Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của mỗi cá nhân tại các chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị chức năng cùng hướng về trong năm 2019. Để kết thúc tốt mục tiêu đó mỗi cá nhân cần đăng ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo mẫu tiếp sau đây để góp phần xây dựng Đảng, bên nước ngày 1 vững mạnh.

Bạn đang xem: Bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương năm 2019


*

Học tập và làm theo tấm gướng đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh


Nội dung siêng đề năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn kính Nhân dân, phát huy dân chủ, quan tâm đời sống quần chúng theo bốn tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mẫu bản đăng cam kết này thường tiến hành vào đầu năm, đây cũng đó là 1 trong số những tiêu chí đặc trưng để kiểm điểm, đánh giá, phân một số loại Đảng viên cơ hội cuối năm. Mời các Đảng viên cùng theo dõi mẫu bản đăng cam kết trong bài viết dưới đây:

*

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2019

ĐẢNG ỦY ……………………….

CHI BỘ …………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày ….. Tháng …. Năm 2019

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2019“Xây dựng ý thức tôn kính Nhân dân, đẩy mạnh dân chủ, âu yếm đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………

Họ và tên:…………………………………………Sinh ngày……………………………….

Chức vụ trong Đảng:…………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………

Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………………………………..

Thực hiện nay công văn số ….-CV/ĐU ngày … mon .. Năm…… của Đảng ủy ……. Về việc viết bản đăng ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn kính Nhân dân, đẩy mạnh dân chủ, chăm sóc đời sống nhân dân theo bốn tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”. Tôi xin đk và hạ quyết trọng điểm học tập chăm đề năm 2019 rõ ràng như sau:

I. Các chuẩn chỉnh mực chủ yếu trong câu chữ đăng ký

Tư tưởng sài gòn về tôn trọng Nhân dân, đẩy mạnh dân chủ, quan tâm đời sống quần chúng. # được diễn đạt là phải gồm thái độ review cao vai trò, vị trí của nhân dân. Theo Bác, mong thật sự tôn trọng nhân dân thì nên hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, hero đã tạo cho “cái gốc” của dân. Cùng với thái độ reviews cao phương châm của nhân dân, ý thức tôn trọng dân chúng còn phải đặc biệt để ý không xâm phạm mang đến lợi ích, quyền hạn hợp pháp, không xúc tầy dân. Phải luôn luôn tôn trọng cùng giữ gìn của công, của nhân dân.

Theo tứ tưởng tp hcm về âu yếm đời sống quần chúng. # là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và vì chưng dân. Theo Bác, muốn có mức độ dân, lòng dân thì phải quan tâm đời sống của dân. Trước thời điểm đi xa, hcm vẫn niềm nở “đầu tiên là các bước đối với nhỏ người”. Người dặn trong di thư “Đảng rất cần được có kế hoạch thật tốt để phạt triển tài chính và văn hóa, nhằm mục đích không ngừng nâng cấp đời sống của nhân dân”.

Đạo đức tp hcm về ý thức tôn trọng quần chúng. # thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tứ tưởng đạo đức và tứ tưởng bao gồm trị của Người.

Ý thức tôn trọng dân chúng ở tinh tướng đạo đức buộc phải phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao nhân dân. Tôn trọng nhân dân trong đạo đức tp hcm là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần ko dân cũng chịu. Khó khăn trăm lần dân liệu cũng xong”. Do vậy, “đối với dân ta đừng gồm làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta yêu cầu làm nấy”. Tình nhân cầu cán bộ, đảng viên không còn lòng, hết sức ship hàng nhân dân, mến yêu nhân dân, thiệt sự tôn trọng nhân dân.


*

Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Hướng dẫn số 74 của Ban Tuyên giáo trung ương nêu rõ, mục đích, yêu mong của vấn đề học tập chăm đề năm 2019 là tăng cường việc chế tạo ý thức kính trọng Nhân dân, đẩy mạnh dân chủ, quan tâm đời sống dân chúng theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh vào cán bộ, đảng viên, nhằm tạo cồn lực to bự cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng vào sạch, vững khỏe mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức triển khai và đạo đức, tạo Nhà nước pháp quyền buôn bản hội chủ nghĩa của dân, bởi vì dân, bởi vì dân, củng cố khối hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

II. Các nội dung đăng ký theo thực tiễn công tác

Dựa bên trên các chuẩn chỉnh mực bao gồm trong ngôn từ đăng ký, tôi đăng ký những nội dung theo thực tiễn công tác như sau:

– tiến hành đúng những quan điểm của Đảng, chế độ pháp luật trong phòng nước trong thực hành công vụ, trong dục tình với Nhân dân. Lành mạnh và tích cực tham gia các chương trình mục tiêu, cải tiến và phát triển kinh tế, văn hóa, làng mạc hội, con tín đồ do Đảng, nhà nước đặt ra và phát động, có tác dụng gương và trợ giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, trong cùng đồng.

– kiên quyết đấu tranh kháng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, từ giác triển khai cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vận động những tầng lớp nhân dân tham gia, thực hiện lời dạy dỗ của chủ tịch Hồ Chí Minh: “muốn tín đồ ta theo mình, nên làm gương trước”.

“Gương chủng loại trong thực hiện, tuyên truyền và bảo đảm an toàn chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật ở trong nhà nước; sẵn sàng hy mang lại lợi ích ích cá thể vì ích lợi chung của Ðảng, bên nước với của nhân dân”;Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, thân cận để hiểu rõ sâu xa tâm tư, nguyện vọng chính đại quang minh của quần chúng, thứ nhất trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và địa điểm cư trú”;Về quan hệ với nhân dân phải: “Nêu cao ý thức giao hàng nhân dân; thao tác với thể hiện thái độ khách quan, công tâm, triệu tập sức giải quyết những lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe trung khu tư, hoài vọng của quần chúng, chủ động đối thoại cùng với Nhân dân và cán cỗ dưới quyền. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân vị trí cư trú. Nhất quyết đấu tranh cùng với những bộc lộ vô cảm, quan liêu liêu, cửa ngõ quyền, hống hách và những hành vi nhũng nhiễu, tạo phiền hà Nhân dân”.

III. Hướng đk phấn đấu trong thời hạn tới

Về vấn đề triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019, tôi nhấn thấy bản thân bản thân phải nghiêm túc khắc phục hầu hết khuyết điểm trong phong thái làm việc, phong cách sống, lối sống, thói quen làm cho việc, thói quen sinh hoạt, nói năng,… làm ảnh hưởng đến cơ quan và uy tín phiên bản thân; nêu cao niềm tin trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh và thể hiện thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với lời nói, câu hỏi làm của mình trước tập thể, cấp cho trên và trước quần chúng.

Xem thêm: Tả Một Nghệ Sĩ Hài Mà Em Yêu Thích Lớp 5, Tả Một Nghệ Sĩ Hài Mà Em Yêu Thích

Với những nội dung đăng ý nêu trên, tôi xin hạ quyết tâm năm 2019 hoàn thành tốt trách nhiệm và thực hiện giỏi các ngôn từ đã đăng ký.