- công dụng được cùng với axit hình thành muối sắt (II) còn khi chức năng với axit có tính oxi hóa mạnh thì thu được muối bột sắt (III)

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

- Điều chế bằng cách dùng co hay H2 khử sắt (III) oxit sinh sống 500oC

Fe2O3 + co (xrightarrowt^o) 2FeO + CO2

2. Hidroxit Fe(OH)2

- Là chất rắn, màu trắng hơi xanh, ko tan trong nước.

Bạn đang xem: Các hợp chất của sắt

- dễ bị oxi biến thành sắt (III) hiđroxit màu nâu đỏ trong không khí

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

- tất cả tính bazơ (tác dụng cùng với axit (HCl, H2SO4 loãng) tạo nên muối sắt (II))

- Điều chế: trong môi trường không có oxi nhằm thu được thành phầm tinh khiết

3. Muối sắt (II)

- Đa số tung trong nước, khi kết tinh làm việc dạng ngậm nước.

- dễ bị oxi hóa thành muối fe (III)

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

- Chú ý: dung dịch muối bột sắt (II) pha trộn được nên dùng ngay, vị trong không gian muối fe (II) sẽ đưa dần thành muối sắt (III).

- Điều chế: cho fe (hoặc FeO, Fe(OH)2) tính năng với HCl hoặc H2SO4 loãng:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2

- Ứng dụng: muối FeSO4 được sử dụng làm hóa học diệt sâu bọ, điều chế sơn, mực nhuộm vải.

II. SẮT (III)

Có tính lão hóa : tính năng với một số kim loại, một số trong những hợp chất tất cả tính khử.

Fe3+ + 1e -> Fe2+ hoặc Fe3+ +3e -> Fe

1. Oxit Fe2O3

- Là chất rắn màu đỏ nâu, ko tan trong nước

- dễ dàng tan vào cả dung dịch axit mạnh

*

- Ở ánh nắng mặt trời cao, Fe2O3 bị teo khử hoặc H2 khử thành Fe.

*

- Điều chế: qua bội nghịch ứng phân hủy sắt (III) hiđroxit ở ánh sáng cao.

*

 

- fe (III) oxit trường thọ trong thoải mái và tự nhiên dưới dạng quặng hemantit dùng làm luyện gang


2. Hidroxit Fe(OH)3

- Là chất rắn màu nâu đỏ, ko tan trong nước nhưng dễ tan trong số dung dịch axit tạo thành muối sắt (III) 

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

- Điều chế: cho hỗn hợp kiềm tác dụng với muối bột sắt (III).

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

3. Muối sắt (III)

- các muối fe (III) tất cả tính oxi hóa, dễ dẫn đến khử thành muối hạt sắt (II).

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

- Bột đồng tung trong dung dịch muối sắt (III).

Xem thêm: Đeo Lens Bị Đỏ Mắt Phải Làm Sao? Một Số Vấn Đề Thường Gặp Khi Mới Đeo Lens

Cu + 2FeCl3 (vàng nâu) → CuCl2 + FeCl2

⇒ dung dịch CuCl2 (màu xanh) và dung dịch FeCl2 (không màu) đề nghị dung dịch thu được gồm màu xanh.