*

*

a. Lập bảng bình phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 20.Bạn vẫn xem: Lập bảng bình phương của các số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang đến 20b. Lập bảng lập phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 10.

Bạn đang xem: Bảng lập phương

1) Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 cho 20.

2) lập bảng lập phương của các số tự nhiên từ 0 mang đến 10

1^2=1

2^2=4

3^2=9

4^2=16

5^2=25

6^2=36

7^2=49

8^2=64

9^2=81

10^2=100

11^2=121

12^2=144

13^2=169

14^2=196

15^2=225

16^2=256

17^2=289

18^2=324

19^2=361

20^2=400

Lập bảng bình phương các số từ nhiêu từ bỏ 0 đến 20

Viết mỗi số sau thành bình phương cảu một số trong những tự nhiên 64;169;196.

Lập bảng lập phương của những số tự nhiên từ 0 mang lại 10

Viết mỗi số sau thành lập và hoạt động phương của một số trong những tự nhiên 27;125;216

Lập bảng bình phương những số từ nhiêu từ bỏ 0 mang lại 20

Viết mỗi số sau thành bình phương cảu một số trong những tự nhiên 64;169;196.

Lập bảng lập phương của các số thoải mái và tự nhiên từ 0 cho 10

Viết từng số sau thành lập phương của một số trong những tự nhiên 27;125;216

bảng bình phương :0=0 1=1 2=4 3=9 4=16 5=25 6=36 7=49 8=64 9=81 10=100

11=121 12=144 13=169 14=196 15=225 16=256 17=284 18= 324 19=361 20=400

64=82 ;169= 132; 1962

bang lap phuong minh chiu

Lập bảng bình phương của các số tự nhiên và thoải mái từ 0 cho 20.B) Viết từng số sau thành bình phương của một số tự nhiên : 64; 169; 196Bài 2:A) Lập bảng lập phương của các số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 10>B) Viết mỗi số sau thanh lập phương của một trong những tự nhiên : 27; 125; 216

a)

01234567891011121314151617181920
bình phương0149162536496481100121144169196225256289324361400

b)64=82

169=132

196=142

Lập bảng bình phương của các số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang lại 20

Viết từng số sau thành bình phương của 1 số tự nhiên;64,169,196

Lập bảng lập phương của các số tự nhiên và thoải mái từ 0 cho 10

Viết từng số sau thành lập phương của một số tự nhiên;27,125,216

1/lập bảng bình phương (n2) của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 20

2/lập bảng bình phương (n2) của các số thoải mái và tự nhiên từ 0 đến 10

a)

1234567891011121314151617181920
n2149162536496481100121144169196225256289324361400

b)

12345678910
n2149162536496481100

a)

Số tự nhiên01234567891011121314151617181920
Bình phương0149162536496481100121144169196225256289324361400

b) 64 = 82; 169 = 132; 196 = 142

2.

Xem thêm: Xử Trí Đúng Cách Làm Tan Vết Sưng Nhanh Chóng Trong 1 Ngày, Bí Kíp Tan Máu Bầm Đơn Giản

Số tự nhiên012345678910
Bình phương0149162536496481100

b) 27 = 33; 125= 53; 216= 63.

1.a) Lập bảng bình phương của những số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang đến 20.b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một trong những tự nhiên: 64; 169; 196.2.a) Lập bảng bình phương của các số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 10.b) Viết mỗi số sau thành lập và hoạt động phương của một vài tự nhiên: 27; 125; 216

1 )

a) 02=0 ; 12=1 ; 22= 4 ;32= 9; 42= 16; 52=25 ; 62= 36 ; 72= 49 ; 82= 64 ; 92= 81 ; 102= 100