tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Biểu diễn tập nghiệm trên trục số

*

*

* trình diễn nghiệm bên trên trục số :

*


a) 1,2x (Leftrightarrow1,2x.dfrac11,2

(Leftrightarrow) (dfrac1,2x1,2

(Leftrightarrow x

Vậy nghiệm của BPT là : (x

b) (3x+4>2x+3)

(Leftrightarrow3x-2x>-4+3)

(Leftrightarrow x>-1)

Vậy nghiệm của BPT là : (x>-1)

c) (2x-3>0)

(Leftrightarrow2x>3)

(Leftrightarrow2x.dfrac12>3.dfrac12)

(Leftrightarrow x>1,5)

Vậy nghiệm của BPT là : (x>1,5)

d) (4-3xle2)

(Leftrightarrow-3xle2-4)

(Leftrightarrow-3xle-2)

(Leftrightarrow-3x.dfrac-13ge-2.dfrac-13)

(Leftrightarrow xgedfrac23)

Vậy tập nghiệm của BPT là : (xgedfrac23)


Đúng 0
bình luận (0)
0+b,+10-2x≥-4+c, (dfrac3x-2-3>dfrac1-x5)">

giải các bất phương trình và màn biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a, 3x+6>0

b, 10-2x≥-4

c, (dfrac3x-2-3>dfrac1-x5)


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi bỏ
Sgk tập 2 - trang 47
2x+3)">

Giải các bất phương trình và trình diễn tập nghiệm bên trên trục số :

a) (1,2x

b) (3x+4>2x+3)


Lớp 8 Toán bài xích 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn.
1
0
gửi Hủy

*

a) 1,2x (Leftrightarrow)x (Leftrightarrow) x 2x + 3

⇔ 3x - 2x > 3 - 4 (Leftrightarrow) x > -1

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = x


Đúng 0
comment (0)
+2x+++3c)+2x+-+3+>+0 d)+4+-+3x (le)0Bài+2+:+Giải+các+bất+phương+trình+sau+:a)+2x+-+1+>+5b)+2x+-+5x (...">

Bài 1 : giải những bất phương trình và trình diễn tập nghiệm bên trên trục số :

a) 1,2x 2x + 3

c) 2x - 3 > 0 

d) 4 - 3x (le)0

Bài 2 : Giải những bất phương trình sau :

a) 2x - 1 > 5

b) 2x - 5x (le)17

c) (frac23x)> -6

d) 3 - (frac14xle2)

 

 


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi bỏ

giải bpt sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

(frac3x+1-5gefrac2x-4-3)


Lớp 8 Toán
0
0
giữ hộ Hủy

Giải những bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) 3 x + 2 3   b) 2 x − 5 ≥ − 2 x + 3


Lớp 8 Toán
1
0
gửi Hủy
Đúng 0

comment (0)

Giải các phương trình sau : 2 4x – 2 a) 2x - 3 = 5 b) (x + 2)(3x - 15) 0 z +1 I - 2 (x+ 1) (2 – 2) Câu 2: (2 điểm) số a) Giải bất phương trình sau và trình diễn tập nghiệm bên trên trục 2x + 2


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi hủy

Giải các bất phương trình và màn biểu diễn tập nghiệm của bọn chúng trên trục số. 4x – 8 ≥ 3(3x – 2) + 4 – 2x


Lớp 8 Toán
1
0
gởi Hủy

Ta có: 4x – 8 ≥ 3(3x – 2) + 4 – 2x

⇔ 4x – 8 ≥ 9x – 6 + 4 – 2x

⇔ 4x – 9x + 2x ≥ - 6 + 4 + 8

⇔ -3x ≥ 6

⇔ x ≤ -2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x ≤ -2

*


Đúng 0

bình luận (0)

Giải và trình diễn tập nghiệm bpt sau trên trục số :(frac2x+14-frac3x-22gefrac14)


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi bỏ
Sgk tập 2 - trang 47
0)+b) (3x+4

Giải những bất phương trình và màn trình diễn tập nghiệm bên trên trục số :

a) (2x-3>0)

b) (3x+4

c) (4-3xle0)

d) (5-2xge0)


Lớp 8 Toán bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
1
0
gửi Hủy
Đúng 0

bình luận (0)


Xem thêm: Chăn Nuôi Lợn Và Gia Cầm Tập Trung Nhiều Nhất Ở, Các Vùng Nào

olm.vn hoặc hdtho
pragamisiones.com