Gần cho tới thi thời điểm cuối kỳ nhưng bạn vẫn mãi vẫn loay hoay với những bài tập phát âm s, es cùng ed. Nếu như bạn vẫn chưa ghi ghi nhớ được các quy tắc thì hãy đọc các bài viết về cách phát âm ed, cách phạt âm s với es của ELSA Speak để ship hàng học giờ đồng hồ Anh online và offline thật kết quả nhé. Sau thời điểm đã thuộc các mẹo cùng quy tắc hãy cùng làm những dạng bài bác tập dưới đây cùng ELSA nào!
yêu cầu học giờ đồng hồ Anh* Chọn nhu cầu học giờ anh của chúng ta Tiếng Anh tiếp xúc Tiếng Anh chuyên ngành khác
Đuôi ed phát âm là /t/ khi cồn từ tất cả phát âm xong bằng /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/. Ví dụ: Fixed /fɪkst/ (Sửa chữa).Đuôi ed phát âm là /ed/ khi đụng từ bao gồm phát âm xong xuôi bằng /t/ hoặc /d/. Ví dụ: Wanted /ˈwɑːntɪd/ (muốn).Đuôi ed vạc âm là d với toàn bộ các trường vừa lòng còn lại. Ví dụ: Smiled /smaɪld/ (Cười).

Bạn đang xem: Bài tập ed và e,es có đáp án

Bạn muốn nghe chính xác cách phân phát âm? xem ngay phía dẫn cài đặt gói Elsa Speak Trọn đời.


*

Bài tập tành phát âm ed online:

1. A. WorkedB. WantedC. StoppedD. Asked
2. A. OpenedB. KnockedC. PlayedD. Occurred
3. A. TalkedB. WatchedC. LivedD. Stopped
4. A. CoveredB. Installed C. DescribedD. Decorated
5. A. ClaimedB. WarnedC. OccurredD. Existed
6. A. CarriedB. LookedC. ManagedD. Opened
7. A. PleasedB. SmokedC. StoppedD. Missed
8. A. WaitedB. MendedC. ObjectedD. Faced
9. A. PleasedB. ErasedC. IncreasedD. Amused
10. A. ArrivedB. BelievedC. ReceivedD. Hoped
11. A. OpenedB. KnockedC. PlayedD. Occurred
12. A. RubbedB. TuggedC. StoppedD. Filled
13. A. DimmedB. TravelledC. PassedD. Stirred
14. A. TippedB. BeggedC. QuarrelledD. Carried
15. A. KilledB. HurriedC. RegrettedD. Planned
16. A. VisitedB. ShowedC. WonderedD. Studied
17. A. SacrificedB. FinishedC. FixedD. Seized
18. A. NeededB. BookedC. StoppedD. Washed
19. A. LovedB. TeasedC. WashedD. Rained
20. A. PackedB. PunchedC. PleasedD. Pushed
21. A. PaintedB. ProvidedC. ProtectedD. Equipped
22. A. TestedB. MarkedC. PresentedD. Founded
23. A. UsedB. FinishedC. MarriedD. Rained
24. A. AllowedB. DressedC. FlashedD. Mixed
25. A. SwitchedB. StayedC. BelievedD. Cleared
26. A. DecidedB. WaitedC. HandedD. Designed
27. A. AnnoyedB. PhonedC. WatchedD. Remembered
28. A. HurriedB. DecidedC. PlannedD. Wondered
29. A. PostedB. AddedC. ManagedD. Arrested
30. A. DreamedB. NeglectedC. DeniedD. Admired
Bài tập vạc âm ed trọng tâm

Đáp án của bài bác tập phạt âm ed:

1 – B, 2 – B, 3 – C, 4 – D, 5 – D, 6 – B, 7 – A, 8 – D, 9 – A,10 – D, 11 – B, 12 – C, 13 – C, 14 – A,15– C, 16 – A, 17 – D, 18 – A, 19 – C, 20 – C, 21 – D, 22 – B, 23 – B, 24 – A, 25 – A, 26 – D, 27 – C, 28 – B, 29 – C, 30 – B

Phát âm s, es

Mẹo/ giải pháp làm bài bác tập phát âm s, es chuẩn chỉnh xác nhất:

Từ dứt bằng âm vô thanh đọc là /s/.Từ ngừng bằng âm hữu thanh hoặc nguyên âm phát âm là /z/.Trường hợp quan trọng đặc biệt như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ phát âm là /iz/.

Trong đó:

Âm vô thanh gồm: /p/, /k/, /f/, /t/, /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/.Âm hữu thanh gồm: /m /, / n /, / ŋ /,/r/, /l/, /w/, / y /.

Mẹo nhớ giải pháp phát âm s/ es dễ dàng và đơn giản nhất là nhớ các âm kèm biện pháp đọc tương ứng, như cách hướng dẫn giải bài bác tập phân phát âm s/es sinh sống trên.


*
Bài tập phân phát âm s, es có 3 giải pháp đọc là /s/, /z cùng /iz/

Bài tập s, es bao gồm đáp án:

1. A. CoughsB. SingsC. StopsD. Sleeps
2. A. SignsB. ProfitsC. BecomesD. Survives
3. A. WalksB. StepsC. ShutsD. Plays
4. A. WishesB. PracticesC. IntroducesD. Leaves
5. A. GrassesB. StretchesC. ComprisesD. Potatoes
6. A. DesksB. MapsC. PlantsD. Chairs
7. A. PensB. BooksC. PhonesD. Tables
8. A. DipsB. DesertsC. BooksD. Camels
9. A. MilesB. AttendsC. DriftsD. Glows
10. A. MendsB. DevelopsC. ValuesD. Equals
11. A. RepeatsB. ClassmatesC. AmusesD. Attacks
12. A. HumansB. DreamsC. ConcertsD. Songs
13. A. ManagesB. LaughsC. PhotographsD. Makes
14. A. DishesB. OrangesC. ExperiencesD. Chores
15. A. FillsB. AddsC. StirsD. Lets
16. A. WantsB. BooksC. StopsD. Sends
17. A. BooksB. DogsC. CatsD. Maps
18. A. BiscuitsB. MagazinesC. NewspapersD. Vegetables
19. A. KneesB. PeasC. TreesD. Niece
20. A. CupsB. StampsC. BooksD. Pens
21. A. HousesB. FacesC. HatesD. Places
22. A. SchoolsB. YardsC. LabsD. Seats
23. A. NamesB. LivesC. DancesD. Tables
24. A. NightsB. DaysC. YearsD. Weekends
25. A. PensB. MarkersC. BooksD. Rulers
26. A. ShakesB. NodsC. WavesD. Bends
27. A. HorseB. ToolsC. HouseD. Chairs
28. A. FacesB. HousesC. HorsesD. Passes
29. A. PresidentB. BusyC. HandsomeD. Desire
30. A. SweetsB. WatchesC. DishesD. Boxes
Bài tập phạt âm s, es

Đáp án:

1 – B, 2 – B, 3 – D, 4 – D, 5 – D, 6 – A. 7 – B, 8 – D, 9 – C, 10 – B, 11 – C, 12- C, 13- A, 14 – D, 15 – D, 16 – D, 17 – B, 18 – A, 19 – D, trăng tròn – D, 21 – C, 22- D, 23 – C, 24 – A, 25 – C, 26 – A, 27 – A, 28 – B, 29 – C, 30 – A

Bài tập nhận trọng âm tiếng Anh


*

1. A. diseaseB. humorC. cancerD. cattle
2. A. persuadeB. reduceC. increaseD. offer
3. A. appointB. gatherC. threatenD. vanish
4. A. explainB. provideC. finishD. surprise
5. A. beautyB. easyC. lazyD. reply
6. A. significantB. convenientC. fashionableD. traditional
7. A. contraryB. graduateC. documentD. attendance
8. A. emphasizeB. contributeC. maintenanceD. heritage
9. A. committeeB. refereeC. employeeD. refugee
10. A. apprehensionB. preferentialC. conventionalD. Vietnamese
11. A. elephantB. dinosaurC. buffaloD. mosquito
12. A. imageB. predictC. envyD. cover
13. A. companyB. atmosphereC. customerD. employment
14. A. commitB. indexC. pyramidD. open
15. A. habitatB. candidateC. wildernessD. attendance
16. A. satisfactoryB. alterC. militaryD. generously
17. A. enrichmentB. advantageC. sovereigntyD. edition
18. A. economicB. considerateC. continentalD. territorial
19. A. interactB. specifyC. illustrateD. fertilize
20. A. characterizeB. facilityC. irrationalD. variety
21. A. ObligatoryB. geographicalC. internationalD. undergraduate
22. A. BlackboardB. listenC. betweenD. student
23. A. InterviewB. communityC. vocationalD. idea
24. A. NationalB. openC. collegeD. curriculum
25. A. preservationB. sympatheticC. individualD. television
26. A. RespectfulB. interestingC. forgetfulD. successful
27. A. GenuineB. kangarooC. generousD. fortunate
28. A. TechniqueB. regionalC. satelliteD. interesting
29. A. CompulsoryB. centenarianC. technologyD. variety
30. A. InformalB. supportiveC. personnelD. apparent

Đáp án:

1 – A, 2 – D, 3 – A, 4 – D, 5 – D, 6 – C, 7 – D, 8 – B, 9 – A, 10 – C, 11 – D,12 – B,13 – D,14 – A, 15 – D, 16 – A, 17 – C, 18 – B , 19 – A , trăng tròn – A, 21 – A , 22 – C, 23 – A, 24 – D, 25 -D , 26 – D , 27 – B, 28 – A , 29 – B, 30 – C


Trên đây là bài tập vạc âm giờ đồng hồ Anh ở 3 dạng bao gồm phát âm ed, phát âm s và es cùng trọng âm. Các bạn hãy thử làm và so sánh đáp án của ELSA nhé! Nếu bạn có nhu cầu luyện tập nhiều hơn nữa với những bài tập phân phát âm, hãy tải phần mềm học giờ đồng hồ Anh online ELSA Speak cùng học từng ngày cùng trợ lý ảo của ứng dụng luyện nói giờ Anh ELSA Speak.

Xem thêm: Mua Bán Giống Gà Siêu Trứng Ai Cập Giống, Gà Siêu Trứng


1. Mẹo làm bài tập phân phát âm s/es luôn đúng?

Từ xong xuôi bằng âm vô thanh hiểu là /s/.Từ chấm dứt bằng âm hữu thanh hoặc nguyên âm hiểu là /z/.Trường hợp đặc trưng như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ hiểu là /iz/.
2. Mẹo làm bài tập tấn công trọng âm

Người học tập nên khám phá mẹo làm bài bác tập tiến công trọng âm luôn đúng theo nguyên tắc 10 ngón tay giúp ghi nhớ nhanh chóng và dễ dàng nhớ quy tắc đánh trọng âm.