Bài tập Toán lớp 3: Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

Lý thuyết Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

*

Bài tập Bảng đơn vị đo độ dài

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:Đơn vị nào sau đây không đề xuất là đơn vị chức năng đo độ dài?


A. Ki-lô-métB. MétC. LítD. đề-xi-mét

Câu 2:Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 1dm = .mm là?

A. 1B. 0C. 10D. 100

Câu 3:Kết quả phép tính 6dm + 14dm là:

A. 20dmB. 24dmC. 27dmD. 30dm

Câu 4:Số tương thích để điền vào khu vực chấm: 5dm3cm = .cm là?

A. 53B. 50C. 3D. 503

Câu 5: Chu vi tam giác bao gồm độ dài cha cạnh thứu tự là 4m, 3m2dm và 36dm là:

A. 100dmB. 110dmC. 108dmD. 120dm
Bài tập từ luận

Bài 1:Điền số thích hợp vào khu vực chấm:

3m4cm = .cm2km = hm9dm4cm = cm6dm = .mm
5hm = m4m7dm = dm6m3cm = cm70cm = dm

Bài 2:Tính:

20dam + 13dam45hm 19hm170m + 15m
320cm 50cm16dm x 784dm : 3

Bài 3:Điền lốt , = tương thích vào địa điểm chấm:

3dm4cm 30cm4hm5dam 50dam15dm 1m5dm
6m4cm600cm5dm4cm 54cm7m6cm 7m5cm

Lời giải bài tập Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CDAAC

Bài tập từ luận

Bài 1:

3m4cm = 304cm2km = 20hm9dm4cm = 94cm6dm = 600mm
5hm = 500m4m7dm = 47dm6m3cm = 603cm70cm = 7dm

Bài 2:

20dam + 13dam = 33dam45hm 19hm = 26hm170m + 15m = 185m
320cm 50cm = 270cm16dm x 7 = 112dm84dm : 3 = 28dm

Bài 3:

3dm4cm > 30cm4hm5dam 600cm5dm4cm = 54cm7m6cm > 7m5cm

Lý thuyết về Đo lường và đơn vị đo lường

*

1 nắm kỉ = 100 năm; 1 năm = 12 tháng; một tuần lễ = 7 ngày; 1 ngày = 24 giờ; 1 giờ đồng hồ = 60 phút; 1 phút = 60 giây.

Bạn đang xem: Bài tập đổi đơn vị đo độ dài lớp 2

Bài 1.

1 giờ bởi 60 phút. Hỏi 6 giờ bởi bao nhiêu phút?

Bài 2.

Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Kim tiếng quay được 1 vòng thì kim phút cù được số vòng là:

A. 1 vòng

B. 12 vòng

C. 24 vòng

D. 13 vòng

Bài 3. Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:

2 giờ 1/2 tiếng < > 230 phút. Dấu tương thích điền vào ô trống là:

A. >

B.

a. 20kg = trăng tròn 000g

b. 36 tấn = 360 tạ

c. 1000g = 1 kg

d. 2000kg = trăng tròn tạ

Bài 5.

a) 7 tuần bao gồm số ngày là:

7 × 7 =49 (ngày)

b) 140 ngày ngay số tuần là:

140 : 7 = trăng tròn (tuần)

c) Ta có:

200 : 7 = 28 dư 4

Vậy 200 ngày bằng 28 tuần 4 ngày

Đáp số:

a) 49 ngày;

b) 20 tuần;

c) 28 tuần 4 ngày.

Bài 6.

B. Hôm nay

Bài 7.

C. 4, 6, 9, 11

Bài 8.

a. 8m 5cm = 805cm

b. 5m 4dm = 54dm

c. 6km 4m = 6004m

d. 7cm 6mm = 76mm

Bài 9.

a. A) 8m 4dm = 84dm

b. 72 tấn 3 tạ = 723 tạ

c. 9m 15cm = 915cm

d. 5 tấn 62 yến = 562 yến

e. 7km 6m = 7006m

f. 4 yến 9kg = 49kg

Bài 10.


Trong 1 năm dương lịch, phần đa tháng dưới đây có 31 ngày: mon 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.

Luyện tập bảng đơn vị chức năng đo độ dài

1.Viết số phù hợp vào nơi chấm (theo mẫu):

Cách làm cho :

3m 4dm = 30dm + 4dm = 34dm

3m 4cm = 300cm + 4cm = 304cm

Mẫu : 3m 2dm = 32dm

3m 2cm = . Cm

4m 7dm = . Dm

4m 7cm = . Cm

2.Tính :

a) 8dam + 5 dam = .57hm 25hm = .12km × 4 = .8dam + 5 dam = .8dam + 5 dam = .27mm : 3 = .

3.Điền >, , e) 10mm=1cm

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Đại lượng cùng đo đại lượng

Bài 1:Có hai gai dây, tua dây trước tiên dài 2m 3dm, gai dây thứ hai dài hơn nữa sợi dây đầu tiên 8dm. Hỏi hai sợi dây tương đối dài bao nhiêu dm?

Bài 2:An cưa một khúc gỗ nhiều năm thành những khúc mộc ngắn hơn, mỗi khúc gỗ chưa ra dài 7dm với An vẫn cưa 5 lần thì không còn khúc gỗ. Hỏi khúc gỗ chưa cưa ban đầu của An dài bao nhiêu mét?

Bài 3:Sợi dây thứ nhất dài 480mm, tua dây máy hai dài bằng 1/3 gai dây thứ nhất và 50% sợi dây thứ 3. Hỏi bố sợi dây khá dài bao nhiêu milimet?

Bài 4:Có 1 quả cân nặng 1kg với một quả cân 2kg, 1 cân đĩa. Hỏi có thể cân được nhiều nhất là từng nào kg gạo qua hai lần cân?

Bài 5:Bao gạo đầu tiên nặng 25kg, bao vật dụng hai nặng 38 kg. Hỏi phải chuyển từ bao sản phẩm hai sang trọng bao đầu tiên bao nhiêu kg để bao gạo thiết bị hai chỉ bé hơn bao trước tiên 3kg?

Bài 6:Có 7kg gạo, một cân nặng đĩa, 1 quả cân nặng 1kg. Làm thay nào để chỉ một lần cân hoàn toàn có thể chia số gạo thành nhị phần: 1 phần 4kg và 1 phần 3kg?

Bài 7:Toàn đố Minh: thời gian từ đầu ngày đến hiện giờ bằng 1/2 thời gian từ bây giờ đến không còn ngày. Đố bạn biết hiện nay là mấy giờ? Em hãy giúp Minh trả lời câu hỏi của Toàn.

Bài 8:Ở một tháng hai nào đó tất cả 5 ngày chủ nhật. Hỏi ngày 28 của tháng hai sẽ là ngày thứ mấy?

Bài 9:Hiện nay bố 32 tuổi vội 4 lần tuổi con. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi bố chỉ còn gấp 3 lần tuổi con?

Bài 10:Mẹ Na rước 80000 đồng đi chợ, chị em Na download thịt hết 32000 đồng, tải cá không còn 14000 đồng, sở hữu rau hết 2000 đồng. Hỏi mẹ Na còn lại bao nhiêu tiền?

Bài 11:Bố có hai tờ giấy nhiều loại 50000 đồng, bố mua sách hết 32000 đồng, cài báo hết 4000 đồng và sở hữu xăng không còn 18000 đồng. Hỏi bố còn lại bao nhiêu tiền?

Bài 12:Minh bao gồm 20000 đồng gồm 6 tờ giấy bạc. Hỏi Minh có thể có những các loại giấy bội bạc nào?

Bài 13: tất cả 10 kilogam đường, một cân nặng đĩa và hai quả cân loại 1 kg và 5 kg. Làm thay nào để qua một lần cân mang ra được 7 kilogam đường?


BÀI TOÁN VỀ BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

1. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

7 m = cm7 m = dm=.mm1 m 7cm =.cm
2 m = dm =.cm9 m = dm=.cm5 km 6 hm =.hm
5 km = dam=.m3 km = hm=.m7 km 8 dam =dam
7 hm = dam=.m6 m = mm9 m 8 dm = ..dm
4 km = hm = =m5000 m = ..km9 m 7 centimet = ..cm
8 hm = m80 hm = ..km7 dm 9 centimet = cm
7 km = m7 00 dam =.km8 dm 7mm = mm

2. Tính :

32 m x 3 =..48 cm : 2 =..45 dm + 28 dm =..
46 m : 2 =..96 dm : 3 =..36 m + 42 m =..
28 hm x 6 =..84 dam : 4 =..270 m + 45 m =..
47 km x 3 =..28 hm : 2 =..317 m 52 m =..
61 m x 4 =..48 hm : 2 =..21 m : 3 =..
28 dm x 6 =..63 centimet : 3 =..45 dam : 5 =..
36 centimet : 3 =..5 cm + 8 centimet =..

Xem thêm: Bảng Size Là Gì ? Cách Chọn Size Quần Áo Sao Cho Phù Hợp? Cách Chọn Size Áo

63 hm : 7 =..

3. Điền dấu ( = ) vào chố chấm:

3m 5 dm 35 dm8 km 7 hm .805 hm
3m 5 dm 3m8m 1 dm 80 dm
6 m 7 cm ..7 m8 cm 9 mm 89 mm
6 m 7 centimet ..607 cm8 cm 9 mm 809 mm
6 m 7cm ..670 cm8 cm 9 milimet 7 centimet 9 mm
8 km 9km8 centimet 9 mm 890 mm
8 km 7 hm .85 hm8 km 7 hm .850 hm
*
*
*