Lũy thừa với số mũ tự nhiên và thoải mái và những phép toán

Bài tập Toán cải thiện lớp 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên và thoải mái và các phép toán bao gồm các dạng bài xích tập nhân phân chia lũy thừa giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện khả năng giải Toán lớp 6. Mời các em học viên tham khảo chi tiết.

Bạn đang xem: Bài tập lũy thừa lớp 6 có lời giải

Bạn vẫn xem: bài tập lũy quá lớp 6 bao gồm lời giải

Để tiện thể trao đổi, share kinh nghiệm về huấn luyện và giảng dạy và học tập tập những môn học tập lớp 6, pragamisiones.com mời các thầy cô giáo, các bậc bố mẹ và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng giành riêng cho lớp 6 sau: đội Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 6. Rất mong muốn nhận được sự ủng hộ của những thầy cô và những bạn.

(Để coi được toàn bộ đáp án của tài liệu, mời download tài liệu về)

A. đề cập lại lý thuyết

1. Lũy vượt với số mũ tự nhiên

Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, từng thừa số bằng a: 


*

(n quá số a) (a khác 0)

a được gọi là cơ số; n được call là số mũ.

2. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số


*

Khi nhân nhì lũy thừa cùng cơ số, ta thân nguyên cơ số và cộng các số mũ.

3. Phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số


*

Khi phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số (khác 0), ta không thay đổi cơ số và trừ các số mũ mang lại nhau.

4. Lũy quá của lũy thừa


*

Ví dụ:

*

5. Nhân nhì lũy thừa cùng số mũ, khác cơ số


Ví dụ :

6. Chia hai lũy thừa cùng số mũ, không giống cơ số


Ví dụ :

7. Một vài ba quy ước

1n = 1 lấy ví dụ như : 12017 = 1

a0 = 1 lấy ví dụ như : 20170 = 1

B. Bài bác tập

Bài tập 1:

a) 4 . 4 . 4 . 4 . 4 c) 2 . 4 . 8 . 8 . 8 . 8
b) 10 . 10 . 10 . 100 d) x . X . X . X

Bài tập 2 : Tính giá chỉ trị của những biểu thức sau.

a) a4.a6 b) (a5)7 c) (a3)4 . A9 d) (23)5.(23)4

Bài toán 3 : Viết những tích sau dưới dạng một lũy thừa.

a) 48 . 220 ; 912 . 275 . 814 ; 643 . 45 . 162

b) 2520 . 1254 ; x7 . X4 . X3 ; 36 . 46

Bài toán 4 : Tính giá chỉ trị những lũy vượt sau :

a) 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 210.

c) 42, 43, 44.

d) 52 , 53 , 54.

Bài toán 5 : Viết những thương sau dưới dạng một lũy thừa.

a) 49 : 44 ; 178 : 175 ; 210 : 82 ; 1810 : 310 ; 275 : 813

b) 106 : 100 ; 59 : 253 ; 410 : 643 ; 225 : 324 ; 184 : 94

Bài toán 6 : Viết các tổng sau thành một bình phương

a) 13 + 23 b) 13 + 23 + 33 c) 13 + 23 + 33 + 43

Bài toán 7 : tìm kiếm x N, biết.

a) 3x . 3 = 243 b) 2x . 162 = 1024 c) 64.4x = 168 d) 2x = 16

Bài toán 8 : triển khai các phép tính sau bằng phương pháp hợp lý.

a) (217 + 172).(915 – 315).(24 – 42)

b) (82017 – 82015) : (82104.8)

c) (13 + 23 + 34 + 45).(13 + 23 + 33 + 43).(38 – 812)

d) (28 + 83) : (25.23)

Bài toán 9 : Viết các kết quả sau dưới dạng một lũy thừa.

Xem thêm: Unit 3 Lớp 7: Skills 2 Unit 3: Community Service, Skills 2 Unit 3: Community Service

a) 1255 : 253

b) 276 : 93

c) 420 : 215

d) 24n : 22n

e) 644 . 165 : 420

g) 324 : 86

a) 2x.4 = 128

b) (2x + 1)3 = 125

c) 2x – 26 = 6

d) 64.4x = 45

e) 27.3x = 243

g) 49.7x = 2401

h) 3x = 81

k) 34.3x = 37

n) 3x + 25 = 26.22 + 2.30

Bài toán 11 : So sánh

a) 26 với 82 ; 53 với 35 ; 32 và 23 ; 26 với 62

b) A = 2009.2011 với B = 20102

c) A = 2015.2017 cùng B = 2016.2016

d) 20170 và 12017

Bài toán 12 : đến A = 1 + 21 + 22 + 23 + … + 22007

a) Tính 2A

b) minh chứng : A = 22008 – 1

Bài toán 13 : mang đến A = 1 + 3 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37

a) Tính 3A

b) minh chứng A = (38 – 1) : 2

Bài toán 14 : đến B = 1 + 3 + 32 + … + 32006

a) Tính 3B

b) chứng minh: A = (32007 – 1) : 2

Bài toán 15 : mang lại C = 1 + 4 + 42 + 43 + 45 + 46

a) Tính 4C

b) bệnh minh: A = (47 – 1) : 3

Bài Toàn 16 : Tính tổng

a) S = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 22017

b) S = 3 + 32 + 33 + ….+ 32017

c) S = 4 + 42 + 43 + … + 42017

d) S = 5 + 52 + 53 + … + 52017

-------------

Chuyên đề Toán nâng cao lớp 6: Lũy thừa với số mũ thoải mái và tự nhiên và những phép toán bao gồm lý thuyết và những dạng bài xích tập tương ứng cho từng phần cho những em tham khảo củng cố tài năng giải Toán liên quan đến lũy thừa, số mũ, chuẩn bị cho những bài thi thân học kì 1, cuối học tập kì 1 lớp 6.