Toán lớp 4 phân tách cho số có 2 chữ số học viên tiếp tục được làm quen cùng với phép tính phân tách và những bài tập vận dụng của phép chia.Bài học này pragamisiones.com tiếp tục hỗ trợ các kiến thức trọng tâm, bài xích tập áp dụng của toán lớp 4 phân tách cho số có 2 chữ số. Cha mẹ vàhọc sinh cùng tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: Các dạng toán về phép chia có dư lớp 4

1. Ôn tập giải pháp chia cho số có một chữ số

*

Thực hiện phép phân tách theo vật dụng tự từ bỏ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

2 chia 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 1, 1 không chia được đến 2, viết 0

0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bởi 1

Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bằng 0

Hạ 2, 2 phân tách 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 4, 4 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách chia mang đến số gồm 2 chữ số

2.1. Ví dụ như 1. Phép chia tất cả số dư

*

Thực hiện tại phép chia theo trang bị tự từ bỏ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

20 chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 chia 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, phép chia này là phép phân tách hết.

2.2. Ví dụ 2. Phép chia tất cả số dư

*

Thực hiện tại phép phân tách theo thứ tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

51 phân chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 chia 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Dấn xét phép phân tách cho số có 2 chữ số

Những để ý khi tiến hành phép phân chia số bao gồm hai chữ số

Phép phân tách hết là phép chia bao gồm số dư bởi 0

Phép chia có dư là phép chia có số dư không giống 0

Phép chia tất cả dư thì số dư luôn bé dại hơn số chia

3. Ôn tập mặt hàng và lớp bên trong số trường đoản cú nhiên

*

Hàng đối chọi trăm, sản phẩm chục, hàng đơn vị hợp thành lớp 1-1 vịHàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng ngàn hợp thành lớp nghìn

4. Bài xích tập vận dụng toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số

4.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: search x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà hàng ngày gà đẻ được 3000 trứng chia thành các tá trứng, từng tá 12 quả. Hỏi có bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

*

36 chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 phân chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân tách hết

*

205 phân tách 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bởi 61

Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân chia 72 bởi 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân tách hết

*

168 phân tách 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bởi 0

0 phân tách 56 bằng 0, viết 0

Hạ 84 chia 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bằng 28

Hạ 0 được 280 chia 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân chia hết.

Bài 2:

*

56 chia 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 phân chia 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia gồm số dư

*

205 chia 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bởi 180, 205 trừ 180 bởi 25

Hạ 2 được 252 phân chia 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bằng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia có số dư

*

228 chia 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bằng 44

Hạ 8 được 448 phân tách 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bởi 34

Hạ 5 được 345 phân chia 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia có số dư

*

459 phân tách 57 bởi 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 không phân tách được đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân chia 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bằng 5

Hạ 6 được 56 phân chia 57 không phân chia hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia tất cả số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo quy tắc ưu tiên: phép nhân phân chia trước, cộng trừ sau

Biểu thức chỉ bao gồm phép nhân, chia thì tiến hành thứ tự tự trái qua phải.

Xem thêm: Tải Đề Thi Học Kì 2 Môn Khoa Học Lớp 5 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Năm 2015

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy mỗi ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài xích tập thực hành

5.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: tìm kiếm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính cực hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: sân vườn cây nạp năng lượng quả nhà bác bỏ Tư tất cả 800 cây ăn uống quả các loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu cây nạp năng lượng quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học xuất sắc toán lớp 4 phân chia cho số bao gồm 2 chữ số, học viên cần phải chuyên cần làm bài xích tập để thành thục công việc tính phép chia. Liên tục theo dõi pragamisiones.com nhằm được cung cấp thêm các kiến thức bổ ích nhé.