Các công thức về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Phân tích giá chỉ trị nghệ thuật trong nhì khổ thơ trong bài bác Đàn ghi-ta của Lor-ca: “Tây Ban Nha… ròng ròng ngày tiết chảy”