Lý thuyết hoá hữu cơ không hề ít vì vậy phần bài tập cũng rất đa dạng. Để các em làm xuất sắc các dạng bài tập phần hóa hữu cơ, kiến Guru cung cấp cho những em Các bí quyết hoá học tập lớp 11 để góp giải nhanh vấn đề hiđrocabon.

Bạn đang xem: Các công thức hóa 11

*

I. Những công thức hoá học lớp 11: Toán đốt cháy Hidrocacbon

- Công thức tổng quát của một hiđrocabon (HC): CxHy (x, y nguyên dương) hoặc

CnH2n + 2 -2k với k là số liên kết π cùng vòng trong hiđrocabon.

- Công thức tính số π + v: π + v =

- Phương trình đốt cháy:

- dựa vào số mol CO2 cùng H2O sau bội nghịch ứng ta hoàn toàn có thể xác định được loại hợp chất.

Quan hệ mol CO2 và H2O

Loại hiđrocabon

Phương trình

Ankan

Anken

Ankin, Ankađien

Đồng đẳng benzen

- Các định biện pháp bảo toàn thường sử dụng:

+ Bảo toàn khối lượng:

+ Bảo toàn nguyên tố:

Bảo toàn C:

Bảo toàn H:

Bảo toàn O:

(trong nguyên tố phân tử chỉ chứ C với H).

- công thức tính số C, số H:

+ Số C =

+ Số H =

- Đối với những bài toán đốt cháy các thành phần hỗn hợp 2 hiđrocabon thì:

+ trọng lượng mol trung bình:

hoặc hoặc

+ Số Ctb =

Lưu ý: lúc số C mức độ vừa phải là số nguyên (bằng trung bình cộng của 2 số nguyên tử C) thì số mol 2 chất bằng nhau.

- Bài toán sử dụng hỗn hợp sản phẩm để thường xuyên cho gia nhập phản ứng:

+ Dẫn sản phẩm cháy qua bình (1) đựng P2O5, H2SO4 đặc, CaO, muối bột khan,.... Rồi dẫn qua bình 2 đựng hỗn hợp bazơ như NaOH, Ca(OH)2,...

mbình 1 tăng = mH2O (hấp thụ nước)

mbình 2 tăng = mCO2 (hấp thụ CO2).

+ Dẫn cục bộ sản phẩm cháy trải qua bình đựng hỗn hợp bazơ như NaOH, Ca(OH)2,...

mbình tăng = mCO2 + mH20 (hấp thụ cả CO2 cùng nước).

+ trọng lượng dung dịch tăng: m dd tăng = mCO2 + mH20 – m kết tủa .

+ khối lượng dung dịch giảm: m dd bớt = m kết tủa – (mCO2 + mH20 ).

+ Lọc vứt kết tủa, hâm sôi dung dịch lại nhận được kết tủa nữa:

PT:

*

Các bí quyết hoá học lớp 11

II. Các công thức hoá học tập lớp 11: Tính số đồng phân Hidrocacbon

1. Đồng phân ankan:

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1)

- Ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon với từ C4 trở đi mới tất cả đồng phân.

- cách làm tính nhanh:

2. Đồng phân anken:

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối đôi cùng đồng phân hình học.

- Mẹo tính cấp tốc đồng phân anken:

Xét 2C với nối đôi, từng C sẽ link với 2 nhóm cố (giống hoặc không giống nhau).

Ví dụ với C4H8: Trừ đi 2C sở hữu nối đôi vẫn còn 2C và H team thế.

Nếu đề bài xích yêu mong tính đồng phân cấu trúc sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Nếu như yêu mong tính đồng phân (bao tất cả đồng phân hình học) đang là 1+1+2=4 đồng phân.

3. Đồng phân ankin:

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối bố và không tồn tại đồng phân hình học.

- Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C sở hữu nối ba, mỗi C đã liên kết với một nhóm chũm (giống hoặc không giống nhau).

Ví dụ cùng với C4H6: Trừ đi 2C mang nối cha sẽ còn 2C và H là team thế.

Ta bao gồm 2 đồng phân ankin.

4. Đồng phân benzen:

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- cách làm tính số đồng phân:

5. Đồng phân ancol:

- CTTQ của ancol no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2n+1OH giỏi CnH2n+2O (n ≥ 1).

- Ancol có đồng phân mạch C cùng đồng phân địa điểm nhóm OH.

- bí quyết tính số đồng phân:

6. Đồng phân ete:

- CTTQ của ete no, 1-1 chức, mạch hở: CnH2n+2O (n ≥ 2).

- công thức tính số đồng phân:

7. Đồng phân phenol:

- CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

- công thức tính nhanh:

8. Đồng phân anđehit:

- CTTQ của anđehit no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Trong phân tử chứa một nối đôi ở nhóm chức CHO.

- cách làm tính nhanh:

9. Đồng phân xeton:

- CTTQ của xeton no, 1-1 chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối đôi ở đội chức CO.

- cách làm tính số đồng phân:

10. Đồng phân axit:

- CTTQ của axit no, 1-1 chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Vào phân tử cất một nối đôi ở nhóm chức COOH.

- cách làm tính số đồng phân:

III. Các công thức hoá học lớp 11: bội phản ứng cụ Halogen

- Đây là làm phản ứng đặc trưng của ankan.

1. Dẫn xuất monohalogen:

- Ankan + Halogen tỉ lệ 1 : 1 chiếm được dẫn xuất monohalogen.

- Yêu mong của đề: khẳng định công thức ankan

- PT:

hoặc

- Dữ kiện: đề bài xích sẽ đến %C, %H, giỏi %Halogen.

- cách làm tính:

Kết phù hợp với dữ khiếu nại đề cho, tìm n.

- Sau khi xác định được CTPT, nhờ vào số lượng sản phẩm thế để tìm CTCT của ankan. Lúc phản ứng với halogen cho sản phẩm duy nhất, ankan đang là ankan đối xứng.

2. Dẫn xuất đi, tri...halogen:

- Ankan + Halogen tỉ lệ thành phần 1 : 2, 1 : 3, ...

- Yêu mong của đề: khẳng định công thức của dẫn xuất halogen.

- Dữ kiện: đề bài bác sẽ đến %C, %H, hay %Halogen với CTPT của ankan.

- PT:

- công thức tính: (ví dụ cùng với ankan là C3H8)

Xác định x.

IV. Những công thức hoá học lớp 11: bội phản ứng cracking

- Phương trình:

Ankan Anken

hoặc (x + y = n)

Anken Ankan khác

Ví dụ:

- từ ankan đầu, sau làm phản ứng có thể thu những chất sản phẩm.

- cân nặng hỗn hợp trước và sau phản ứng ko đổi:

=> tốt

- Bảo toàn thành phần C và H: lúc đề bài bác cho đốt cháy tất cả hổn hợp sau bội nghịch ứng ta qui về đốt cháy tất cả hổn hợp trước bội phản ứng (một chất sẽ đơn giản dễ dàng hơn nhiều chất).

- Số mol lếu hợp:

Ví dụ:

1 1 1

=>

- năng suất phản ứng:

(Các công thức tương quan đến số mol ta rất có thể thay thế bằng thể tích).

V. Những công thức hoá học tập lớp 11: làm phản ứng cộng

- phản bội ứng cộng phá vỡ links π. Links π là liên kết kết hèn bền, cần chúng dễ dẫn đến đứt ra để sinh sản thành liên kết các nguyên tử khác.

1. Cùng H2:

- hóa học xúc tác như: Ni, Pt, Pd, ở nhiệt độ thích hợp.

- Sơ đồ:

- PTTQ:

Với k là số links π trong phân tử, 1π sẽ cộng với 1H2.

- Tùy vào năng suất và tỉ trọng của phản nghịch ứng mà hỗn hợp Y hoàn toàn có thể còn hiđrocacbon ko no dư hoặc hiđro dư hoặc cả nhị còn dư.

- Trong phản ứng cộng H2, số mol khí sau phản nghịch ứng luôn giảm (nY X) và bằng mol H2 phản nghịch ứng:

- Bảo toàn khối lượng:

- (luôn lớn hơn 1).

- tất cả hổn hợp X với Y chỉ chuyển đổi về chất nhưng vẫn bảo toàn H và C, phải thay bởi đốt cháy Y ta có thể đốt cháy X. áp dụng định hiện tượng bảo toàn thành phần như vấn đề đốt cháy.

-

a) Xét hiđrocacbon X là anken:

- Sơ đồ:

- Phương trình:

- (= số mol khí giảm).

b) Xét hiđrocacbon X là anken:

- Sơ đồ:

- Phương trình tổng quát:

-

2. Cùng brom:

- Phương trình:

- Công thức:

+ m bình tăng = m hiđrocacbon không no

+ Vkhí bay ra = V hiđrocacbon no

+ nπ =

VI. Những công thức hoá học tập lớp 11: bài tập về bội nghịch ứng của ankin có link ba đầu mạch với hỗn hợp AgNO3/NH3

- bội nghịch ứng xảy ra chỉ với ankin tất cả nối bố đầu mạch (ank – 1 – in).

- PTTQ:

Kết tủa vàng

Phản ứng với tỉ trọng 1:1

- riêng với axetilen:

Phản ứng với tỉ trọng 1:2.

- điện thoại tư vấn ,

+ k = 1: các thành phần hỗn hợp chỉ gồm ank – 1 – in,

+ 1 2H2 (hoặc ankin gồm 2 nối tía đầu mạch) cùng ank – 1 – in.

Xem thêm: Toán Lớp 2: Tìm Số Bị Trừ Là Gì, Số Trừ Là Gì, Hiệu Số Là Gì

- Mkết tủa = Mankin + 107x (với x là số nối cha đầu mạch).

*

Các bí quyết hoá học lớp 11

Nếu nắm rõ được những phản ứng với Các công thức hoá học tập lớp 11 trên đây, những em đã giải được các dạng bài bác tập về hiđrocacbon. Hãy luyện tập và áp dụng thật nhiều các em nhé!