Định nghĩa đạo hàm

Giới hạn, nếu có, của tỉ số giữa số gia của hàm số và số gia của đối số tại x0, khi số gia của đối số tiến dần dần tới 0, được điện thoại tư vấn là đạo hàm của hàm số y = f(x) tại điểm x0.

Bạn đang xem: Bảng nguyên hàm đạo hàm

Đạo hàm của hàm số y = f(x) được cam kết hiệu là y′(x0) hoặc f′(x0):

*
Số gia của đối số là Δx = x−x0Số gia của hàm số là Δy = y−y0

giá trị đạo hàm tại 1 điểm x0 thể hiện:

Chiều phát triển thành thiên của hàm số (đang tăng hay vẫn giảm, xem đạo hàm tại trên đây dương + hay âm -)Độ bự của đổi thay thiên này (ví dụ: đạo hàm bởi 1 => delta y tăng bằng delta x)

Công thức đạo hàm


*

Đạo hàm các hàm số sơ cấp 

*

Đạo hàm cấp cao 

Giả sử hàm số y = f(x) có đạo hàm f"(x)

Đạo hàm của hàm số f"(x), ví như có, được gọi là đạo hàm cấp cho hai của hàm số f(x), kí hiệu là y” xuất xắc f”(x).

Đạo hàm của hàm số f”(x), ví như có, được điện thoại tư vấn là đạo hàm cấp cho ba của hàm số f(x), kí hiệu là y”’ hay f”"(x).

Xem thêm: Lý Thuyết Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn, Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn Và Công Thức Nghiệm

Tương tự, đạo hàm của đạo hàm cung cấp (n-1) được điện thoại tư vấn là đạo hàm cấp n của hàm số y = f(x), kí hiệu là y(n) hay f(n)(x).

f(n)(x)=′f(n)(x)=′ , cùng với n ở trong Z với n >= 2

*

Quy tắc cơ bản của đạo hàm

*

Quy tắc đạo hàm của hàm số hợp

Nếu y = y(u(x)) thì y’(x) = y’ (u) . U’(x)

Công thức đạo hàm cơ bản

*

Đạo hàm của một vài phân thức hữu tỉ thường xuyên gặp

*

Bảng đạo hàm và nguyên hàm

*