- Chọn bài bác -Bài 1: Quy tắc đếmBài 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép thử và biến cốBài 5: Xác suất của biến cốÔn tập chương 2

Xem toàn cục tài liệu Lớp 11: tại đây

Sách giải toán 11 bài 5: Xác suất của biến cố giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 11 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phải chăng và vừa lòng logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 11 Đại số bài xích 5 trang 66: xuất phát điểm từ 1 hộp chứa bốn quả cầu ghi chứ a, nhì quả cầu ghi chữ b cùng hai quả mong ghi chữ c (h.34), lấy thiên nhiên một quả. Kí hiệu:

A: “Lấy được quả ghi chữ a”;

B: “Lấy được quả ghi chữ b”;

C: “Lấy được trái ghi chữ c”.

Bạn đang xem: Bài tập xác suất của biến cố lớp 11

Có dìm xét gì về tài năng xảy ra của các biến núm A, B với C? Hãy đối chiếu chúng cùng với nhau.

*

Lời giải:

Khả năng xảy ra của trở nên cố A là: 4/8 = 0,5

Khả năng xẩy ra của phát triển thành cố B là: 2/8 = 0,25

Khả năng xẩy ra của vươn lên là cố C là: 2/8 = 0,25

⇒ kĩ năng xảy ra của biến đổi cố A mập hơn khả năng xảy ra của đổi mới cố B

Và tài năng xảy ra của biến chuyển cố B bằng năng lực xảy ra của phát triển thành cố C

a) P(∅) = 0, P(Ω) = 1.

b) 0 ≤ P(A) ≤ 1, với mọi biến vắt A.

c) ví như A và B xung khắc, thì

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) (công thức cộng xác suất).

Lời giải:

Theo định nghĩa phần trăm của biến chuyển cố ta có:

*

Bài 1 (trang 74 SGK Đại số 11): Gieo ngẫu nhien một con súc sắc phẳng phiu và đồng hóa học hai lần.

a.Hãy mô tả không khí mẫu.

b.Xác định các biến cố kỉnh sau.

A: “Tổng số chấm xuất hiện thêm trong hai lần gieo không nhỏ thêm hơn 10”


B: “Mặt 5 chấm xuất hiện thêm ít nhất một lần”.

c.Tính P(A), P(B).

Lời giải:

a. Không gian mẫu có 36 tác dụng đồng năng lực xuất hiện, được diễn đạt như sau:

Ta có: Ω = (i, j) , trong số ấy i, j thứu tự là số chấm xuất hiện thêm trong lần gieo đầu tiên và thứ hai, n(Ω) = 36.

b. A = (4, 6), (5, 5), (5, 6), (6, 4), (6, 5), (6, 6) ⇒ n(A) = 6

*

B = (1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 5)


*

Bài 2 (trang 74 SGK Đại số 11): gồm 4 tấm bìa được tiến công số từ một đến 4. Rút bỗng nhiên 3 tấm.

a. Hãy mô tả không khí mẫu.

b. Xác định các phát triển thành cố sau:

A: “Tổng các số trên 3 tấm bìa bởi 8”

B: “Các số bên trên 3 tấm bìa là ba số thoải mái và tự nhiên liên tiếp”

c.Tính P(A), P(B).

Lời giải:

a.Không gian mẫu có 4 phần tử:

Ω = (1, 2, 3);(1,2,4);(2,3,4);(1,3,4) ⇒ n(Ω)=4

b.Các biến chuyển cố:

+ A = 1, 3, 4 ⇒ n(A) = 1

*

+ B = (1, 2, 3), (2, 3, 4) ⇒ n(B) = 1

*

Bài 3 (trang 74 SGK Đại số 11): Một tín đồ chọn thiên nhiên hai chiếc giầy từ tứ đôi giầy cỡ khác nhau. Tính phần trăm để hai chiếc chọn được sản xuất thành một đôi.

Lời giải:

Không gian chủng loại là tác dụng của vấn đề chọn thốt nhiên 2 chiếc giày trong số 8 loại giày.


*

A: “ lựa chọn được 2 dòng tạo thành một đôi”

⇒ n(A) = 4 (Vì có 4 đôi).

*

Bài 4 (trang 74 SGK Đại số 11): Gieo một nhỏ súc sắc bằng phẳng và đồng nhất. Giả sử nhỏ súc sắc xuất hiện thêm mặt b chấm. Xét phương trình x2 + bx + 2 = 0. Tính xác suất sao cho:

a. Phương trình bao gồm nghiệm

b. Phương trình vô nghiệm

c. Phương tring tất cả nghiệm nguyên.

Lời giải:

Không gian chủng loại khi gieo con súc sắc bằng phẳng và đồng chất:

Ω = 1, 2, 3, 4, 5, 6

⇒ n(Ω) = 6

Đặt A: “con súc sắc xuất hiện mặt b chấm”;

Xét : x2 + bx + 2 = 0 (1)

Δ = b2 – 8

a. Phương trình (1) tất cả nghiệm

⇔ Δ ≥ 0 ⇔ b ≥ 2√2

⇒ b ∈ 3; 4; 5; 6.

⇒ A = 3, 4, 5, 6

⇒ n(A) = 4

*

b. (1) vô nghiệm


⇔ Δ

*

c. Phương trình (1) gồm nghiệm

⇔ b ∈ 3; 4; 5; 6.

Thử các giá trị của b ta thấy chỉ tất cả b = 3 phương trình đến nghiệm nguyên.

⇒ A = 3

⇒ n(A) = 1

*

Bài 5 (trang 74 SGK Đại số 11): từ bỏ cỗ bài xích tú lơ khơ 52 con, rút bất chợt cùng một lúc bốn con. Tính xác suất sao cho:

a. Cả bốn bé đều là át.

b. Được ít nhất là một con át.

c. Được hai nhỏ át cùng hai con K

Lời giải:

Không gian mẫu mã là kết quả của việc chọn bỗng dưng 4 con trong số 52 con

*

a. Đặt A : « Cả 4 con lấy ra đều là át »

⇒ n(A) = 1*

b. + B : « không tồn tại con át nào trong 4 nhỏ khi mang ra »

⇒ B là kết quả của câu hỏi chọn tự nhiên 4 con trong những 48 con còn lại

*

c. C: “Rút được 2 con át với 2 nhỏ K”.

*

Bài 6 (trang 74 SGK Đại số 11): hai bạn trẻ nam và hai bạn gái được xếp ngồi tự dưng vào tứ ghế xếp thành nhì dãy đối lập nhau. Tính xác suất sao cho:

a. Nam, cô gái ngồi đối diện nhau.

b. Cô bé ngồi đối lập nhau.

Lời giải:

a. Tất cả 4 biện pháp xếp nam thanh nữ ngồi đối lập nhau. Xác suất để nam, con gái ngồi đối diện nhau là:

P(A) = 4/6 = 2/3

b. Tỷ lệ để nữ ngồi đối lập nhau (hai phái nam cũng đối lập nhau) là:

P(B) = 1 – P(A) = 1 – 2/3 = 1/3

Bài 7(trang 75 SGK Đại số 11): bao gồm hai vỏ hộp chứa các quả cầu. Hộp đầu tiên chứa 6 trái trắng, 4 quả đen. Hộp lắp thêm hai cất 4 quả trắng, 6 trái đen. Từ bỏ mỗi hộp lấy bất chợt một quả. Kí hiệu:

A là đổi mới cố: “Qủa lấy từ hộp thứ nhất trắng”

B là đổi thay cố: “Qủa lấy từ hộp sản phẩm công nghệ hai trắng”

a. để mắt tới A cùng B có tự do không?

b. Tính xác suất thế nào cho hai trái cầu mang ra cùng màu.

Xem thêm: Cues Là Gì ? Cues Tiếng Anh Là Gì

c. Tính xác suất làm thế nào để cho hai trái cầu lấy ra khác màu.

Lời giải:

a. Số phần tử của không khí mẫu là: 10 × 10 = 100

Số trường hợp lấy ra một quả cầu trắng làm việc hộp trước tiên là 6

Số ngôi trường hợp mang ra 1 quả ước ở hộp sản phẩm công nghệ hai là 10. Số ngôi trường hợp mang ra quả mong ở hộp thứ nhất trắng kết phù hợp với một quả cầu ngẫu nhiên ở hộp vật dụng hai là 6 × 10 = 60*

Số ngôi trường hợp mang ra quả cầu thứ hai trắng với một trái cầu bất kì ở hộp trước tiên là 4 × 10 = 40

Biến nắm A.B là kéo ra quả cầu ở hộp trước tiên trắng với quả ước ở hộp thứ hai là trắng: