– Bình phường của một hiệu bằng bình phương số trước tiên trừ đi nhì lần tích số thứ nhất nhân số thứ 2 rồi cùng với bình phương số sản phẩm hai.

Bạn đang xem: Bài tập về hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8

(A – B)2 = A2 – 2AB + B2

Ví dụ:

( x – 2)2 = x2 – 2. X. 22 = x2 – 4x + 4

3. Hiệu nhị bình phương

– Hiệu hai bình phương bằng hiệu nhị số đó nhân tổng nhị số đó.

A2 – B2 = (A + B)(A – B)

Ví dụ:

4. Lập phương của một tổng

– Lập phương của một tổng = lập phương số thứ nhất + 3 lần tích bình phương số thứ nhất nhân số trang bị hai + 3 lần tích số đầu tiên nhân bình phương số sản phẩm hai + lập phương số máy hai.

(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

Ví dụ: 

5. Lập phương của một hiệu

Lập phương của một hiệu = lập phương số thứ nhất – 3 lần tích bình phương số thứ nhất nhân số sản phẩm công nghệ hai + 3 lần tích số đầu tiên nhân bình phương số trang bị hai – lập phương số vật dụng hai.

(A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

6. Tổng hai lập phương

Tổng của hai lập phương bằng tổng hai số kia nhân cùng với bình phương thiếu của hiệu.

A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

Ví dụ; 

7. Hiệu hai lập phương

Hiệu của hai lập phương bằng hiệu của nhị số kia nhân cùng với bình phương thiếu thốn của tổng.

Xem thêm: Cực Trị Của Hàm Số Cực Trị Của Hàm Số Cực Hay, 2 Cách Tìm Cực Trị Của Hàm Số Siêu Nhanh

A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

Ví dụ: 

Bài tập

Bài toán 1: Tính

Bài toán 2: Tính

Bài toán 3: Viết những đa thức sau thành tích

Bài 4: Tính nhanh

2. 29,9.30,1

4. 37.43

Bài toán 5: Rút gọn gàng rồi tính cực hiếm biểu thức

…………..


*
Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 khóa XII của Đảng viên
*
Kế hoạch giáo dục đào tạo lớp 1 sách Cánh diều theo Công văn 2345 (6 môn)Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII của Đảng viên (20 chủng loại bài)