Thì tương lai ngay sát (Near future) là 1 trong thì quan trọng trong Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, thường được sử dụng trong tiếp xúc tiếng Anh và những kỳ thi. Mặc dù nhiên, nhiều người học vẫn nhầm lẫn khi áp dụng thì sau này gần cùng thì sau này đơn. Phát âm được điều này, WISE ENGLISH đã tổng hợp cấu trúc, biện pháp dùng, lốt hiệu nhận biết và bí quyết phân biệt 2 thì: Tương lai đối kháng và Tương lai ngay gần trong bài viết sau đây.

Bạn đang xem: Bài tập tương lai gần

*


Nội dung bài viết

III. Biện pháp dùng của thì tương lai sát trong tiếng AnhIV. Vết hiệu nhận ra thì sau này gầnVII. Bài xích tập vận dụng

I. Thì tương lai gần là gì?

Định nghĩa: Thì tương lai gần cần sử dụng để diễn tả một kế hoạch, dự định ví dụ có giám sát trong tương lai ko xa. Tuy nhiên, những hành động, vụ việc trong thì sau này gần đều phải có kế hoạch, bao gồm mục đích, tất cả dự định cụ thể hoặc có minh chứng xác định.

E.g: I am going khổng lồ visit my uncle tomorrow.

(Tôi sẽ đi thăm cậu của tôi vào ngày mai.)

Khóa học tập Ielts giảm đến 45%


*

II. Cấu trúc thì sau này gần

ThểCấu trúcVí dụ
Khẳng địnhS + is/ am/ are + going to + V(nguyên thể)E.g.1: I’m going khổng lồ buy a new oto next week.

(Tôi sẽ sở hữu xe bắt đầu vào tuần sau.)

E.g.2: We are going to London next month.

(Chúng tôi sẽ tới London trong tháng sau.)

Phủ địnhS + is/ am/ are + not + going lớn + V(nguyên thể)

Lưu ý:

is not = isn’tare not = aren’t
E.g.1: We are not going khổng lồ visit our grandparents next week.

(Chúng ta sẽ không còn đi thăm ông bà vào tuần tới.)

E.g.2: I am not going to lớn attend the class tomorrow because I’m very tired.

(Tôi sẽ không tham gia lớp học ngày mai bởi tôi khôn xiết mệt.)

Nghi vấnYes/No question:

Is/ Am/ Are + S + going to lớn + V(nguyên thể)?

Yes, S + is/am/areNo, S + isn’t/am not/aren’t

Wh-question:

Wh-word + is/am/are + S + going + lớn + V(nguyên thể)?

E.g.1: Is he going to stay at his grandparents’ house tonight?

(Cậu ấy vẫn ở lại nhà ông bà tối nay đề xuất không?)

E.g.2: What are you going to do this holiday?

III. Phương pháp dùng của thì tương lai gần trong giờ đồng hồ Anh

1. Thì sau này gần dùng để biểu đạt một kế hoạch, dự định trong tương lai.

E.g.1: John is going to get married next Tuesday.

(John đã kết hôn vài ba thứ tía tuần sau.)

E.g.2: They are going to lớn take a trip to Hue next week.

(Họ ý định làm một chuyến du ngoạn Huế vào tuần sau.)

E.g.3: My sister is going to the cinema with her boyfriend tomorrow evening.

(Tối mai chị gái tôi sẽ đi coi phim với các bạn trai.)

2. Thì sau này gần cần sử dụng để mô tả một dự đoán có căn cứ, có vật chứng cụ thể.

E.g.1: Look at those dark clouds! It is going to lớn rain.

(Hãy nhìn đông đảo đám mây cơ kìa! Trời sắp mưa đấy.)

*

E.g.2: My nose is tickling. I think I’m going to sneeze.

(Mũi của mình đang ngứa. Tôi suy nghĩ tôi sắp đến hắt hắt hơi.)

E.g.3: Look at the hole! He is going lớn fall into it.

(Hãy nhìn loại hố kìa! Anh ta sắp bổ xuống kia rồi)

Có thể bạn quan tâm: 12 THÌ vào TIẾNG ANH – CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

IV. Dấu hiệu nhận thấy thì tương lai gần

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai gần bao gồm các trạng từ bỏ chỉ thời gian trong tương lai y hệt như dấu hiệu nhận ra thì sau này đơn, mà lại nó có thêm những địa thế căn cứ hay những dẫn chứng cụ thể.

In + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)

E.g: I’m going to come lớn Hanoi in 2 hours.

(Tôi đang tới hà nội thủ đô trong 2 giờ nữa.)

Tomorrow: ngày mai

E.g: Tomorrow I am going khổng lồ visit my parents in domain authority Nang.

(Ngày mai tôi đã đi thăm cha mẹ ở Đà Nẵng.)

Next day: ngày hôm tới

E.g: Are you going to lớn fly to America next day?

(Có phải bạn định cất cánh đến Mỹ vào trong ngày hôm sau?)

Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ mon tới/ năm tới

E.g: She is going lớn leave the company next month.

(Chị ấy sẽ rời công ty vào tháng sau.)

Xem toàn bộ video về thì tương lai ngay gần tại đây các bạn nhé!

V. Một số chăm chú khi sử dụng kết cấu “BE GOING TO”

“Be going to” dùng để biểu đạt dự định, kế hoạch sau này nhưng không độc nhất vô nhị thiết buộc phải là sau này gần.

E.g.1: When I retire I’m going lớn go back to my hometown to live.

(Khi tôi về hưu tôi sẽ quay trở lại sống ở quê nhà của tôi)

E.g.2: In ten years’ time, I‘m going lớn be the boss of my own successful company.

(Trong vòng 10 năm, tôi sẽ biến ông chủ của khách hàng rất thành công của riêng biệt tôi.)

Động từ bỏ “GO” khi phân chia thì tương lai ngay gần theo cấu trúc: S + is/ am/ are + going to lớn + O

E.g.1: I am going lớn the các buổi party tonight.

(Tôi đã tới buổi tiệc tối hôm nay.)

E.g.2: She‘s going to the exhibition tomorrow.

(Ngày mai cô ấy sẽ đến buổi triển lãm.)

Có thể bạn quan tâm: THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

VI. Riêng biệt thì sau này gần và thì sau này đơn

Thì tương lai gầnThì tương lai đơn
Cấu trúcĐộng từ “ lớn be”

S + be going to lớn + be + Adj/Noun

E.g: She is going to lớn be a doctor this month.

(Cô ấy sẽ trở thành bác bỏ sĩ hồi tháng này.)

Động từ thường:

S + be going to lớn + V (nguyên mẫu)

E.g: Where are you going khổng lồ spend your holiday?

(Bạn vẫn đi đâu vào kỳ nghỉ mát này?)

Động từ bỏ “to be”

S+ will/shall + be + Adj/Noun

E.g: She will be a good mother.

(Cô ấy sẽ thay đổi một người mẹ tốt.)

Động từ bỏ thường:

S+will/shall+V (nguyên mẫu)

E.g: We will go khổng lồ England next year.

(Chúng tôi sẽ tới Anh vào thời điểm năm sau.)

Cách dùngDiễn đạt một kế hoạch, dự địnhE.g: We’re going to lớn see my mother tomorrow.

(Chúng tôi đang đi thăm mẹ vào trong ngày mai.)

Diễn đạt một lời dự đoán phụ thuộc bằng bệnh ở hiện tại

E.g: The sky is very black. It is going to rain.

(Trời rất nhiều mây đen. Chắc hẳn rằng sắp mưa rồi.)

Diễn đạt một quyết định ngay tại thời khắc nóiE.g: I will send you Mary’s phone number.

(Tôi đã gửi chúng ta số smartphone của Mary.)

Diễn đạt lời dự đoán không tồn tại căn cứ

E.g: Who vày you think will get the job?

(Bạn suy nghĩ ai sẽ cảm nhận công việc?)

Diễn tả một gợi ý

E.g: Shall we go out lớn have dinner?

(Chúng mình bữa tối ở bên cạnh được không?)

Diễn tả một lời đề nghị

E.g: Will you please give me a cup of coffee?

(Bạn rất có thể vui lòng lấy mang đến tôi một ly coffe không?)


*

VII. Bài xích tập vận dụng

Exercise 1: mang đến dạng đúng của động từ vào ngoặc1. She (come)__________ khổng lồ her grandfather’s house in the countryside next week.

2. We (go)________ camping this weekend.

3. I (have)_________ my hair cut tomorrow because it’s too long.

4. She (buy)_______ a new house next month because she has enough money.

5. Our grandparents (visit)_______ our house tomorrow. They have just informed us.

6. My father (play)_______ tennis in 15 minutes because he has just worn sports clothes.

7. My mother (go)_______ out because she is making up her face.

8. They (sell)________ their old house because they have just bought a new one.

9. (cook/you) ________ dinner?

10. I (not/spend) __________my holiday abroad this year.

Exercise 2: chia động từ làm việc thì Tương lai 1-1 hoặc tương lai gần.

1. “I __________ (not/play) soccer this afternoon.”

2. “What ______ you_____________ (do)?”

3. Look at those clouds. It __________________________ (rain)

4. I feel terrible. I think I ______________________(be) sick.

5. “Tom had an accident last night.” “Oh! I see I_____________ (visit) him”

6. I think Li Li ________________ (like) the present we bought for her.

7. We ___________________ visit our grandparents this evening.

8. “Nam phoned you while you were out.” “OK. I ________________(call) him back.” 

9. I am tidying the room. I _________________________ (hold) my birthday tonight.

10. I ____________________ (see) the movie Dream city this evening.

Exercise 3: Chọn lời giải đúng.

1. I (have)___________ a good time tonight.

A. Is going to have

B. Are going to lớn have

C. Am going to lớn have

2. Janet (help)___________ me.

A. Is going to help

B. Are going to help

C. Am going lớn help

3. (he/ drive)__________ the car?

A. Is he going to lớn drive

B. Am he going to drive

C. Are he going to lớn drive

4. We (stay)__________ at trang chủ tonight.

A. Are going lớn stay

B. Am going to lớn stay

C. Is going khổng lồ stay

5. (you/ play)__________ tennis with Jenny?

A. Am you going lớn play

B. Is you going to lớn play

C. Are you going to lớn play

6. We (watch)________ a film tonight.

A. Am going to watch

B. Is going lớn watch

C. Are going lớn watch

7. (you/ look)_____________ for a job?

A. Are you going to look

B. Is you going khổng lồ look

C. Am you going khổng lồ look

8. (he/ eat out)__________ tonight?

A. Is he going to lớn eat out

B. Am he going lớn eat out

C. Are he going lớn eat out

9. She (buy)_____________ a lot of things for the party.

A. Is going to lớn buy

B. Are going lớn buy

C. Am going khổng lồ buy

10. They (not/ walk)__________ to the railway station.

A. Are not going lớn walk

B. Am not going to lớn walk

C. Is not going lớn walk

ĐÁP ÁN

Exercise 1: She is going khổng lồ come to lớn her grandfather’s house in the countryside next week. We are going camping this weekend. I am going to have my hair cut tomorrow because it’s too long. She is going khổng lồ buy a new house next month because she has enough money. Our grandparents are going lớn visit our house tomorrow. They have just informed us. My father is going to lớn play tennis in 15 minutes because he has just worn sports clothes. My mother is going out because she is making up her face. They are going to sell their old house because they have just bought a new one.Are you going to lớn cook dinner? I am not going lớn spend my holiday abroad this year.Exercise 2: “I am not going lớn play soccer this afternoon.” “What are you going khổng lồ do ?” Look at those clouds. It is going to lớn rain. I feel terrible. I think I am going lớn be sick. “Tom had an accident last night.” “Oh! I see I will visit him” I think Li Li will like the present we bought for her. We are going lớn visit our grandparents this evening. “Nam phoned you while you were out.” “OK. I will call him back.”  I am tidying the room. I am going to lớn hold my birthday tonight. I am going to lớn see the movie Dream đô thị this evening.Exercise 3: C A A A C C A A A A

Bài học từ bây giờ đã tổng hợp toàn bộ kiến thức về công thức, cách dùng, dấu hiệu nhận biết và phương pháp phân biệt thì tương lai gần và Tương lai 1-1 trong tiếng Anh. WISE ENGLISH hy vọng bài viết này sẽ có ích trong quy trình học tập và ôn luyện của những bạn.

Xem thêm: Sinh Ngày 20/4 Là Cung Bạch Dương Hay Kim Ngưu Sinh Ngày 20 Tháng 4

Follow ngay Fanpage, Group xã hội nâng band thần tốc và kênh Youtube WISE ENGLISH để học thêm nhiều túng thiếu kíp giúp đỡ bạn NÂNG BAND THẦN TỐC và đoạt được các mức thang của IELTS bằng cách thức Học quá Trội và Lộ Trình cá thể Hóa nhé.

Lịch thi đấu World Cup