Bài tập thì vượt khứ tiếp diễn là một phần thường xuyên mở ra nhiều trong số bài thi. Để giúp bạn nắm chắn chắn phần kỹ năng và kiến thức ngữ pháp đặc biệt quan trọng này, TOPICA Native gởi đến chúng ta Trọn bộ bài tập thì quá khứ tiếp nối từ cơ bạn dạng đến nâng cao (có đáp án) (Past Continuous Tense) dưới đây. Hãy thuộc theo dõi nhé!

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

1. Tóm tắt triết lý thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense)

1.1. Cách thực hiện thì quá khứ tiếp diễn

Diễn tả một hành vi đang xảy ra tại một thời điểm trong thừa khứ.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn có đáp án

VD: I was watching TV at 8 o’clock last night. (Tôi vẫn xem TV vào tầm khoảng 8 giờ tối qua.)

Diễn tả những hành vi xảy ra bên cạnh đó trong quá khứ.

VD: John was listening lớn music while his mother was cooking in the kitchen. (John đang nghe nhạc khi người mẹ anh ấy nấu nạp năng lượng trong bếp.)

Diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào.

VD: They were waiting for the bus when the accident happened. (Họ đang chờ xe buýt khi tai nạn thương tâm xảy ra.)

Diễn tả một hành vi từng lặp đi tái diễn trong thừa khứ và làm phiền đến bạn khác.

VD: My friends were always complaining about their wives. (Các chúng ta của tôi lúc nào cũng phàn nàn về vợ của họ.)

1.2. Lốt hiệu nhận ra thì vượt khứ tiếp diễn

Trong câu ở thì thừa khứ tiếp nối có các trạng từ chỉ thời hạn trong vượt khứ kèm theo thời khắc cụ thể:

At + giờ đồng hồ + thời gian trong quá khứ. (at 5 o’clock yesterday,…)At this time + thời gian trong vượt khứ. (at this time last year,…)In + năm (in 2001, in 1992)In the past

1.3. Các mẫu câu thì thừa khứ tiếp diễn


*

Làm bài tập thì vượt khứ tiếp nối và thử nghiệm ngữ pháp miễn phí tại TOPICA Native


2. Bài tập thì thừa khứ tiếp diễn cơ bản

Dưới đây là những bài bác tập thì quá khứ tiếp diễn chọn lọc bao quát khá đầy đủ cách thực hiện thường chạm mặt và thịnh hành nhất. Hãy làm cho nhiều bài bác tập quá khứ tiếp nối để đạt điểm cao trong kì thi nhé!

Bài 1. Phân tách động từ sinh hoạt trong ngoặc ở thì thừa khứ tiếp diễn để kết thúc câu

I lost my keys when I ________ (walk) home.  It was raining while we ________ (have) dinner. I saw the department stores when I ________ (sit) on the bus. Her phone rang while she ________ (talk) to her new boss.  My friends ________ (drive) to lớn work when they heard the news on the radio.  He ________ (ride) his bicycle when the cát ran across the road.  We couldn’t go to lớn the beach yesterday because it ________. (rain)  It was a lovely day. The sun was shining & the birds ________ (sing) in the trees.  The tourist lost his camera while he _____ (walk) around the city. The lorry _____ (go) very fast when it hit our car. I _______ (walk) down the street when it began lớn rain. At this time last year, I _______ (attend) an English course. Jim ________ (stand) under the tree when he heard an explosion. While I _____ (study) in my room, my roommates ________ (have) a tiệc nhỏ in the other room. Mary & I _________ (dance) the house when the telephone rang.
Để test trình độ và nâng cấp kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được hội đàm trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ.
Đáp ánwas walkingwere havingwas sittingwas talkingwere drivingwas ridingwas rainingwere singingwas walkingwas goingwas walkingwas attendingwas standingwas studying – was havingwere dancing
*

Bài tập về thì vượt khứ tiếp tục có đáp án


Bài 2. Viết thành câu hoàn hảo ở thì quá khứ tiếp tục dựa trên từ gợi ý

(they / take the exam?)  (when / he / work there?)  (you / make dinner?)  (they / drink coffee when you arrived?)  (when / we / sleep?)  (they / study last night)  (we / talk when the accident happened)  (he / not / exercise enough)  (I / talk too much?)  (it / not / snow)  (how / they / feel?)  (they / not / talk)  (where / I / stay?)  (why / he / study on a Saturday night?)  (I / go to school when you saw me)  (you / sleep at 6am) 17. (she / work when I called)  (we / not / leave when you called)  (I / not / stay in a hotel)  (we / make too much noise?) Đáp ánWere they taking the exam?  When was he working there?  Were you making dinner?  Were they drinking coffee when you arrived?  When were we sleeping?  They were studying last night.  We were talking when the accident happened.  He wasn’t exercising enough.  Was I talking too much?  It wasn’t snowing.  How were they feeling?  They weren’t talking.  Where was I staying?  Why was he studying on a Saturday night?  I was going lớn school when you saw me.  You were sleeping at 6am.  She was working when I called.  We weren’t leaving when you called.  I wasn’t staying in a hotel. Were we making too much noise?
Để test trình độ và nâng cấp kỹ năng giờ đồng hồ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được hiệp thương trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

2. Bài tập thì quá khứ tiếp nối nâng cao

Bài tập thì quá khứ đối chọi và thừa khứ tiếp diễn phối kết hợp là dạng bài tập liên tiếp xuất hiện. Cần để các bạn thành nhuần nhuyễn dạng bài xích tập thì vượt khứ đối kháng và vượt khứ tiếp diễn nâng cao; TOPICA Native đẫ tổng đúng theo nhiều câu hỏi để các bạn thực hành!

Bài 1. Phân tách động từ trong ngoặc ở thì quá khứ 1-1 hoặc thừa khứ tiếp diễn

My friend Harry _________ off the ladder while he _______________ the ceiling of his room. (FALL, PAINT)We ______________ the house in 2003. At that time it _______________ £ 150,000. (BUY, COST)Dad _____________ interested in buying a new car. (NOT BE)My sister ______________ for me at the airport terminal when I ____________. (WAIT, ARRIVE)A few nights ago, I ____________ a book when suddenly I _____________ a noise outside. A few teenagers _____________ loud music. (READ, HEAR, PLAY)The fire ________________ when the first firefighters ______________ at the scene. (STILL BURN, ARRIVE)My brother ______________ for a job when he ______________ across an interesting ad in the newspaper. (LOOK, COME)I _______________ someone hotline my name. I ______________ around & ______________ my dad standing at the back of the queue. I _______________ so surprised. (HEAR, TURN, SAW, BE)My sister _______________ a bright summer dress when I ______________ her at the performance. (WEAR, SEE)I _________ preparing dinner at 4.pm và I ______________ still at it when my wife ______________ home. (START, BE, COME)Our housekeeper ______________ the vase. As she ______________ up the pieces, she _________ her middle finger. (BREAK, PICK, CUT)We suddenly ______________ that we ______________ in the wrong direction. (REALISE, DRIVE)She ______________ a great skier when she was young. (BE)I ______________ an old friend in town while I _____________ the shopping. (MEET, DO)While the children _____________ with others my husband và I _____________ khổng lồ have a cup of coffee. (PLAY, DECIDE)Đáp ánfell off – was paintingbought – costwas not interestedwas waiting – arrived. Was reading – heard a noise outside – were playingwas still burning – arrivedwas looking – came across heard – turned around – saw – waswas wearing – saw started – was – camebroke – was picking – cut realised – were drivingwas – was met – was doing were playing – decided 
*

Làm nhiều bài xích tập thì quá khứ tiếp nối để thuần thục


Bài 2. Xong đoạn hội thoại sau bằng cách điền vào nơi trống dạng đúng của đụng từ

Sue: ________________________ when you saw them? (what | Tim và Matt | do) (1)Julie: Tim was swimming in the pool, but I didn’t see Matt first.Sue: __________________ in the pool, too? (you | swim) (2)Julie: No, I wasn’t. I was just looking. But then I saw Matt, too.Sue: ________________________ ? (what | he | do) (3)Julie: He was diving in the pool.Sue: Diving, you say ________________________ to dive? (he | not | just | try) He can’t dive. (4)Julie: You’re right. He was just trying to bởi vì it. & all his friends were watching it.Sue: ________________________ ? (they | laugh) (5)Julie: Of course, they were. Matt was pretty funny. He splashed the water all over the place.Sue: _____________________ faces when he came up khổng lồ the surface of the pool? (Matt | make) (6)Julie: Yes, he was. He was grinning & making faces at me.Sue: At you? Vow! and what about Tim? __________________ Matt, too? (he | watch) (7)Julie: Not really. He was looking at me instead.Sue: Oh, no! You’re kidding. ___________________ your new swimsuit? (you | wear) (8)Julie: Yes, I was. Why?Sue: Now I know why Tim and Matt were watching you, Julie.Đáp ánWhat were Tim & Matt doingWere you swimmingWhat was he doingWas he not just tryingWere they laughingMatt was makingHe was watchingWas you wearing

Bài 3. Phân tách động từ trong ngoặc ngơi nghỉ dạng tương thích (quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn)

Yesterday evening Tom ________ (have) a bath when the phone ________ (ring). He got out of the bath & ________ (answer) the phone.I ________ (see) Tony in the park. He ________ (sit) on the grass và ________ (read) a book.While I ________ (walk) in the garden, I _____ (hurt) my back.Tommy ______ (burn) his hand when he ________ (cook) the dinner.George ______ (fall) off the ladder while he ________ (paint) the ceiling.Last night, I ________ (read) in the bed when suddenly I ________ (hear) a scream.________(you, watch) television when I phoned you?Ann _____ (wait) for me when I _______ (arrive).I _______ (not/drive) very fast when the accident _______ (happen).I ________ (break) a plate last night. I ______ (do) the washing-up when it _______ (slip) out of my handĐáp ánwas having – rang – answeredsaw – was sitting – readingwas walking – hurtburnt – was cookingfell – was paitingwas reading – heardWere you watchingwas waiting – arrivedwasn’t driving – happenedbroke – was doing – slipped
Để test chuyên môn và cải thiện kỹ năng nghe giờ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa học tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được đàm phán trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

Bài 4. Thay đổi các câu sau sang phủ định, thắc mắc và vấn đáp các thắc mắc đó

He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….They were working when she came yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….She was painting a picture while her mother was making a cake.………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………………………………………. Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….He was typing a letter when his boss went into the room.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….Đáp ánCâu 1He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.He wasn’t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?Yes, he was./ No, he wasn’t.Câu 2They were working when she came yesterday.They weren’t working when she came yesterday.Were they working when she came yesterday?Yes, they were./ No, they weren’t.Câu 3She was painting a picture while her mother was making a cake.She wasn’t painting a picture while her mother was making a cake.Was she painting a picture while her mother was making a cake?Yes, she was./ No, she wasn’t.Câu 4Anne was riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday.Anne wasn’t riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday.Was Anne riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday?Yes, she was./ No, she wasn’t.Câu 5He was typing a letter when his boss khủng went into the room.He wasn’t typing a letter when his trùm cuối went into the room.Was he typing a letter when his boss khủng went into the room?Yes, he was./ No, he wasn’t.

Bài 5. Lựa chọn đúng thì của các câu sau

I saw/ was seeing the accident when I was waiting for the taxi.What were you doing/ did you bởi vì when I phoned?They didn’t visit/ weren’t visiting their friends last summer holiday.It rained/ was raining heavily last July.While people were talking to each other, he read/ was reading his book.Chris was eating/ ate pizza every weekend last month.While we were running/ run in the park, Mary fell over.Did you find/ Were you finding your keys yesterday?Who was she dancing/ did she dance with at the các buổi party last night?They were watching/ watched football on TV all day.

Xem thêm: Nến H4 Là Gì Mới Nhất 2021, Khung Thời Gian Nào Tốt Hơn

Đáp ánsawwere you doingdid’nt visitrainedwas readingatewere runningDid you finddid she dancewere watching

Bài 6. Tìm các lỗi sai trong những câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?What was she bởi vì while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren’t sleep during the meeting last Monday.He got up early và have breakfast with his family yesterday morning.She didn’t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend & I go to lớn the beach on the bus.While I am listening to lớn music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.Đáp ánplay thành playingstudy thành studyingdo thành doingwent thành gosleep thành sleepinghave thành hadbroke thành breakgo thành wentam thành wasturn thành turned