pragamisiones.com xin gửi tới chúng ta bài học cách giải vấn đề dạng: Vẽ vật dụng thị hàm số bậc nhất, tìm kiếm giao điểm của hai đồ gia dụng thị Toán lớp 9. Bài xích học cung ứng cho các bạn phương pháp giải dạng toán và các bài tập vận dụng. Mong muốn nội dung bài học sẽ giúp chúng ta hoàn thiện và cải thiện kiến thức để dứt mục tiêu của mình.

Bạn đang xem: Bài tập đồ thị hàm số lớp 9


A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Vẽ vật dụng thị hàm số y = ax + b ($a eq 0$) 

Bước 1: Vẽ trục tọa độ Oxy.Bước 2: Lập báo giá trị khẳng định tọa độ 2 điểm. Trong đó M = (0; b)Điểm N cần chọ giá trị x làm sao cho tọa độ của điểm N là đa số số nguyên.Bước 3: Nối MN ta được đồ dùng thì hàm số.

Ví dụ 1: Vẽ trang bị thị hàm số y = -x + 3

Hướng dẫn:

Xác định nhị điểm thuộc thiết bị thị hàm số:

+ với x = 0 => y = 3

+ với y = 0 => x = 3

Vậy thiết bị thị hàm số y = -3x đi qua hai điểm có tọa độ M(0; 3) cùng N(3; 0)

*

2. Vẽ đồ vật thị hàm số có chứa cực hiếm tuyệt đối

Bỏ lốt giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất nhờ định nghĩa:

|A| = $left{eginmatrixA nếu Ageq 0 và & \ -A ví như AVẽ đồ vật thị hàm số ứng với $xgeq 0$Vẽ vật thị hàm số ứng cùng với x

Ví dụ 2: a, Vẽ đồ dùng thị của những hàm số sau trên cùng hệ trục tọa độ: y = |x|; y = |x + 1|

b, Tìm chế tạo độ giao điểm của đồ vật thị các hàm số y = |x| cùng y = |x + 1|. Từ kia suy ra phương trình |x| = |x + 1| bao gồm nghiệm duy nhất.

Hướng dẫn:

a, Vì |x| = $left{eginmatrixx giả dụ xgeq 0 & & \ -x trường hợp x

x

0

1

x

-1

-2

f(x) = x

0

1

g(x) = - x

1

2

Vì y = |x + 1| = $left{eginmatrixx+1 trường hợp xgeq -1 & & \ -x-1 trường hợp x

x

-1

0

x

-2

-3

h(x) = x + 1

0

1

k(x) = - x - 1

1

2

Vẽ trang bị thị những hàm số trên cùng hệ trục tọa độ.

*

b, Tọa độ giao điểm của hai thiết bị thị là I($frac12;frac12$). Từ đó suy ra phương trình |x| = |x + 1| bao gồm nghiệm độc nhất x = $frac12$


3. a, Vẽ đồ dùng thị các hàm số y = x + 1 với y = -x + 3 trên và một hmặt phẳng tọa độ.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Paragraph Là Gì, Paragraph Là Gì Lý Giải Narrative Paragraph Là Gì

b, hai đường thẳng y = x + 1 và y = -x + 3 cắt nhau tại C và cắt trục Ox theo thứ tự trên A với B. Search tọa độ của những điểm A, B, C.