Mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm nội dung bài xích giảngBài 3: Hình thái tởm tế-xã hội cộng sản công ty nghĩasau phía trên để khám phá về xu hướng tất yếu ớt của sự xuất hiện hình thái kinh tế tài chính - làng hội cộng sản công ty nghĩa, những giai đoạn trở nên tân tiến của hình thái kinh tế tài chính - buôn bản hội cùng sản nhà nghĩa.

Bạn đang xem: Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa


1. Xu thế tất yếu của sự xuất hiện hình thái kinh tế tài chính - buôn bản hội cộng sản chủ nghĩa

2. Các giai đoạn cải tiến và phát triển của hình thái kinh tế tài chính - buôn bản hội cộng sản nhà nghĩa

2.1 Thời kỳ quá nhiều từ công ty nghĩa tư phiên bản lên chủ nghĩa thôn hội

2.2 làng hội làng hội công ty nghĩa

2.3 tiến độ cao của hình thái kinh tế tài chính - làng mạc hội cùng sản nhà nghĩa


*

C. Mác và Ph. Ăngghen đã áp dụng một phương pháp triệt để quan điểm duy vật về lịch sử hào hùng để nghiên cứu xã hội loài người, từ đó đã xây dựng nên học thuyết hình thái kinh tế - làng hội, so với một phương pháp khoa học tập sự biến đổi từ hình thái kinh tế - xóm hội thấp lên hĩnh thái kinh tế - xã hội cao hơn nữa và coi đó là một trong quá trình lịch sử - từ bỏ nhiên.

Trong các tác phẩm của mình, đặc biệt quan trọng lả trong thắng lợi Tuyên ngôn của Đảng cùng sản và tác phẩm chống Đuyrinh, C. Mác cùng Ph. Ăngghen vẫn khăng định sự thành lập của chủ nghĩa tư bạn dạng là một giai đoạn cải tiến và phát triển mới của nhân loại, những ông viết: “Giai cấp tư sản, trong quá trình thống trị thống trị chưa đầy một gắng kỷ, đã tạo ra những lực lượng sản xuất nhiều hơn nữa và đồ sộ hơn lực lượng cung cấp của tất cả các gắng hệ trước đây gộp lại”. Cơ mà mặt khác, C. Mác cùng Ph. Ăngghen cũng chỉ ra rằng rằng: trong làng hội đối kháng kẻ thống trị đó, con fan càng đoạt được thiên nhiên, cải tạo tự nhiên và thoải mái thì tình hạng bạn áp bức, bóc lột fan càng được mở rộng.

Lực lượng cung cấp của chủ nghĩa tư bản càng trở nên tân tiến đến chuyên môn xã hội hóa cao thì càng làm cho mâu thuẫn giữa nhu yếu phát triển của lực lượng chế tạo với sự nhốt của tình dục sản xuất mang ý nghĩa tư nhân tư phiên bản chủ nghĩa thêm sâu sắc. Trong chiến thắng Tuyên ngôn của Đẳng cùng sản, C. Mác với Ph. Ăngghen đã nhận được định: “Từ hàng trăm năm nay, lịch sử vẻ vang công nghiệp cùng thương nghiệp chưa hẳn là cái gì khác hơn là lịch sử hào hùng cuộc nổi lên của lực lượng sản xuât tân tiến chống lại quan hệ giới tính sản lộ diện đại”.

Tính xích míc gay gắt trong lĩnh vực kinh tế tài chính của chủ nghĩa tư bạn dạng biểu hiện nay trên nghành chính trị - làng mạc hội là xích míc giữa kẻ thống trị công nhân, quần chúng. # lao động với ách thống trị tư sản ngày dần trở phải quyết liệt.

Cuộc đấu tranh giữa ách thống trị công nhân và thống trị tư sản mở ra ngay từ khi chủ nghĩa tư bạn dạng hĩnh thành, ngày càng trở đề xuất sâu sắc. Qua trong thực tiễn cuộc đâu tranh, ách thống trị công nhân đã nhận được thức được rằng, ý muốn giành thắng lợi phải tiếp thu nhà nghĩa xóm hội khoa học, hình thành chính đảng của kẻ thống trị mình. Lúc đảng cùng sản ra đời, toàn bộ hoạt động của đảng đều hướng về phía lật đổ nhà nước của thống trị tư sản, xác lập bên nước của giai cẫp công nhân và quần chúng. # lao động. Việc thiết lập nhà nước của giai câp công nhân và dân chúng lao động là sự mở đầu của hình thái tài chính - xã hội cộng sản công ty nghĩa.

Như vậy, sự xuất hiện của hình thái kinh tế- làng hội cùng sản nhà nghĩa phải tất cả những điều kiện nhất định, đó là sự phát triển của lực lượng cấp dưỡng dưới chủ nghĩa tư phiên bản đạt đến một nút độ tuyệt nhất định, lực lượng giai cấp công nhân trở đề nghị đông đảo, mâu thụẫn nóng bức với ách thống trị tư sản. Phương diện khác, từ thực tế cách mạng, kẻ thống trị công nhân bắt buộc giác ngộ phương pháp mạng, phải xây dựng được bao gồm đảng cách mạng, phải kiên quyết đấu không nhường nhịn lấy tổ chức chính quyền từ tay kẻ thống trị tư sản khi bao gồm thời cơ bí quyết mạng. Phương pháp mạng ko tự diễn ra, nhà nghĩa tư bạn dạng không từ sụp đổ.

C. Mác và Ph. Ăngghen đoán trước sự thành lập và hoạt động của hình thái tài chính - xóm hội cộng sản công ty nghĩa từ đa số nước tư bạn dạng chủ nghĩa phạt triển. Sinh sống trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, khi mà thống trị tư sản đã trở thành lực lượng làm phản động, đã tiến hành những cuộc chiến tranh xâm lược các nước lạc hậu, biến những nước kia thành trực thuộc địa, khi mà lực lượng công nhân đã cải tiến và phát triển manh mẽ, V.I. Lênin đang dự báo sự mở ra hình thái tài chính - làng mạc hội cùng sản nhà nghĩa ở các nước tư phiên bản chủ nghĩa bao gồm trình độ cải cách và phát triển trung bình và phần đa nước ở trong địa sau thời điểm được giải hòa do giai cấp công nhân lãnh đạo.

Ngày nay, với việc phát triển mạnh khỏe của cuộc cách mạng kỹ thuật và công nghệ, lực lượng sản xuât của nhà nghĩa tư bạn dạng có tính làng mạc hội hóa cao đã mang tính chất chất thế giới ngày càng xích míc với quan hệ sản xuất tứ nhân tư bạn dạng chủ nghĩa. Ý thức được mâu thuẫn đó, kẻ thống trị tư sản dùng không hề ít biện pháp như bức tốc sự can thiệp ở trong nhà nước vào tởm tế, ra đời các tập đoàn lớn tư bản,... Với mong ước làm giảm những mâu thuẫn giữa tứ sản với vô sản. Song, mua nhà nước trong chủ nghĩa tứ bản, thực chất chỉ là ách thống trị tư sản tận dụng nhà nước, nhân danh nhà nước nhằm nắm tư liệu sản xuất. Vày vậy, xích míc đối chống trong kinh tế và trong nghành chính trị - xã hội không còn suy giảm. Xích míc đó chỉ có thể giải quyết bởi một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, tùy chỉnh hình thái kinh tế tài chính - thôn hội cùng sản nhà nghĩa với tình dục sản xuẩt làng hội nhà nghĩa nhằm mục tiêu mở đường đến lực lượng sản xuất hành triển.

“Mác đặt sự việc chủ nghĩa cùng sản giống như một nhà tự nhiên học đặt, chăng hạn, vầh đề tiến hóa của một giống như sinh đồ vật mới, một khi đang biết xuất phát của nó”, nhưng cũng xác minh hình thái kinh tế tài chính - thôn hội cộng sản nhà nghĩa thành lập là kết quả vận động tự giác của kẻ thống trị công nhân, bằng hành động đấu tranh phương pháp mạng của thống trị này, chính vì chế độ tư bạn dạng chủ nghĩa không tự nó sụp đổ. Ngày nay chủ nghĩa tư bạn dạng đã lỗi thòi, nhưng kẻ thống trị tư sản vẫn tìm hầu hết biện pháp bảo đảm chế độ tứ hữu tứ nhân tư phiên bản chủ nghĩa.

Xem thêm: Cảm Nhận Của Em Về Hình Ảnh Người Lính Trong Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính Và Đồng Chí

Trong khi nhấn mạnh vấn đề vai trò lành mạnh và tích cực của nhân tô" khinh suất trong tiên trình cách mạng xóa bỏ chính sách tư bạn dạng chủ nghĩa,

xác lập chính sách mới thôn hội chủ nghĩa, những nhà sáng sủa lập nhà nghĩa xóm hội công nghệ cũng cưng cửng quyết chống chọi chống lại xu thế cách mạng phiêu lưu, ngoại trừ đến trình độ cách tân và phát triển của hiện nay thực bí quyết mạng, không chú ý tới trình độ chuyên môn giác ngộ của nhân dân, thiếu hụt sự chuẩn bị chu đáo.