Chuỗi phản nghịch ứng hóa học vô cơ lớp 9 là dạng bài xích tập thường có trong các bài kiểm tra, bài thi chất hóa học 9.

Bạn đang xem: Các chuỗi phản ứng

Chính bởi vì vậy trong bài viết dưới phía trên pragamisiones.com reviews đến chúng ta bài tập Chuỗi bội phản ứng chất hóa học vô cơ lớp 9. Trải qua tài liệu này giúp chúng ta có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kiến thức để giải nhanh các bài tập Hóa học. Hình như các bạn tham khảo thêm Chuỗi bội phản ứng chất hóa học hữu cơ lớp 9.

Chuỗi phản nghịch ứng chất hóa học vô cơ lớp 9

Câu 1. Mg → MgO → MgCl2 → Mg(NO3)2 → Mg(OH)2 → MgO → MgSO4 → MgCO3 → Mg(HCO3)2

(1) 2Mg + O2 → 2MgO

(2) MgO + 2HCl → MgCl2 + H2

3) MgCl2 + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2AgCl

4) Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaNO3

5) Mg(OH)2 → MgO + H2O

6) MgO + Na2SO4 → MgSO4 + H2O


7) MgSO4 + Na2CO3 → MgCO3 + Na2SO4

8) MgCO3 + CO2+ H2O → Mg(HCO3)2

Câu 2.

Xem thêm: Top 15 Bài Văn Tả Ngôi Trường Của Em Lớp 5, Top 15 Bài Văn Tả Ngôi Trường Hay Nhất

MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → clorua vôi

1) MnO2 + 4HCl

*
MnO2 + Cl2 + H2O

2) 3Cl2 + 6KOH(đặc)

*
5KCl + KClO3 + 3H2O

3) KClO3

*
KCl + 3O2

4) KCl(rắn) + H2SO4

*
2HCl + K2SO4

5) 4HCl + MnO2

*
MnO2+ Cl2 + H2O

6) Cl2 + Ca(OH)2

*
CaOCl2 + H2O


Câu 3. CaCl2 → NaCl → Cl2 → CaOCl2 → CaCO3 → CaCl2 → NaCl

1) CaCl2 + Na2CO3→ NaCl + CaCO3

2) NaCl

*
na + Cl2

3) 2Cl2+ 2Ca(OH)2 → Ca(OCl)2 + CaCl2 + 2H2O

4) 2CaOCl2 + H2O + CO2 → CaCl2 + CaCO3 + 2HClO

5) CaCO3+ 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

6) CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl

Câu 4. mãng cầu → Na2O → NaOH → Na2CO3 → NaCl → NaOH → NaHCO3


1) 4Na + O2

*
2Na2O

2) Na2O + H2O → 2NaOH

3) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

4) Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

5) 2NaCl + H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

6) NaOH + CO2 → NaHCO3

Câu 5. S → SO2 → SO3 → H2SO4 → SO2 → H2SO3 → Na2SO3 → SO2

Đáp án

(1) S + O2

*
SO2

(2) SO2 + O2

*
SO3

(3) SO3 + H2O → H2SO4

(4) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

(5) SO2 + H2O→ H2SO3

(6) H2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + 2H2O

(7) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

..............


Chia sẻ bởi:
*
Bảo Ngọc
pragamisiones.com
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 228 Lượt xem: 2.361 Dung lượng: 218 KB
Liên kết tải về

Link tải về chính thức:

Chuỗi phản nghịch ứng chất hóa học vô cơ lớp 9 tải về Xem

Các phiên phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA