Trong bài học hôm nay, pragamisiones.com đã cùng bé xíu học toán lớp 3 ôn tập các bảng nhân: các thành tố của một phép nhân, những bảng nhân đang họcỞ chương trình toán lớp 2, trẻ đã có được học các bảng hiền từ 1 đến 5 vào phạm vi 10. Đây là nền tảng gốc rễ cơ sở để giao hàng việc tính toán, bởi vậy, trẻ đề xuất học kỹ toán lớp 3 ôn tậpcác bảngnhân.

Bạn đang xem: Các dạng bài toán nhân chia lớp 3

1. Ôn tập các bảng nhân vẫn học

1.1. Ôn tập về phép nhân

1.1.1. Định nghĩa phép nhân

*

1.1.2. Các thành phần trong phép nhân

*

1.2. Những bảng nhân đã học

1.2.1. Những bảng nhân

*

1.2.2. Tính chất chung các bảng nhân đang học

*

2. Bài xích tập vận dụng

2.1. Các dạng bài bác tập

2.1.1. Việc tính nhẩm

Cách làm: phụ thuộc kiến thức về những bảng nhân vẫn học cùng tính chất: “Tích của một trong những hạng với một vài liền sau bởi tích của số hạng kia nhân cùng với số ngay tức thì trước cộng thêm số hạng này” để tính nhẩm

Ví dụ:

a) 2 x 5

b) 4 x 8

c) 5 x 5

d) 3 x 8

Trả lời:

a) 2 x 5 = 10

b) 4 x 8 = 32

c) 5 x 5 = 25

d) 3 x 8 = 24

2.1.2. Tính giá trị biểu thức

Cách làm:

Thực hiện nay quy tắc nhân chia trước cùng trừ sau và tiến hành từ trái qua phải.

Đối với những biểu thức bao gồm chứa vết ngoặc, cần tiến hành phép tính vào ngoặc trước.

Ví dụ:

a) 2 x 5 + 156 - 100

b) 4 x 7 + 5 x 8

c) 200 - 4 x 4

d) 4 x 2 + 323

Trả lời:

a)

2 x 5 + 156 - 100

= 10 + 156 - 100

= 166 - 100

= 66

b)

4 x 7 + 5 x 8

= 28 + 40

= 68

c)

200 - 4 x 4

= 200 - 16

= 184

d)

4 x 2 + 323

= 8 + 323

= 331

2.1.3. Giải toán

Cách làm:

Bước 1: Đọc và phân tích dữ liệu bài toán.

Bước 2: bắt tắt bài toán.

Bước 3: triển khai phép tính phù hợp.

Bước 4: trình diễn bài giải và bình chọn lại.

Xem thêm: Cổng Game Phát Lộc Vtc Cổng Game Phát Lộc Club, Game Phát Lộc Vtc (Phatlocgamevtc)

Ví dụ: Vừa đơn vị Nam có 4 nhành hoa hồng, số hoa cúc vội số hoa hồng 5 lần. Tìm kiếm số hoa cúc trong vườn nhà Nam?

Trả lời:

Số hoa cúc trong vườn công ty Nam là:

4 x 5 = 20 (bông hoa)

Đáp số đôi mươi bông hoa.

2.2. Bài xích tập

2.2.1. Đề bài

Bài 1: Tính nhẩm

a) 4 x 4

b) 5 x 6

c) 3 x 7

d) 2 x 9

Bài 2: Tính quý giá biểu thức

a) 200 - 5 x 5

b) 3 x 7 + 2 x 9

c) 165 + 3 x 2 - 150

d) 50 + 130 - 4 x 9

Bài 3: Tính quý giá biểu thức

a) 150 - 5 x 9 + 45

b) 300 - 3 x 7 - 2 x 8

c) 4 x 6 + 5 x 7

d) 3 x 8 + 5 x 9

Bài 4: Một can dầu đựng được 5 lít dầu, hỏi 6 can như thế đựng được từng nào lít dầu?

Bài 5: An bao gồm 5 viên bi, tổng thể bi của An cùng Nam vội số bi của An 5 lần. Hỏi tổng số bi của đôi bạn là bao nhiêu?

2.2.2. Đáp án

Bài 1: Tính nhẩm

a) 4 x 4 = 16

b) 5 x 6 = 30

c) 3 x 7 = 21

d) 2 x 9 = 18

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức

a)

200 - 5 x 5

= 200 - 25

= 175

b)

3 x 7 + 2 x 9

= 21 + 18

= 39

c)

165 + 3 x 2 - 150

= 165 + 6 - 150

= 171 - 150

= 21

d)

50 + 130 - 4 x 9

= 50 + 130 - 36

= 180 - 36

= 144

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

a)

150 - 5 x 9 + 45

= 150 - 45 + 45

= 105 + 45

= 150

b)

300 - 3 x 7 - 2 x 8

= 300 - 21 - 16

= 279 - 16

= 263

c)

4 x 6 + 5 x 7

= 24 + 35

= 59

d)

3 x 8 + 5 x 9

= 24 + 45

= 69

Bài 4:

6 can như thế đựng được số lít dầu là:

5 x 6 = 30 (lít)

Đáp số: 30 lít

Bài 5:

Tổng số bi của cặp đôi bạn trẻ là:

5 x 5 = 25 (lít)

Đáp số: 25 lít dầu

3. Bài xích tập thực hành thực tế toán lớp 3 ôn tập các bảng nhân

3.1. Đề bài

Bài 1: Tính nhẩm

a) 2 x 9

b) 3 x 8

c) 4 x 5

d) 6 x 8

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức

a) 345 - 6 x 9

b) 120 + 4 x 3 + 5 x 7

c) 56 + 5 x 9 - 56

d) 236 + 3 x 8 - 100

Bài 3: Tìm y

a) y : 2 = 5

b) y : 5 = 6

c) y : 4 = 8

d) y : 3 = 9

Bài 4: ngày qua mẹ bán được 5 mét vải, từ bây giờ mẹ bán tốt gấp 6 lần số vải hôm qua. Hỏi hôm nay mẹ bán được bao nhiêu mét vải?

Bài 5: Một giỏ bao gồm 4 trái cam. Hỏi 7 giỏ như vậy có bao nhiêu quả cam?

3.2. Đáp án

Bài 1:

a) 18

b) 24

c) 20

d) 48

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức

a) 291

b) 167

c) 45

d) 160

Bài 3:

a) y = 10

b) y = 30

c) y = 32

d) y = 27

Bài 4: 30 mét vải

Bài 5: 28 trái cam

Bài viết trên đây, pragamisiones.com đã chia sẻ tất cả những kiến thức về toán lớp 3 ôn tập các bảnnhân để bé nhỏ nắm dĩ nhiên và chuẩn bị tiếp thu tri thức mới!