Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng đúng theo Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ dàng nắm bắt và bài xích tập giờ Anh lớp 4 theo từng Unit giúp học viên học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 hơn. Để download tài liệu bài xích tập tiếng Anh lớp 4 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 4

Mục lục bài xích tập giờ đồng hồ Anh 4

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh 4 học tập kì 1 tất cả đáp án

Unit 1: Nice lớn see you again

Unit 2: I"m from Japan

Unit 3: What day is it today?

Unit 4: When"s your birthday?

Unit 5: Can you swim?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 gồm đáp án

Unit 6: Where"s your school?

Unit 7: What do you lượt thích doing?

Unit 8: What subjects do you have today?

Unit 9: What are vắt doing?

Unit 10: Where were you yesterday?

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh 4 học kì 2 bao gồm đáp án

Unit 11: What time is it?

Unit 12: What does your father do?

Unit 13: Would you like some milk?

Unit 14: What does she look like?

Unit 15: When"s children"s say?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 có đáp án

Unit 16: Let"s go lớn the book shop

Unit 17: How much is the T-shirt?

Unit 18: What"s your phone number?

Unit 19: What animal vị you want to lớn see?

Unit 20: What are you to bởi vì this summer?

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì 2 tất cả đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 1

Exercise 1: Chọn đáp án đúng

1. Hi. My name ___________ Sandra. What’s your name?

A. AmB. IsC. WellD. Your

2. Nice khổng lồ ___________ you again, Minh.

A. WatchB. LookC. SeeD. Have

3. – “Hi. How are you today?” – “___________”.

A. I’m very well. ThanksC. Good bye

B. Good nightD. Nice to lớn meet you.

4. – Where are you from? – I’m ____________ America.

A. FromB. ToC. ForD. With

5. I’m from ____________. I can speak Vietnamese.

A. EnglandB. JapanC. ChinaD. Vietnam

Hiển thị đáp án
1.B Đây là câu giới thiệu phiên bản thân.
2.C Câu đầy đủ: Nice khổng lồ see you again: khôn cùng vui được chạm mặt lại cậu.
3.A Đáp lại thắc mắc sức khoẻ “How are you?” là “I’m very well. Thanks”.
4.A Trả lời thắc mắc quê cửa hàng “where are you from?” là “I’m from…”
5.D Dịch: Tôi đến từ Việt Nam. Tôi nói theo một cách khác tiếng Việt.

Exercise 2: lựa chọn từ phù hợp điền vào địa điểm trống.

afternoon - tomorrow – và – My – too

A: Good (1)___________. (2)___________ name is Kate.

B. Good afternoon. I’m Clara. Where are you from?

A: I’m from Vietnam. (3)___________ you?

B: I’m from America. Nice to meet you.

A: Nice khổng lồ meet you (4)___________.

B: See you (5)___________. Bye.

Hiển thị đáp án

Exercise 3: Nối cột A với cột B để sản xuất thành hội thoại

AB
1. How are you?a. My name is Queenie.
2. Good night.b. I’m 9 years old.
3. What’s your name?c. I’m fine, thanks.
4. How old are you?d. Nice khổng lồ meet you, too.
5. Nice khổng lồ meet you.e. Good night.
Hiển thị đáp án

Exercise 4: phụ thuộc vào từ gợi nhắc sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

1. I/well/ very/ am/ you/ thank.

________________________________________________________.

2. At/ I’m/ four/ grade.

________________________________________________________.

3. Well/ English/ can/ speak/ I/ very.

________________________________________________________.

4. You/ old/ how/ are?

________________________________________________________?

5. Nice/ again/ you/ to/ see.

________________________________________________________.

Hiển thị đáp án

1. I’m very well, thank you.

2. I’m at grade four.

3. I can speak English very well.

4. How old are you?

5. Nice to see you again.


Exercise 5:

Hello. I’m Ben. I’m nine years old. I’m at grade four. Every day I get up at 6. I go to lớn Thang Long primary school at 6:45 a.m. I love English and Math. This is my classroom. It’s not big. When my teacher comes into classroom, everybody stands up and say “Good morning, teacher”. Our classes begin at 7:15 and end at 11:00. Before going home, we stand up and say “Good bye”.

1. How old is Ben?

________________________________________________________.

2. What time does he get up?

________________________________________________________.

3. Is his classroom big?

________________________________________________________.

4. What bởi they say when the teacher comes in the classroom?

________________________________________________________.

Hiển thị đáp án

1. He’s nine years old.

2. He gets up at 6.

Xem thêm: Soạn Bài Cách Làm Bài Văn Biểu Cảm Về Tác Phẩm Văn Học, Cách Làm Bài Văn Biểu Cảm Về Tác Phẩm Văn Học

3. No, it isn’t.

4. They say “Good morning, teacher”.


Giới thiệu kênh Youtube pragamisiones.com


Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 trên khoahoc.pragamisiones.com


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho nhỏ sẽ được tặng miễn chi phí khóa ôn thi học tập kì. Bố mẹ hãy đk học thử cho con và được hỗ trợ tư vấn miễn phí tổn tại khoahoc.pragamisiones.com