. It took her three hours lớn finish the composition.

…………………………………………………….

6. I need a phone card to phone my parents.

…………………………………………………….

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue khổng lồ Ho chi Minh City.

…………………………………………………….

8. The bank is opposite the restaurant.

…………………………………………………….

9. The dress looked very nice.

…………………………………………………….

10. I saw herlast night.

…………………………………………………….

11. Her neighbor gave hera nice dress.

…………………………………………………….

12. They returned lớn Americatwo weeks ago.

…………………………………………………….

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

…………………………………………………….

14. My father was in Ha Noilast month.

…………………………………………………….

15. He traveled to lớn Nha Trang by coach.

…………………………………………………….

16. She went to the doctor because she was sick.

…………………………………………………….

17. Nam giới left trang chủ at 7 o’clockyesterday.

…………………………………………………….

18. He taught Englishin the high school.

…………………………………………………….

19. The homework was very difficultyesterday.

…………………………………………………….

20. She often does the housework after doing exercises.

…………………………………………………….

21. They are planting someroses in the garden.

…………………………………………………….

22. Liz will send these letters khổng lồ her friends.

…………………………………………………….

23. My favorite subject is Math.

…………………………………………………….

24. Yes, we do. (We have magazines & newspapers)

…………………………………………………….

25. I often listen lớn musicin my miễn phí time.

…………………………………………………….

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

…………………………………………………….

27. She learns about computersin computer science class.

…………………………………………………….

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

………………………………………………………………..

29. Lan likes playing table tennis.

…………………………………………………….

30. I go khổng lồ the movies twice a week.

…………………………………………………….

31. They go khổng lồ the beach on the summer holidays.

………………………………………………………….

32. They stay in a hotel.

………………………………………………………………….

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

………………………………………………

2.- The glass fell of the table.

………………………………………………

3.- They saw lions và tigers at the zoo.

………………………………………………

4.- He left the các buổi party at 11.o’clock.

………………………………………………

5.- John went to lớn the beach last Sunday.

………………………………………………

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

………………………………………………

7.- The company sent the new worker lớn California.

………………………………………………

8.- My sister dreamt about the monster last night.

………………………………………………

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

………………………………………………

10.- We went to the History Museum.

………………………………………………

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

………………………………………………

12- The teacher was angry because he didn’t do his homework.

………………………………………………

13.- It took us about half an hour to get to lớn school.

………………………………………………

14.- She last rode a bike two weeks ago.

………………………………………………

15.- I bought half a kilo of cheese.

………………………………………………

16.- He took his driving kiểm tra two days ago.

………………………………………………

17.- He met Linda for coffee.

………………………………………………

18.- I was born in 1964.

………………………………………………

19.- My cousin started sailing six months ago.

………………………………………………

20.- I went lớn the cinema with my cousins.

………………………………………………

21.- I stayed in New Zealand for six months.

………………………………………………

22.- She called the firemen because her cát stuck in a tree.

………………………………………………

23.- I bought two kilos of oranges.

………………………………………………

24.- John wrote about his grandparents.

………………………………………………

25.- I watched a very good film on TV last night.

………………………………………………

26.- She made some coffee for her mother.

………………………………………………

27.- Susan gave the money khổng lồ her brother.

………………………………………………

28.- We went lớn school by bus.

………………………………………………

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

………………………………………………

30.- Mary invited a lot of people to lớn the party.

………………………………………………

31.- No, we didn’t go to the cinema last night.

………………………………………………

32.- Shakira grew up in Colombia.

………………………………………………

33.- He went on holiday with his friends.

………………………………………………

34.- She didn’t vày anything.

………………………………………………

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

………………………………………………

36.- Someone gave some money lớn Mike.

………………………………………………

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

………………………………………………

38.- Shakespeare died in 1616.

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

………………………………………………

40.- She left her suitcase on the train.

……………………………………………………

Exercise III: Fill in the gaps with the correct question word lớn complete the exchanges

1. A: _____ have you lived in London?

B: For three years

2. A: ______ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: ______ vày you go shopping?

B: Three times a month

4. A: _______ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: _____ is your birthday?

B: On January 12th .

Exercise 4: Write questions for the underlined parts

1. I went to a party last night

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

2. He goes to the cinema every Saturday

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

3. I’ve got a red car

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

4. I go to bed at midnight.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

5. I met an old friend yesterday.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

Exercise 5: Complete the interview

Reporter: (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: My real name is Eric Stanely Smith

Reporter: (2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I am twenty-five years old.

Reporter: (3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I made my first record in 2007

Reporter: (4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I live in the centre of London

Reporter: (5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: Paris is my favorite city

Reporter: (6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I go there three times a year

Reporter: (7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: My next live performance will be in New York

Reporter: (8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: No, I have never been to thủ đô new york before

Reporter: Well, good luck then.

Xem thêm: Top 19 Đặt Câu Hỏi Ai Là Gì Lớp 3, Please Wait

Exercise 6: Choose the correct answer

1. “ ……………………………………………………………….jacket is this?” “Tonny’s”

A. Who

B. What

C. Whose

2. _____ does your best friend live?

A. When

B. Where

C. What

3. ______ CDs have you got?

A. How

B. How much

C. How many

4. ______ were you sad yesterday?

A. Why

B. What

C. Who

5. _____ old is your brother?

A. What

B. How

C. Who

6. ______ kind of books do you read?

A. When

B. What

C. Where

7. _____ tall are you?

A. When

B. Where

C. How

8. ______ will the buổi tiệc nhỏ start?

A. Where

B. How often

C. What time

Đáp án

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1 – How much is the dictionary?

2 – How did you make it?

3 – Where did she buy it?

4 – Were you fine after the trip?

5 – How long did it take her to finish the composition?

6 – What bởi vì you need a phone car for?

7 – How far is it from Hue khổng lồ Ho đưa ra Minh city?

8 – Where is the bank?

9 – How did the dress look?

10 – Who did you see last night?

When did you see her?

11 – What did her neighbourhood give her?

12 – What did they vày two weeks ago?

When did they return to America?

13 – Who bought a poster?

What did Mrs. Robinson buy?

14 – Where was your father last month

15 – How did he travel lớn Nha Trang?

16 – Why did she go to the doctor?

17 – What time did nam giới leave trang chủ yesterday?

18 – What did he teach in the high school?

19 – How was the homework yesterday?

20 – When does she usually do the housework?

21 – How many roses are they planting in the garden?

22 – Who will Liz send these letters?

23 – What is your favorite subject?

24 – bởi you have magazines & newspapers?

25 – What do you often do in your free time?

26 – Is he good at drawing?

27 – What does she learn about in computer science class?

28 – What is your mother doing in the kitchen at the moment?

Where is your mother cooking at the moment?

29 – What does Lan lượt thích playing?

30 – How often do you go to lớn the movies?

31 – When vì chưng they go to lớn the beach?

32 – Where vì chưng they stay?

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1 – Who swam in the lake?

2 – What fell of the table?

3 – What did they see at the zoo?

4 – What time did he leave the party?

5 – Where did John go last Sunday?

6 – What did he give her for her birthday?

7 – Where did the company send the new worker to?

8 – What did your sister dream about last night?

9 – When did your grandmother hear a loud scream?

10 – Where did they go?

11 – Why did he fall?

12 – Why was the teacher sad?

13 – How long did it take you to lớn get to school?

14 – When did she last ride a bike?

15 – How much cheese did you buy?

16 – What did he vày two days ago?

17 – Who did he meet for coffee?

18 – When were you born?

19 – When did your cousin start sailing?

20 – Who did you go the cinema with?

21 – How long did you stay in New Zealand?

22 – Why did she hotline the firemen?

23 – How many kilos of oranges did you buy?

24 – Who did John write about

25 – What did you bởi vì last night?

26 – What did she make for her mother?

27 – Who did Susan give the money to?

28 – How did we go khổng lồ school?

29 – Why was you tired yesterday morning?

30 – How many people did Mary invite to lớn the party?

31 – Did you go to lớn the cinema last night?

32 – Where did Shakira grow up?

33 – Who did he go on holiday with?

34 – What did she do?

35 – Whose dictionary did you borrow?

36 – Who gave money khổng lồ Mike?

37 – Who did anyone help with homework yesterday?

38 – When did Shakespeare die?

39 – Why did he not dance at the disco?

40 – Where did she leave the suitcase?

Exercise 3: Fill in the gaps with the correct question word to complete the exchanges