Bài viết này sẽ hướng dẫn chúng ta cách giải bài bác toán bằng cách lập phương trình trong công tác Toán lớp 9. Không tính ra, tôi đã hướng dẫn chúng ta giải theo dạng những bài toán bằng cách lập phương trình về chuyển động, hình học, năng suất, tính tuổi, thêm bớt số.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0)" alt="dpi100 x (xinmathbbN,x>0)" align="absmiddle" />.