Bài 12: Thực hành: khẳng định suất điên đụng và điện trở trong của một pin điện hóa

Bài 12 Báo cáo thực hành 

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Họ và tên:.....................

Bạn đang xem: Báo cáo thực hành vật lí 11 bài 12

Lớp:...............

Tổ:...................

1. Tên bài xích thực hành:

Xác định suất điện cồn và năng lượng điện trở trong của một pin điện hóa.

2. Bảng thực hành thực tế 12.1:

Giá trị: R0 = trăng tròn (ω), RA = 1,98 (ω)
x = R (ω)I (10-3A )U (V)y = 1/T (A-1)
1001,261,3080
901,411,2771
801,531,2565
701,721,2258
601,911,1852
502,201,1146
402,531,0541
303,020,9534

Giá trị: R0 = 20 (ω), RA = 1,98 (ω)

x = R (ω) I (10-3A ) U (V) y = 1/T (A-1)

100 1,26 1,30 80

90 1,41 1,27 71

80 1,53 1,25 65

70 1,72 1,22 58

60 1,91 1,18 52

50 2,20 1,11 46

40 2,53 1,05 41

30 3,02 0,95 34

Phương án thiết bị nhất:

a) Vẽ vật thị U = f(I) trên giấy kẻ vuông (khổ A4) cùng với tỉ xích ưng ý hợp, hoặc vẽ trên thiết bị vi tính, trong Microsoft Excel.

Xem thêm: So Sánh Là Gì? Cấu Tạo Của Phép So Sánh? Tác Dụng Của So Sánh

*

b) dìm xét và kết luận:

Dạng của trang bị thị U = f(I) tất cả giống với Hình 12.5

Hệ thức (12.1) so với đoạn mạch cất nguồn điện gồm nghiệm đúng

c) khẳng định tọa độ U0 cùng Im của các điểm tại kia đường kéo dãn dài của vật dụng thị U = f(I) cắt trục tung cùng trục hoành:

I = 0 ⇒ U0 = ζ = 1,577 (V)

*
Từ đó suy ra: ζ = 1,577 (V), r = 1,02 (ω)

Phương án đồ vật hai:

a) Tính những giá trị tương ứng của y và x trong bảng thực hành thực tế 12.1

b) Vẽ đồ vật thị y = f(x) trên giấy tờ kẻ ô vuông (khổ A4) cùng với tỉ xích say mê hợp, hoặc vẽ trên đồ vật vi tính, vào Microsoft Excel.

*

c) thừa nhận xét và tóm lại :

Dạng của vật thị y = f(x) tất cả giống cùng với Hình 12,6

Định hiện tượng Ôm so với toàn mạch (Hệ thức 12.2) giành được nghiệm đúng

d) xác minh tọa độ xm cùng y0 của các điểm đó đường kéo dãn dài của đồ dùng thị y = f(x) giảm trục tung và trục hoành:

y = 0 ⇒ xm = -b = - (RA + R0 + r ) = -(20 + 1,98 + r) = -23 (ω)

*

Từ kia suy ra: ζ = 1,577 (V), r = 1,02 (ω)

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: bài xích 12. Thực hành. Xác minh suất điện hễ và điện trở vào của một pin năng lượng điện hóa