Bài tập về hoạt động thẳng đều để giúp đỡ các em nắm rõ hơn nội dung kim chỉ nan bài học. Đồng thời giúp các em làm cho quen giải pháp giải về phần động học hóa học điểm trong đồ gia dụng lý 10.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập vật lý 10 bài 2


Để giải các bài tập về hoạt động thẳng đều những em phải ghi nhớ một vài nội dung chính tại đoạn lý thuyết, kia là:

- công thức tính gia tốc trung bình:

*

- công thức tính quãng con đường của vận động thẳng đều: 

- Phương trình vận động của chuyển động thẳng đều: 

*

° Dạng 1: khẳng định vận tốc, vận tốt trung bình quãng mặt đường và thời hạn trong chuyển động thẳng đều.

+ thực hiện công thức trong hoạt động thẳng đều: 

+ thực hiện công thức tính gia tốc trung bình: 

*

* Ví dụ: Một xe chạy trong 5 giờ, 2 tiếng đồng hồ đầu xe đua với tốc độ trung bình 50km/h, 3 giờ sau xe đua với tốc độ 40 km/h. Tính vận tốc trung bình của xe vào suốt thời gian chuyển động.

Xem lời giải

• Đề bài: Một xe chạy trong 5 giờ, 2 giờ đầu xe chạy với tốc độ trung bình 50km/h, 3 giờ sau xe đua với vận tốc 40 km/h. Tính vận tốc trung bình của xe trong suốt thời hạn chuyển động.

• Lời giải:

- Quãng mặt đường xe đi vào 2 giờ đầu tiên là: s1 = v1.t1 = 50.2 =100(km)

- Quãng đường xe đi trong 3 giờ sau là: s2 = v2.t2 = 40.3 =120(km)

→ vận tốc trung bình của xe trong veo thời gian chuyển động là: 

*


° Dạng 2: Viết phương trình chuyển động thẳng đều, tra cứu thời điểm, vị trí gặp mặt nhau của nhị vật

1. Lập phương trình chuyển động

cách 1: lựa chọn hệ quy chiếu

- lựa chọn trục tọa độ, nơi bắt đầu tọa độ, nơi bắt đầu thời gian, chiều dương của trục tọa độ.

 Bước 2: tự hệ quy chiếu vừa chọn, khẳng định các nhân tố x0; v0; t0; của vật.

• Bước 3: Viết phương trình đưa động

+ trường hợp t0 = 0 ⇒ x = x0 + vt

+ ví như t0 ≠ 0 ⇒ x = x0 + v(t - t0).

> lưu giữ ý:

- nếu như vật hoạt động cùng chiều dương thì gia tốc có quý giá dương.

- giả dụ vật vận động ngược chiều dương thì vận tốc có cực hiếm âm.

2. Khẳng định thời điểm, địa điểm hai xe gặp nhau

• bước 1: chọn hệ quy chiếu

Chọn trục tọa độ, cội tọa độ, nơi bắt đầu thời gian, chiều dương của trục tọa độ.

- Trục tọa độ Ox trùng cùng với quỹ đạo chuyển động

- cội tọa độ (thường đính thêm với vị trí lúc đầu của trang bị 1 hoặc thiết bị 2)

- Gốc thời hạn (lúc vật 1 hoặc vật dụng 2 bắt đầu chuyển động)

- Chiều dương (thường lựa chọn là chiều hoạt động của thứ được chọn làm mốc)

• Bước 2: từ hệ quy chiếu vừa chọn, khẳng định các nhân tố x0; v0; t0 của mỗi vật.

• cách 3: tùy chỉnh thiết lập phương trình vận động của mỗi vật.

 + đồ gia dụng 1:

*

 + trang bị 2:

*

• bước 4: Viết phương trình khi nhị xe gặp nhau

- Khi hai xe gặp gỡ nhau thì: 

*

• bước 5:

+ Giải phương trình (*) ta tìm kiếm được thời gian t, là thời hạn tính từ gốc thời gian cho tới thời điểm nhị xe gặp nhau.

+ nỗ lực t vào phương trình (1) hoặc (2) ta tìm được vị trí hai xe gặp gỡ nhau.

* giữ ý: Khoảng phương pháp giữa nhì vật 

*

* lấy một ví dụ 1: Lúc 7 giờ đồng hồ một tín đồ ở A hoạt động thẳng hầu như với tốc độ v =50 km/h xua theo tín đồ B đang chuyển động với vận tốc 30 km/h. Biết khoảng cách AB = trăng tròn km. Viết phương trình chuyển động của hai người. Hỏi nhị người theo kịp nhau lúc mấy giờ cùng ở đâu?

Xem lời giải

Đề bài: Lúc 7 giờ đồng hồ một bạn ở A hoạt động thẳng gần như với gia tốc v =50 km/h xua đuổi theo bạn B đang vận động với vận tốc 30 km/h. Biết khoảng cách AB = đôi mươi km. Viết phương trình vận động của hai người. Hỏi nhì người theo kịp nhau thời điểm mấy giờ và ở đâu?

Lời giải:

- chọn gốc tọa độ trên A, gốc thời hạn là thời điểm 7 giờ, chiều dương thuộc chiều gửi động.

- Phương trình chuyển động của:

 Người A: 

*

 Người B: 

*

- Khi nhì xe chạm mặt nhau:

*

- cố kỉnh t = 1 vào phương trình (1) ta được xA = 50km.

→ Vậy nhì xe gặp mặt nhau trên vị trí phương pháp gốc tọa độ 50 km vào thời gian 8 giờ.


* Ví dụ 2 (Bài 9 trang 15 sgk đồ gia dụng lý 10): Hai ô tô xuất phát và một lúc tự hai địa điểm A và B cách nhau 10 km trên một mặt đường thẳng qua A và B, hoạt động cùng chiều từ bỏ A cho B. Vận tốc của ô tô khởi nguồn từ A là 60 km/h, của ô tô xuất phát từ B là 40 km/h.

a) Lấy nơi bắt đầu tọa độ sinh sống A, gốc thời gian là lúc xuất phát, hãy viết phương pháp tính quãng đường đi được cùng phương trình hoạt động của nhì xe.

b) Vẽ thứ thị tọa độ - thời gian của nhị xe trên và một hệ trục (x,t).

c) nhờ vào đồ thị tọa độ - thời gian để xác định vị trí và thời điểm mà xe cộ A đuổi theo kịp xe B.

Xem lời giải

Đề bài: Hai xe hơi xuất phát cùng một lúc từ hai vị trí A cùng B biện pháp nhau 10 km bên trên một con đường thẳng qua A và B, vận động cùng chiều tự A đến B. Vận tốc của ô tô bắt nguồn từ A là 60 km/h, của ô tô khởi nguồn từ B là 40 km/h.

a) Lấy gốc tọa độ sinh sống A, gốc thời hạn là thời điểm xuất phát, hãy viết cách làm tính quãng đường đi được với phương trình chuyển động của hai xe.

b) Vẽ thiết bị thị tọa độ - thời hạn của hai xe trên và một hệ trục (x,t).

c) phụ thuộc vào đồ thị tọa độ - thời gian để xác xác định trí và thời gian mà xe cộ A đuổi kịp xe B.

Lời giải:

a) bí quyết tính quãng đường đi được của 2 xe pháo là :

 SA = VA.t = 60t cùng SB = VB.t = 40t.

- Phương trình chuyển động của 2 xe:

 xA = 0 + 60t cùng xB = 10 + 40t

- cùng với S cùng x tính bởi km; t tính bằng giờ.

b) Vẽ đồ gia dụng thị:

t(h)00,5123...
xA (km)03060120180...
xB (km)10305090130...

c) lúc 2 xe gặp gỡ nhau thì tọa độ của chúng bởi nhau:

 xA = xB ⇔ 60t = 10 + 40t

 ⇒ 20t = 10 ⇒ t = 0,5(h)


° Dạng 3: Đồ thị của vận động thẳng đều

Nêu đặc điểm của hoạt động – Tính vận tốc và viết phương trình chuyển động

1. Tính chất của chuyển động

- Đồ thị xiên lên, vật chuyển động thẳng các cùng chiều dương.

- Đồ thị xiên xuống, vật vận động thẳng rất nhiều ngược chiều dương.

- Đồ thị ở ngang, đồ đứng yên.

2. Tính vận tốc

- Trên đồ gia dụng thị ta tìm nhị điểm bất kì đã biết tọa độ với thời điểm: 

*

* lấy một ví dụ (Bài 10 trang 15 sgk đồ lý 10): Một xe hơi tải bắt đầu từ thành phố H hoạt động thẳng những về phía thành phố phường với tốc độ 60 km/h. Lúc đến thành phố D cách H 60 km thì xe tạm dừng 1 giờ. Tiếp nối xe tiếp tục hoạt động đều về phía p với vận tốc 40 km/h. Con phố H-P coi như thẳng cùng dài 100 km.

a) Viết cách làm tính quãng đường đi được với phương trình vận động của ô tô trên hai quãng con đường H - D với D - phường Gốc tọa độ đem ở H. Gốc thời gian là cơ hội xe khởi đầu từ H.

b) Vẽ đồ gia dụng thị tọa độ - thời gian của xe trên cả tuyến đường H - P.

c) phụ thuộc vào đồ thị, xác định thời điểm xe cho P.

d) Kiểm tra tác dụng của câu c) bởi phép tính .

Xem lời giải

* Đề bài: Một xe hơi tải khởi đầu từ thành phố H hoạt động thẳng rất nhiều về phía thành phố p. Với vận tốc 60 km/h. Lúc đến thành phố D phương pháp H 60 km thì xe tạm dừng 1 giờ. Kế tiếp xe tiếp tục vận động đều về phía phường với vận tốc 40 km/h. Con phố H-P coi như thẳng với dài 100 km.

a) Viết phương pháp tính quãng đường đi được cùng phương trình hoạt động của xe hơi trên nhì quãng mặt đường H - D cùng D - p. Gốc tọa độ lấy ở H. Gốc thời hạn là thời điểm xe bắt đầu từ H.

b) Vẽ trang bị thị tọa độ - thời hạn của xe bên trên cả con đường H - P.

c) phụ thuộc vào đồ thị, xác định thời điểm xe mang lại P.

d) Kiểm tra tác dụng của câu c) bởi phép tính.

° Lời giải:

a) Theo bài xích ra: cội tọa độ rước ở H, gốc thời hạn là thời gian xe xuất phát từ H.

Xem thêm: Dịch Thuật Ngữ Toán Học Bằng Tiếng Anh, Từ Điển Toán Học Anh

• Công thức tính quãng đường đi của ô tô:

- trên quãng con đường H – D: S1 = 60t (km, h) cùng với s1 ≤ 60 km tương xứng t ≤ 1 h.

- Sau lúc đến D thì ô tô dừng lại 1 giờ nên thời điểm ô tô khởi đầu từ D đi tới p. Sẽ trễ 2 giờ (1 giờ đi trường đoản cú H - D và 1 giờ ngừng tại D) đối với mốc thời hạn đã chọn lúc khởi nguồn từ H.