Bài viết này sẽ hỗ trợ cho các em những bài tập để ôn tập về lũy thừa sẽ học, bao gồm các dạng cơ bạn dạng như LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN – VẬN DỤNG, TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG, SO SÁNH nhị LŨY THỪA


CHUYÊN ĐỀ LŨY THỪA

Ví dụ

Bài toán 1. Viết các tích sau hoặc yêu thương sau bên dưới dạng luỹ vượt của một số.

Bạn đang xem: Bài tập lũy thừa lớp 6

(eginarrayla)2^5.8^4\b)25^6.125^3\c)625^5:25^7endarray)

Bài toán 2: Viết mỗi tích , thương sau dưới dạng một luỹ thừa:

(eginarrayla)4^10.2^30\fb)9^25.27^4.81^3\c)25^50.125^5\d)64^3.4^8.16^4\e)3^8:3^6;2^10:8^3;12^7:6^7;21^5:81^3\f)5^8:25^2;4^9:64^2;2^25:32^4;125^3:25^4endarray)

Bài toán 3. Tính giá chỉ trị những biểu thức.

(eginarrayla)A = frac3^10.11 + 3^10.53^9.2^4\b)B = frac2^10.13 + 2^10.652^8.104\c)C = frac72^3.54^2108^4\d)D = frac11.3^22.3^7 - 9^15(2.3^14)^2endarray)

Bài toán 4: Viết các số sau bên dưới dạng tổng các luỹ thừa của 10.

213; 421; 2009; (overline abc ); (overline abcde )

Bài toán 5: So sánh những số sau, số nào phệ hơn?

(eginarrayla)27^11;81^8\b)625^5;125^7\c)5^23;6.5^22\d)7.2^13;2^16endarray)

Bài toán 6: Tính giá chỉ trị các biểu thức sau:

(eginarrayla)a^3.a^9\b)(a^5)^7\c)(a^6)^4.a^12\d)5^6:5^3 + 3^3.3^2\e)4.5^2 - 2.3^2endarray)

 

*

*

Bài toán 9. Tính những tổng sau bẳng bí quyết hợp lý:

*

Bài toán 10. Thực hiện các phép tính sau một giải pháp hợp lý:

 

*

DẠNG 1. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN – VẬN DỤNG

 

*

*

*

*

 

DẠNG 2.

Xem thêm: Điểm Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 Sở Gd&Đt Ninh Bình Edu Điểm Thi Lớp 10 Thpt 2021

TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG

*

*

 

DẠNG 3. SO SÁNH hai LŨY THỪA

 

*
 
*

 

 

Tải về