Độ biến thiên nội năng \(\Delta U\): là phần nội năng tăng thêm hay giảm bớt đi trong một quá trình.
Bạn đang xem: Biến thiên

II - CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG

1. Thay đổi nội năng bằng cách thực hiện công

Trong quá trình thực hiện công có sự chuyển hóa từ một dạng năng lượng khác sang nội năng.

Ví dụ: cọ xát miếng kim loại trên mặt bàn (cơ năng \( \to \) nội năng)


*

2. Thay đổi nội năng bằng cách truyền nhiệt

- Quá trình truyền nhiệt: là quá trình làm thay đổi nội năng không có sự thực hiện công (chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác)


*

- Nhiệt lượng: là số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt

\(\Delta U = Q\)

Biểu thức tính nhiệt lượng:

Đối với chất rắn và chất lỏng, nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào được xác định bởi biểu thức:


Trong đó:

+ \(Q\): nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào (J)

+ \(m\): khối lượng (kg)

+ \(c\): nhiệt dung riêng của chất (J/kg.K)

+ \(\Delta T\): độ biến thiên nhiệt độ (K)

Sơ đồ tư duy về nội năng và sự biến thiên nội năng

*


*
Bình luận
*
Chia sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Trong Tình Hình Mới

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp pragamisiones.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng pragamisiones.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?