Đề cương cứng ôn tập môn Toán lớp 4

I. NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 4 II. BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 HỌC KÌ 1 III. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN 4 CÁC NĂM

Đề cương cứng ôn tập Toán lớp 4 học kỳ một năm 2020 - 2021 gồm những kiến thức, những dạng bài xích tập giữa trung tâm trong toàn thể chương trình Toán lớp 4 học tập kì 1 cho những em học viên tham khảo, củng cố kiên thức, sẵn sàng cho bài thi cuối học kì 1 lớp 4.

Bạn đang xem: 120 đề thi học kì 1 môn toán lớp 4 năm 2021

I. NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 4

1. Số học

- Đọc, viết số tự nhiên.

- các phép tính: cộng, trừ, nhân, phân chia với số có tương đối nhiều chữ số.

- Tính cực hiếm biểu thức gồm 3 dấu phép tính, áp dụng các tính chất của những phép tính nhằm tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất.

2. Đại lượng:

- Đơn vị đo khối lượng, đo diện tích, đo thời gian: Đổi và cầu lượng.

3. Hình học:

- hai đường thẳng vuông góc và hai tuyến đường thẳng song song (cách chất vấn và biện pháp vẽ)

- thừa nhận diện, đếm số lượng, hiểu tên, vẽ: góc nhọn, góc tù, góc bẹt vào hình.

4. Giải việc có lời văn:

- tìm trung bình cộng của nhiều số.

- Tìm nhị số khi biết tổng cùng hiệu của chúng.

- các bài toán gồm văn liên quan đến đo đại lượng, những phép tính cộng/trừ/ nhân/ phân tách đã học, tính diện tích các hình.

II. BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 HỌC KÌ 1

Câu 1: Đọc số sau:

123 456:………………………………………………………………………...

23 456 789: …………………………………………………………………….

506 789 505: …………………………………………………………………...

555 555 555: …………………………………………………………………...

505 550 005: …………………………………………………………………...

Câu 2: Viết số sau:

- tư mươi lăm triệu: ……………………………………………………….....

- nhị trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm: ……………………………………...

- Năm trăm triệu: ………………………………………………………………

- Bảy triệu ko trăm linh năm nghìn: ……………………………………….

- Tám mươi nhị triệu ko trăm nghìn bốn trăm nhị mươi: …………………..

- 8 triệu, 8 trăm nghìn, 8 trăm cùng hai 1-1 vị: …………………………………..

- 7 triệu, 4 chục nghìn và 2 nghìn: ……………………………………………..

- 5 chục triệu, 5 trăm nghìn, 7 trăm và 2 1-1 vị: ………………………………

Câu 3: Đặt tính rồi tính

a, 352 647 + 419 172

b, 1798 x 45

c, 172 x 398

d, 7548 : 37

e, 9152 : 52

837 161 + 75 934

576 x 79

567 x 508

2912 : 28

7344 : 36

379 454 – 126 798

345 x 87

234 x 709

285 120 : 24

22 098 : 87

900 000 – 89 987

156 x 78

475 x 780

172 869 : 58

7140 : 42

Câu 4: Tính nhẩm

a, 145 x 100 = …………...

b, 234 x 200 = …………..

c, 35 x 11= ………….......

238 x 1000 = …………….

245 x 500 = ……………...

87 x 11 = ………………..

237 x 10000 = …………...

342 x 300 = ……………...

67 x 11 = ………………..

23 000 : 100 = …………...

42000 : 200 = ……………

123 x 11 = ………………

480000 : 10000 = ………..

789000 : 3000 = …………

345 x 11 = ………………

Câu 5: tìm số abc:

a, abc x 9 = 6abc

b, abc x 6 = 4 abc

c, 5 abc = abc x 9

Câu 6: Tính nhanh:

a, 137 x 3 + 137 x 97

7200 : 25 : 4

(25 x 36) : 4

2424 : 8 : 3

b, 428 x 12 – 428 x 2

48000 : 125 : 8

2424 : 8 : 3

3200 : (100 : 4)

c, 135 : 5 – 100 : 5

1540 : 5 + 1460 : 5

98 x 101 – 98

(55 x 72) : 9

d, 76 x 4 x 2 x 5

32 x 8 x 3 x 125

(145 x 99 + 145) – (143 x 101 – 143)

e, 999999-9-9-9-……..-9 (có 111111 số 9)

88-8+8+8+….+8 (có 11 số 8)

g, 55550+5-5-5-5-….-5 (có 11111 số 5)

(34 x 25) : 5

h, (1+2+3+4+…..+98+99) x (2004-1002 x 2)

(15 x 24) : 6

i, (m x 1 – m :1) x ( 1 + 2 +3 + ….+ 99 + 100)

24000 : 125 : 8

Câu 7: Tính quý giá biểu thức:

a, (115 + 35):15 + 200 x 6 : 8

b, 3075 x (72 : 9) - 897

c,19832 : 37+19464

d, 135540 : (9 x 4) + 57800 : 200

e, 5625 – 5000 : (726 : 6 – 113)

g, abab : ab x 5 + 495 – 100

h, 325512 : 33 – 7856

Câu 8: tra cứu X

a, X x 15 + X x 13 = 560 x 45

246 : X + 34 : X = 5

58 x X – 934 = 6722

14968 – X x 5 = 4968

b, X x 125 – X x 73 = 1196

360 : X – 126 : X = 6

X : 1234 = 127 (dư 360)

(X+2) + (X+2) + (X+2) = 42

c, (X + X x 2) : 34 = 504

2005 + X x 34 = 5337

XX – 2X x 2 + 68 = 100

199

a, 45 tấn = ……..kg

3 ngày = …….giờ

34 km = ……….m

4 km2 = …………m2

3tạ 6kg = ……….kg

4 giờ đồng hồ = ……..phút

56 hm = ……….m

15 km2 = ………..m2

2yến 6kg = ……..kg

5 phút = …….giây

16 dam = ………m

5 dam2 = ………m2

450000kg = ……tấn

600 phút = ……giờ

123000m = …..km

50000 dam2 = …km2

145000g = ……...kg

144 giờ đồng hồ = ……ngày

203000dm = …..hm

55000000m2=….km2

450000kg =…….tấn

600 phút = ……giờ

123000m = …..km

90000 mét vuông = …..hm2

3 tấn 6kg = ……kg

2 ngày 5giờ = ….giờ

 

4m26dm2=…….m2

5 tạ + 23 yến = ….kg

5giờ6phút = … phút

 

7km2 = …………..m2

2 tạ : 8 = ….. Kg

¼ ngày = …… giờ

 

2/5 phút = ……giây

Câu 10: ko tính, hãy đối chiếu A và B

a, A = 2008 x 2008 B = 2007 x 2009

b, A = 2007 x 2007 B = 2004 x 2008

c, A = 1995 x 1995 B = 1994 x 1996

Câu 11: TBC số lượng km của nhì lớp trồng được là 136 cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B là 26 cây. Tính số cây từng lớp vẫn trồng

Câu 12: một nhóm sản xuất trong 15 ngày đầu, mỗi ngày làm được 30 sản phẩm. Vào 10 ngày sau, hàng ngày làm được 150 sản phẩm. Hỏi TB hằng ngày tổ đó phân phối được bao nhiêu sản phẩm?

Câu 13: Một ruộng hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 48m, chiều dài hơn nữa chiều rộng là 8m. Tính diện tích s ruộng đó?

Câu 14: Một ruộng hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 648m, chiều dài thêm hơn chiều rộng là 72m. TB 5m2 ruộng thu được 10 kilogam thóc. Hỏi:

a, Ruộng kia thu được bao nhiêu kg thóc?

b, người ta chia gần như số thóc đó vào 9 bao. Hỏi mỗi bao đựng được từng nào kg thóc?

c, Một ruộng hình vuông có thuộc chu vi cùng với ruộng đó. Tính diện tích ruộng hình vuông?

Câu 15: Một ruộng hình chữ nhật có chu vi là 148m, chiều rộng hèn chiều dai là 12m. TB 3 m2 ruộng thu được 15 kg rau. Hỏi ruộng đó thu được bao nhiêu kg rau? Biết buôn bán 1 kg sau nhận được 15000đ. Tính số tiền chiếm được khi chào bán hết số rau xanh đó?

Câu 16: Để lát nền 1 căn phòng bạn ta sử dụng hết 600 viên gạch hình vuông vắn cạnh 30 cm. Tính diện tích căn chống đó?

Câu 17: Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều lâu năm 5m, chiều rộng 4m, người ta cần sử dụng gạch men hình vuông vắn cạnh đôi mươi cm. Mỗi viên gạch giá 27500đ. Tính số tiền download gạch nhằm lát đủ căn phòng đó?

Câu 18: Tích của hai số là 4780. Nếu vội thừa số trước tiên lên 5 lần, quá số máy hai lên gấp đôi thì tích bắt đầu là bao nhiêu ?

Câu 19: yêu thương của nhị số là 4780. Thương biến hóa như nào nếu:

A, Số bị chia gấp lên 5 lần, không thay đổi số chia

B, Số phân chia gấp lên 5 lần, giữ nguyên số bị chia

Câu 20: một đội công nhân trong thời gian hai ngày sửa được 3450m đường. Ngày trước tiên sửa được ít hơn ngày trang bị hai 170m đường. Hỏi mỗi ngày đội đó sửa được từng nào mét đường ?

Câu 21: Tìm nhị số gồm tích bởi 5292, hiểu được nếu không thay đổi thừa số thứ nhất và tăng quá số thiết bị hai thêm 6 đơn vị thì được tích mới bởi 6048?

Câu 22: kiếm tìm tích của hai số, hiểu được nếu giữ nguyên thừa số trước tiên và tăng thừa số sản phẩm hai lên 4 lần thì được tích mới bằng 8400?

Câu 23: TBC của ba số từ bỏ nhiên tiếp tục là 6. Tìm bố số đó.

Câu 24: Tìm hai số chẵn tiếp tục biết tổng của chúng là 122.

Câu 25: tra cứu A bằng phương pháp hợp lý : A = m x 2 + n x 2 + phường x 2 cùng với m = 350; n = 230; p. = 420.

Câu 26: Tìm hai số có hiệu bằng 129, hiểu được nếu rước số hạng trước tiên cộng cùng với số hạng thứ hai rồi cộng với tổng của bọn chúng thì được 2010?

Câu 27: Một hình chữ nhật có chu vi bởi 88m. Nếu như tăng chiều rộng lên 8m thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông. Tính diện tích s hình chữ nhật.

Câu 28: nhị số chẵn gồm tổng là 30. Tìm nhì số kia biết giữa chúng tất cả 3 số lẻ.

Câu 29: Một siêu thị có 1978m vải gồm 3 loại: xanh, trắng, đen. Biết số vải vóc xanh hơn tổng số hai nhiều loại vải kia là 58m. Nếu giảm vải trắng đi 36m thì vải trắng bởi vải đen. Hỏi mỗi loại bao gồm bao nhiêu mét vải?

Câu 30: mang đến dãy số: 2; 5; 8; 11; …………. ; 26; 29.

a. Hàng số trên có bao nhiêu số hạng ?

b. Tính tổng dãy số kia ?

Câu 31: kiếm tìm X

(1 + 4 + 7 + ……….. + 100) : X = 17

Câu 32: Tổng của nhì số là 562. Nếu cung ứng số đầu tiên 42 đơn vị thì được số trang bị hai. Tìm hai số đó.

Câu 33: tìm số bị phân tách và số chia nhỏ xíu nhất nhằm trong phép chia có thương là 9 cùng số dư là 5.

Câu 34: tìm số bị chia biết số phân tách là 10, yêu thương là 9 và số dư là số dư bự nhất có thể có.

Câu 35: hai hộp bi có tổng cộng là 115 viên bi, hiểu được nếu tiếp tế hộp trước tiên 8 viên, hộp đồ vật hai 17 viên thì nhị hộp tất cả số bi bởi nhau. Hỏi ban sơ mỗi hộp có bao nhiêu viên bi ?

Câu 36: Hãy viết tất cả các số tự nhiên và thoải mái có tứ chữ số cơ mà tổng các chữ số của số đó bởi 4.

Câu 37: Điền vào ô trống sao cho tổng tía ô liên tục bằng 1000 ?

 

234

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

Câu 38: ba hình chữ nhật tất cả cùng chiều dài cùng chiều rộng. Xếp lại thành 1 hình vuông vắn có cạnh 12 cm. Điền vào địa điểm chấm

a. Cạnh BC vuông góc với những cạnh : ………………………………………………

b. Cạnh AB song song với những cạnh : ………………………………………………

c. Diện tích s của hình vuông ABCD là: ……………………………………………..

d. Diện tích s của mỗi hình chữ nhât 1, 2, 3 là: ………………………………………

Câu 39: đề cập tên

Các góc vuông: .......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

Các góc nhọn: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các góc tù: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các cặp cạnh của góc vuông: ……………………………………………………………

Câu 40: nói tên:

Các góc vuông: .......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

Các góc nhọn: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các góc tù: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các góc bẹt: ………………………………………………………………………………

DC vuông góc cùng với cạnh: ……………………………………………………………..…….

Các cặp cạnh tuy nhiên song: ……………………………………………………………………

III. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN 4 CÁC NĂM

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2020 - 2021 bao hàm chi tiết nội dung ôn tập và mẫu mã đề thi hẳn nhiên đáp án cho các em học sinh tham khảo vắt được cấu tạo đề thi, khối hệ thống lại những kiến thức vẫn học chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 4 đạt công dụng cao.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Architect Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh? Architect Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Ngoài ra, những em học viên hoặc quý phụ huynh còn tồn tại thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 và đề thi học kì 2 lớp 4 những môn Toán, giờ đồng hồ Việt, giờ đồng hồ Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn chỉnh thông tứ 22 của cục Giáo Dục. Phần lớn đề thi này được tìm Đáp Án tham khảo và tinh lọc từ những trường tiểu học tập trên cả nước nhằm mang về cho học viên lớp 4 đông đảo đề ôn thi học kì unique nhất. Mời những em thuộc quý phụ huynh thiết lập miễn mức giá đề thi về với ôn luyện.