Hôm ni ở nội dung bài viết này thpt Chuyên Lam tô xin chia sẻ đến các bạn các công thức liên quan đến tính nồng độ mol, phương pháp tính số mol, bí quyết tính C phần trăm chi tiết nhất, chúng ta cùng đón coi để vận dụng vào giải bài xích tập hóa học.

Bạn đang xem: Các cách tính số mol


1. Công thức tính nồng độ mol

=> phương pháp tính nồng độ mol được áp dụng công thức CM=n/V trong các số ấy CM là độ đậm đặc mol, n là số mol chất tan và V là thể tích dụng dịch được tính bằng đơn vị chức năng (lít )

*

VD 1: Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp khi hài hòa 15,8g KMnO4 trong 7,2 lít nước.

Lời giải:

Số mol của KMnO4 là: nKMnO4 = 15,8/158 = 0,1 (mol)Nồng độ mol của dung dịch: cm = 0,1/7,2 = 0,0139

VD1 : Trong 200ml dung dịch tất cả hòa chảy 16 gam NaOH. Tính độ đậm đặc mol của dung dịch.

Lời giải :

Đổi 200ml =0,2 lítnNaOH = 16/40= 0,4 molÁp dụng bí quyết trên ta có:CM = n:V =0,4: 0,2= 2M

=> centimet = 2mol

2. Công thức tính số mol

=> bí quyết tính số mol theo thể tích : Theo thể tích (đối với hóa học khí ở đk chuẩn) : n =V/22,4. Trong đó: n là số mol cùng V: thể tích khí.

+ Tính số mol theo trọng lượng : Theo khối lượng: n = m/M. Vào đó: n là số mol, m: khối lượng. M: cân nặng phân tử, khối lượng mol.

*

Ví dụ 3 :Đốt cháy 6,2(g) p. Trong bình cất 6,72(l) khí O2 ở đktc theo sơ đồ gia dụng phản ứng sau P + O2 → P2O5

a) Sau bội phản ứng chất nào còn dư với nếu dư thì với trọng lượng bao nhiêu?

b) Tính khối lượng sản phẩm thu được.

Lời Giải :

Bước 1. Tính số mol của các chất thâm nhập phản ứng.

nP = 6,2 : 31 = 0,2 (mol)

nO2 = 6,72 : 22,4 = 0,3 (mol)

Bước 2. Thăng bằng phương trình hóa học.

4P + 5O2 → 2P2O5

4 5 2

Bước 3. Phụ thuộc phương trình bội phản ứng cùng tỉ lệ, tìm kiếm tỉ lệ số mol và hệ số phản ứng của 2 hóa học tham gia theo phương trình phản bội ứng.

nP : 4 = 0,2 : 4 = 0.05

nO2 : 5 = 0,3 : 5 = 0.06

Ta gồm tỉ lệ bội phản ứng: nP : 4 p phản ứng hết, O2 còn dư.

=> Phương trình tính theo số mol P.

=> nO2 phản ứng = (0.2 x 5) : 4 = 0,25 (mol)

=> Số mol O2 dư = 0,3 – 0,25 = 0,05 (mol)

3. Công thức tính nồng độ phần trăm ( C%)

*

1. Phương pháp tính C% theo khối lượng


=> công thức tính C% theo cân nặng C% = mct/mdd x 100% Trong đó: C%: Nồng độ phần trăm. Mct: trọng lượng chất tan. Mdd: khối lượng dung dịch.

Xem thêm: Lúm Đồng Điếu - Má Lúm Đống Điếu Là Gì


Phần trăm theo trọng lượng (m / m) là khối lượng chất tan chia cho tổng cân nặng của dung dịch, nhân với 100%.Phần trăm theo khối lượng = trọng lượng chất tan/tổng khối lượng dung dịch ×100%

2. Công thức tính C% theo thể tích

Phần trăm theo thể tích (v / v) là thể tích hóa học tan phân chia cho tổng thể và toàn diện tích dung dịch với nhân với 100%.Phần trăm theo cân nặng = thể tích hóa học tan/tổng thể tích hỗn hợp × 100%

Ví dụ 4

Làm thế nào các bạn sẽ chuẩn bị 250 ml 70% (v / v) rượu xát

Dung dịch

70% = thể tích hễ xát/tổng thể tích dung dịch ×100% × 100%

Vì thế

+ Thể tích hễ xát = thể tích hỗn hợp × 70%/100% = 250 mL × 70/100= 175 mL

=> bạn sẽ thêm đầy đủ nước vào 175 mL rượu xát để tạo ra tổng cùng 250 mL dung dịch

Chú thích

*

*

Thông qua nội dung bài viết của công ty chúng tôi mong rằng các bạn sẽ hiểu hơn về những công thức tính nống độ mol, tính số mol và tính C% tỷ lệ để hoàn toàn có thể ứng dụng vào giải xuất sắc các bài xích tập hóa.