Tổng hợp những bài tập và kim chỉ nan ở phần Communication - Unit 1. My New School - tiếng Anh 6 Global Success (Pearson)


1. Listen và read the dialogue. Pay attention to lớn the highlighted sentences.

Bạn đang xem: Unit 1

(Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý đến câu được thiết kế nổi bật.)

 

Vy: Phong, this is Duy, my new friend.

(Phong, đây là Duy, chúng ta mới của mình.)

Phong: Hi, Duy. Nice to lớn meet you.

(Chào Duy. Hết sức vui được gặp gỡ bạn.)

Duy: Hi, Phong. Nice to lớn meet you, too.

(Chào Phong. Cũng hân hạnh được gặp bạn.)


2. Work in groups. Practise introducing a friend lớn someone else.

(Làm việc theo nhóm. Thực hành giới thiệu một fan bạn với người bạn khác.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

Mai: Nam, this is Minh, my new friend.

(Nam, đây là Minh, bạn mới của mình.)

Nam: Hi, Minh. Nice to meet you.

(Chào Minh. Siêu vui được gặp mặt bạn.)

Minh: Hi, Nam. Nice lớn meet you, too.

(Chào Nam. Cũng hân hạnh được gặp gỡ bạn.)


New friends at school

(Những người bạn mới sinh hoạt trường)

3. Read và tick the questions you think are suitable to lớn ask a new friend at school.

(Đọc và khắc ghi những thắc mắc mà em nghĩ về là thích hợp để hỏi người bạn mới sinh hoạt trường.)

1. Are you from around here?

 

2. Vì chưng you like music?

 

3. How much money bởi vì you get?

 

4. What is your favourite subject at school?

 

5. Are you hungry now?

 

6. Bởi you play football?

 

7. How bởi vì you go lớn school every day?

 

8. Where vì you often go shopping?

 

Write one or two more questions on a piece of paper. Then tóm tắt them with the class.

Xem thêm: Các Đường Sức Từ Trong Lòng Nam Châm Hình Chữ U Là

(Viết 1 hoặc hơn thế 2 câu hỏi lên một mẩu giấy. Sau đó share chúng đối với cả lớp.)

Lời giải chi tiết:

1. Are you from around here?

( bạn sống ở cách đây không lâu à?)

2. Bởi you like music?

( các bạn có thích âm thanh không?)

3. How much money bởi vì you get?

( chúng ta có từng nào tiền?)

 

4. What is your favourite subject at school?

( Môn học tập yêu thích của người tiêu dùng ở ngôi trường là gì?)

5. Are you hungry now?

(Bây giờ chúng ta có đói không?)

 

6. Vị you play football?

( bạn có chơi soccer không?)

7. How bởi you go khổng lồ school every day?

( hàng ngày bạn mang đến trường bằng phương tiện đi lại gì?)

8. Where do you often go shopping?

( bạn thường đi sắm sửa ở đâu?)

 

- Which class are you in?

(Bạn học lớp nào?)

- What do you usually vì chưng after school?

(Bạn thường làm cái gi sau giờ học?)

- vì you like our new school?

(Bạn có thích trường mới của chúng ta không?)


Bài 4


Video lý giải giải


4. There is a quiz for students in the new school newsletter. Answer the questions.

(Có một câu iq cho học viên ở bảng tin trường học mới. Vấn đáp các câu hỏi.)