Bạn đang xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và thiết lập ngay bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (113.04 KB, 6 trang )


BÀI TẬP

TIẾNG ANH LỚP 5

THEO TỪNG UNIT

UNIT 3: WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY?

Exercise 1: lựa chọn từ gồm phần gạch chân được phạt âm khác:

1/ A. Went B. Where C. Never D. Better

2/ A. Trip B. Did C. With D. Nice

3/ A. Bay B. Watch C. Stay D. Play

4/ A. Back B. Taxi C. Last D. Parents

5/ A. Coach B. Ancient C. Come D. Country

6/ A. Motorbike B. Countryside C. Underground D. Information

Exercise 2: lựa chọn từ tất cả trọng âm khác:7/ A. Holiday B. Ancient C. Imperial D. Summer8/ A. Photo B. Seaside C. Island D. About

Exercise 3: lựa chọn đáp đúng để dứt câu:9/ I went ……... A trip with my family.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 5 unit 3


(2)

D. Of

10/ What was the trip …….?A. Is

B. WasC. Like
D. Were

11/ ……… did you go on holiday?A. What

B. WhereC. WhichD. How many

12/ She went to Hoi An Ancient ………A. City

B. VillageC. TownD. Island


(3)

B. WasC. WereD. Is

Exercise 4: chọn từ điền vào đoạn hội thoại:Like; photo; was; go; last; took; island

Linda: Where were you (14)………… summer, Peter?Peter: I (15)……… at the seaside.

Linda: Where did you (16)………..?

Peter: I went lớn Phu Quoc (17)………Linda: What did you do?

Peter: I (18)…………. A boat trip.

Linda: What was the trip (19)…………?Peter: It was great.

Linda: What’s that?

Peter: It’s a (20)…………. Of my trip.Exercise 5: thu xếp từ thành câu:21/ on/ Where/ you/ holiday/ were/ ?


(4)

22/ to/ I/ Dong Xuan/ Hoan Kiem/ Market/ went/ and/ Lake/ .

………...23/ you/ go/ Where/ summer/ last/ did/?

………

Exercise 6: Chọn câu hỏi đúng nhất cho chỗ gạch chân trongcâu trả lời:

Did you enjoy the trip? Who did you go to see?

Where did you go on holiday? How did you get there?

24/ ………..?I went to da Nang thành phố last summer.

25/ ………..?I went by motorbike with my father.

Xem thêm: Tìm M Để Hàm Số Nghịch Biến Trên Đoạn Có Độ Dài Bằng 1, Tìm M Để Hàm Số Đơn Điệu Trên Đoạn Có Độ Dài K

26/ ………..?I went to see my grandparents.


(5)

ĐÁP ÁN

Exercise 1: chọn từ tất cả phần gạch chân được vạc âm khác:1 - D; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - B; 6 - B;

Exercise 2: chọn từ bao gồm trọng âm khác:7 - C; 8 - D;

Exercise 3: chọn đáp đúng để xong câu:9 - B; 10 - C; 11 - B; 12 - C; 13 - C;

Exercise 4: lựa chọn từ điền vào đoạn hội thoại:14 - last; 15 - was; 16 - go; 17 - island;

18 - took; 19 - like; trăng tròn - photo;

Exercise 5: thu xếp từ thành câu:21 - Where were you on holiday?

22 - I went to Dong Xuan market and Hoan Kiem lake.23 - Where did you go last summer?

Exercise 6: Chọn câu hỏi đúng nhất cho chỗ gạch chân trong
câu trả lời:


(6)

26 - Who did you go to lớn see?27 - Did you enjoy the trip?

Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập khác tại:


Tài liệu liên quan


*
120 dạng bài toán lớp 5 vòng thi olimpic cấp tp (có Đáp Án) 24 598 0
*
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO MỘT SỐ ĐỀ THI VIOLYMPIC LỚP 5 CÁC VÒNG CÓ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CẤP TIỂU HỌC VÀ TUYỂN TẬP 152 BÀI THI VIOLYMPIC LỚP 5 TỪ VÒNG 1 ĐẾN VÒNG 25 CÓ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN NĂM HỌC 20142015 CẤP TIỂU HỌC 139 1 0
*
Đề thi violympic toán lớp 5 vòng 15 năm học năm ngoái 2016(có đáp án) 3 3 5
*
Đề soát sổ 1 máu môn giờ Anh lớp 12 Số 3 trường thpt Đoàn Thượng, hải dương năm học năm nhâm thìn 2017 tất cả đáp án 4 565 6
*
Đề chất vấn 1 tiết môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 Số 3 trường thpt Đoàn Thượng, hải dương năm học 2016 2017 tất cả đáp án 4 661 4
*
đôi mươi KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 5 SÁCH THÍ ĐIỂM HỌC KỲ 1 (CÓ ĐÁP ÁN bỏ ra TIẾT) 3 1 66
*
BỘ ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 5 THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GDĐT CÓ ĐÁP ÁN 93 181 0
*
Tải bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn lịch sử vẻ vang - Địa lý năm 2019 - 2020 - Đề thi lớp 5 cuối kì 2 môn Sử - Địa bao gồm đáp án 10 40 0
*
cài Trắc nghiệm giờ Anh lớp 12 Unit 5: Higher Education bao gồm đáp án - giờ đồng hồ Anh 12 Unit 5 Higher Education| bài tập Unit 5 lớp 12 tất cả đáp án 10 281 1
*
download Trắc nghiệm giờ Anh lớp 5 Unit 7 How vày you learn English? - bài xích tập giờ đồng hồ Anh 5 theo từng Unit tất cả đáp án 3 78 0
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(9.96 KB - 6 trang) - sở hữu Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 5 Unit 3 Where did you go on holiday? - bài bác tập Unit 3 SGK giờ Anh 5 Where did you go on holiday? có đáp án
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay
×