Bài tập cân đối phản ứng oxi hóa khử là dạng bài bác tập cơ phiên bản và rất quan trọng đặc biệt đối cùng với môn chất hóa học THPT. Kiến Guru chia sẻ tới những em học viên các cách thức và dạng bài bác tập chủng loại giúp các em cầm vững, giải nhanh các dạng bài tập thăng bằng phản ứng thoái hóa khử.

Bạn đang xem: Bài tập oxi hóa khử

I.Phương pháp và ví dụ về bài bác tập cân đối phản ứng thoái hóa khử

1. Phương pháp

Nguyên tắc: toàn bô electron nhường = tổng số electron nhận

Bước 1. Xác minh số oxi hóa thay đổi thế nào.

Bước 2. Lập thăng bằng electron.

Bước 3. Đặt những hệ số tìm kiếm được vào phương trình bội phản ứng và tính những hệ số còn lại.

Lưu ý:

- Ta hoàn toàn có thể cân bằng phản ứng oxi hóa – khử theo cách thức tăng – bớt số lão hóa với nguyên tắc: tổng số oxi hóa tăng = tổng số lão hóa giảm.

- bội phản ứng lão hóa – khử còn hoàn toàn có thể được cân đối theo cách thức ion–electron: ví dụ ...

- nếu trong một phương trình phản nghịch ứng lão hóa – khử có không ít nguyên tố gồm số thoái hóa cùng giảm (hoặc cùng tăng) mà:

+ Nếu bọn chúng thuộc cũng một chất: thì phải đảm bảo tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố vào phân tử.

+ Nếu chúng thuộc các chất khác nhau: thì phải đảm bảo an toàn tỉ lệ số mol của các chất đó theo đề sẽ cho.

* ngôi trường hợp so với hợp hóa học hữu cơ:

- vào trường hợp nhưng mà hợp chất hữu cơ trước với sau phản nghịch ứng có một đội nhóm nguyên tử đổi khác và một số nhóm không thay đổi thì nên khẳng định số oxi hóa của C trong từng team rồi new cân bằng.

- trong trường hợp mà lại hợp chất hữu cơ chuyển đổi toàn cỗ phân tử, nên thăng bằng theo số lão hóa trung bình của C.

2. Lấy ví dụ như minh họa

Ví dụ 1. cân đối phản ứng:

CrS +

*

Hướng dẫn:

Bước 1. xác định sự biến đổi số oxi hóa:

Cr+2 → Cr+3

S-2 → S0

N+5 → N+4

Bước 2. Lập thăng bởi electron:

Cr+2 → Cr+3 + 1e

S-2 → S0 + 2e

CrS → Cr+3 + S+0 + 3e

2N+5 + 1e → N+4

→ có 1CrS với 3N

*
.

Bước 3. Đặt các hệ số vừa tra cứu vào bội nghịch ứng và cân đối phương trình phản bội ứng:

CrS + 6HNO3 → Cr(NO3)3 + 3N

*
+ S + 3
*
O

Ví dụ 2. cân đối phản ứng trong hỗn hợp bazơ:

NaCr

*
+ Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Hướng dẫn:

*
+ 4OH- →
*
+ 2H2O + 3e

Br2 + 2e → 2Br-

Phương trình ion:

2

*
+ 8OH- + 3Br2 → 2CrO2-4 + 6Br- + 4H2O

Phương trình phản ứng phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Ví dụ 3. cân đối phản ứng trong dung dịch gồm

*
O tham gia:

KMnO4 + H2O + K2SO3 → MnO2 + K2SO4

Hướng dẫn:

*
+ 3e + 2H2O → MnO2 + 4OH-

*
+ H2O →
*
+ 2H+ + 2e

Phương trình ion:

2

*
+ H2O + 3
*
→ 2MnO2 + 2OH- + 3
*

Phương trình phản ứng phân tử:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

II. Bài xích tập thăng bằng phản ứng thoái hóa khử và giải đáp giải

Phần bài tập cân đối phản ứng thoái hóa khử bao gồm 5 thắc mắc có đáp án chi tiết thuộc các dạng khác biệt và 3 câu hỏi học sinh trường đoản cú làm.

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử được sử dụng trong số đông các dạng bài xích tập trung học phổ thông và dàn trải xuyên suốt trong số đông các thắc mắc bài tập trong số đề thi hóa học THPT. Do vậy, các thắc mắc minh họa sau đây sẽ giúp đỡ học sinh dễ hình dung và thế vứng các khả năng giải bài tập cân bằng phản ứng thoái hóa khử.

1. Đề bài bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Câu 1. đến phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(

*
)2 + H2O. Cho biết thêm hệ số cân đối của FeSO4 với K2Cr2O7 lần lượt là bao nhiêu?

A. 5; 2 B. 6; 2 C. 6; 1 D. 8; 3

Câu 2. mang lại phản ứng: Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH

Hãy cho biết tỉ lệ thông số của hóa học khử và chất oxi hóa sau khoản thời gian cân bởi là câu trả lời nào dưới đây?

A. 4:3 B. 3:4 C. 3:2 D. 2:3

Câu 3. cân đối phản ứng sau:

Fe3O4 + HNO3 → Fe(

*
)3 + NO + H2O

Câu 4. cân đối phản ứng:

As2S3 + HNO3 + H2O → H3As

*
+ NO + H2SO4

Câu 5. cân bằng phản ứng:

FexOy + HNO3 → Fe(

*
)3 + NO + H2O

2. Đáp án

Câu 1: đáp án C

*

Câu 2: Đáp án C

*

Câu 3:

*

Câu 4:

*

Câu 5:

*

3. Bài tập tự làm

Câu 1.

Xem thêm: Về Ca Khúc 'Thành Phố Sau Lưng”, Về Ca Khúc 'Thành Phố Sau Lưng”

Hãy thăng bằng phương trình phản nghịch ứng oxi hóa – khử sau:

CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(

*
)3 + K2SO4 + H2O

Câu 2. Xác định hệ số cân bằng của KMnO4 trong bội nghịch ứng sau:

S

*
+ KMnO4 +
*
O → K2
*
+ ...Chọn giải đáp đúng nhất

A. 2 B. 5 C. 7 D. 10

Câu 3. cân bằng phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương thức thăng bởi e:

*

Trên đây là cách thức giải rõ ràng các dạng bài tập cân đối phản ứng thoái hóa khử. Bao gồm các ví dụ như minh họa và bài xích tập chủng loại kèm đáp án chi tiết. Kiến Guru hi vọng thông qua bài học kinh nghiệm này, rất có thể giúp các em học viên nắm vững kiến thức, đọc rõ bản chất và tiện lợi ghi lưu giữ các cách thức làm những dạng bài tập thăng bằng phản ứng oxi hóa khử. Những em gồm thể tham khảo thêm nhiều bài học có ích tại con kiến Guru nhé!