Trong nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp các chủ đề bài bác tập toán lớp 1 cơ bạn dạng từ học kỳ 1 cho học kỳ 2 có những bài tập minh họa sẽ giúp các con có thể hệ thống lại loài kiến thức, đôi khi kèm theo những phiếu bài xích tập để những con cùng luyện tập nhé


Các dạng bài bác tập toán lớp 1 học kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1: Điền >, 3 … 3; 5 … 2; 5 … 25 … 4; 2 … 3; 1 … 52 … 5; 4 … 1; 4 … 44 … 3; 5 … 5; 2 … 33 …. 5; 1 …. 4; 3 …. 1

3 …. 2; 5 … 6; 2 … 07 …. 4; 0 …. 1; 8 … 58 …. 8; 8 … 7; 7 …. 90 …. 2; 9 … 9; 6 …. 86 …. 5; 2 …. 6; 9 …. 59 …. 8; 9 …. 9; 7 …. 77 …. 10; 10 …. 8; 10 … 6

Bài 2: Điền số tương thích vào khu vực chấm.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 1 cơ bản

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ….. > 4

2 … > 3

Bài 3. Điền số thích phù hợp với chỗ chấm?

7 8; 1 > …..4 …..; 8 7 > …..; 9 > ….;. 5 > …..8 = …..; ….. ….. ….

Bài 4: Điền >,

Dạng 2: Viết dãy số và sắp tới xếp các số

Bài 1. Viết các số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo lắp thêm tự từ nhỏ nhắn đến lớn: …………………………………………………….

– Theo sản phẩm tự từ to đến bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo thiết bị tự từ bé đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

Bài tập 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

*

Bài 4. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo sản phẩm công nghệ tự từ bé nhỏ đến lớn: ……………………………………………..

– Theo trang bị tự từ to đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết các số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo đồ vật tự từ bé đến lớn: ……………………………………………

– Theo sản phẩm công nghệ tự từ bự đến bé:………………………………………………

Bài 6: Viết những số theo đồ vật tự từ bé nhỏ đến lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết các số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo trang bị tự:

– Từ bé bỏng đến lớn: ………………………………………………………………………

– Từ lớn đến bé: ……………………………………………………

Dạng 3: search số lớn số 1 và số bé nhất

Bài 1: Số tròn chục bé bỏng nhất bao gồm hai chữ số là:

A. 10 B. 90

C. 100 D. 80

Số nhỏ bé nhất trong những số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23 B. 31 C. 18 D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn vào số lớn nhất: 15 ; đôi mươi ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn vào số bé bỏng nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn vào số béo nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn vào số bé xíu nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: các phép cộng, trừ vào phạm vi 10

Bài tập 1: Điền số phù hợp vào địa điểm trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

Bài tập 2: Tính

6 – 2 =5 + 2 =9 – 5 =2 + 0 =8 + 2 =4 – 4 =7 – 3 =3 + 6 =7 + 2 =9 – 5 =3 + 6 =

1 + 5 =7 – 6 =7 + 1 =3 + 5 =2 – 1 =6 + 3 =5 + 2 =9 – 4 =6 + 4 =4 + 2 =6 + 1=

7 – 7=4 + 3 =7 + 3 =5 – 2 =6 – 5 =8 – 6 =6 – 4 =7 – 3 =10 + 0 =5 +4 =8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải việc có lời văn

Bài 1: Hồng tất cả 8 que tính, Lan có 2 que tính. Hỏi cả cặp đôi có bao nhiêu que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: bên trên bờ có đôi mươi con vịt, dưới ao bao gồm 3 chục con vịt. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu nhỏ vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phép tính ham mê hợp.

a) Có:13 chiếc kẹo

Có tất cả: …. Chiếc kẹo?

b) Có: 8 con lợn

Bán: 7 nhỏ lợn

Còn lại: ….. Con lợn?

Bài 4: Viết phép tính mê thích hợp.

a, Có: 5 trái cam

Cho đi: 4 trái cam

Tất cả có: …. Trái cam?

b. Có: 10 loại kẹo

Đã ăn: 4 cái kẹo

Còn lại: ….. Chiếc kẹo?

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: tháng trước Hà được 15 điểm 10, tháng này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả nhị tháng Hà được tất cả bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A gồm 40 học sinh, lớp 1B có 3 chục học tập sinh. Hỏi cả nhì lớp gồm bao nhiêu học tập sinh?

Lớp 1A : …….học sinh

Lớp 1B : …….. Học sinh

Cả nhì lớp :… học tập sinh?

Đổi: 3 chục học viên = ……… học sinh

Tổng đúng theo phiếu bài tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết tất cả các số:

a, từ 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, trường đoản cú 10 cho 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ trăng tròn đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng:

1, Số khủng nhất trong các số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé bỏng nhất trong những số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số lập tức trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số tức tốc sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, bạn Lan tất cả 2 cái bút chì, người mẹ mua thêm cho Lan 3 cái cây bút chì nữa. Hỏi Lan có tất cả mấy cái cây bút chì? ( lựa chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái cây bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái cây bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái cây viết chì).

2. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán – Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: cho những số: 6, 9, 19, 20, 1 chuẩn bị xếp các số vẫn cho

a, Theo thiết bị tự từ bé đến lớn: …………………………………………….

b, Theo đồ vật tự từ béo đến bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một trong những biết rằng lấy số đó cùng với 2 rồi trừ đi 1 thì được hiệu quả bằng 3?

Số bắt buộc tìm là: ……

Vì : ………………………….

Các dạng bài tập toán lớp 1 học tập kỳ 2

Chủ đề 1: các số đếm 100

*

*

Bài 1. Viết số :

a) Viết những số tự 89 đến 100 :

b) Viết số vào khu vực chấm:

Số ngay thức thì trước của 99 là …… ; 70 tất cả …… chục cùng … đối kháng vị

Số ngay thức thì sau của 99 là ……… ; 81 tất cả ……chục và … đối kháng vị

Chủ đề 2: Độ dài với đo độ dài

Bài 1: Vẽ đoạn thẳng theo các số đo sau:

Đoạn AB dài 4cm: ……………………

Đoạn AC dài 6cm: ……………………

Đoạn BC dài 10cm:……………………

Đoạn AB nhiều năm 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vào địa điểm trống:

a, Số 15 có …. Chục và …. đối chọi vị.

Số 20 gồm …. Chục cùng …. Solo vị.

Số 17 bao gồm …. Chục và …. đối chọi vị.

Số 9 gồm …. Chục cùng …. đối chọi vị.

b, Số ….gồm 1 chục và 0 solo vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 8 1-1 vị.

Số ….gồm 1 chục với 2 đối kháng vị.

Số ….gồm 2 chục với 0 đối kháng vị.

Bài 3: Tính:

30cm + 40cm =………….

50cm + 10cm = …………

20cm + 50cm =………….

60cm + 30cm = …………

Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ không nhớ không tính phạm vi 100

Phần chắc hẳn nghiệm

Câu 1: Phép tính nhẩm 44 + 5 = 49 đúng xuất xắc sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: kết quả của phép tính 12cm + 24cm = 36 đúng xuất xắc sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số phải điền vào nơi chấm là: 11 + 47

Câu 7: Hạ tất cả 19 trái táo, Hạ mang lại Ngọc 2 trái và mang lại Lan 3 quả. Hỏi Hạ còn lại bao nhiêu quả táo?

A. 10 quả B. 12 trái C. 13 trái D. 14 quả

Phần từ luận

bài 1: tiến hành phép tính:

73 – 21 + 3 =

60 – trăng tròn + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

20 + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền lốt hoặc số tương thích vào nơi chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + đôi mươi … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: nhì gà người mẹ ấp nở ra được tổng cộng 24 con kê con, biết rằng gà mẹ trước tiên ấp nở được số gà con bởi số nhỏ tuổi nhất gồm hai chữ số. Hỏi gà chị em thứ hai ấp nở được từng nào gà con?

Lời giải:

Cây bưởi sót lại số trái là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 quả bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ đeo tay rồi gọi giờ.

Trên mặt đồng hồ thời trang có kim ngắn chỉ giờ cùng kim dài chỉ phút.Khi kim nhiều năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số làm sao thì đồng hồ đeo tay đang chỉ giờ đó.

Ví dụ: Đồng hồ dưới đây đang chỉ mấy giờ?

Giải:

Đồng hồ đang sẵn có kim nhiều năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 8 yêu cầu ta nói đồng hồ đeo tay đang chỉ 8 giờ.

Dạng 2: Điều chỉnh kim giờ, kim phút sẽ được giờ thích hợp hợp

Em vẽ thêm hoặc quay những kim đồng hồ thời trang để được giờ ham mê hợp.

Ví dụ: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ đeo tay chỉ đúng 1 giờ

*

Giải:

Đồng hồ đang sẵn có kim nhiều năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào tiên phong hàng đầu thì sẽ là 1 trong giờ.

Em buộc phải vẽ thêm kim đồng hồ như sau:

*

Dạng 3: xác minh giờ ứng cùng với các vận động trong ngày.

Tùy vào từng vận động cho trước, em xác định đồng hồ tương ứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: tự 6 giờ sáng cho 7 giờ tạo sáng em đã dậy, đánh răng, cọ mặt, bữa sáng rồi đi học.

Từ 7 giờ mang đến 10 giờ, em đã học bài bác trên lớp.

Giờ trưa: từ 11 giờ cho 1 giờ chiều, em ăn uống trưa, ngủ trưa.

Giờ chiều: 4 tiếng chiều em thâm nhập thể thao, rửa ráy gội.

Xem thêm: Vì Sao Quá Trình Phong Hóa Lại Xảy Ra Mạnh Nhất Ở Bề Mặt Trái Đất ?

Giờ tối: từ bỏ 6 giờ đồng hồ tối, em ban đầu ăn tối, học bài hoặc xem TV.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa share có thể giúp các nắm được những chủ đề bài tập toán lớp 1 cơ bản từ học tập kỳ 1 mang lại học kỳ 2 nhé