Nội dung bài học sẽ reviews đến những em khái niệm và cách xác định những phép toán tập hợp. Cùng với gần như hình ảnh và lấy ví dụ minh họa được bố trí theo hướng dẫn giải cụ thể các em sẽ tiện lợi nắm vững ngôn từ phần này.

Bạn đang xem: Các phép toán tập hợp lớp 10


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Phép giao

1.2. Phép hợp

1.3. Phép hiệu

1.4. Phần bù

2. Bài xích tập minh hoạ

3.Luyện tập bài bác 3 chương 1đại số 10

3.1. Trắc nghiệmcác phép toán tập hợp

4.Hỏi đáp vềbài 3 chương 1đại số 10


Giao của hai tập hòa hợp A và B, kí hiệu (A cap B) là tập hợp có các phần tử vừa trực thuộc A, vừa thuộc B.

(A cap B = left x in A,,va,,x in B ight\)

*


Hợp của nhị tập phù hợp A với B, kí hiệu (A cup B) là tập đúng theo các bộ phận thuộc A hoặc nằm trong B.

(A cup B = left x ight.)

*


Hiệu của tập vừa lòng A cùng với tập phù hợp B, kí hiệu AB là tập tất cả các phần tử thuộc A với không trực thuộc B.

Xem thêm: Tôi Sẽ Trình Bày Tiếng Anh Là Gì Cụm Từ Người Trình Bày Tiếng Anh Là Gì

(Aackslash B = left x in A,,va,,x otin B ight.)

*


Nếu (B subset A) thì AB được hotline là phần bù của B vào A, kí hiệu (C_AB.)

*


Ví dụ 1:

Cho (A = left 1;2;3;5;6 ight;,B = left x in mathbbZ ight\)

(C = left x in mathbbR ight\)

a) Dừng cách thức liệt kê phần tử xác định những tập đúng theo B và C.

b) khẳng định các tập hòa hợp sau: (A cap B,B cap C,A cap C.)

c) khẳng định các tập hòa hợp sau: (A cup B,B cup C,A cup C.)

d) xác định các tập hợp sau: (Aackslash B,Backslash C,Aackslash C.)

Hướng dẫn giải:

a) (B = left - 3; - 2; - 1;0;1;2 ight;,,C = left 0;frac32 ight.)

b) (A cap B = left 1;2 ight;B cap C = left 0 ight;A cap C = emptyset .)

c) (A cup B = left - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6 ight.)

(B cup C = left - 3; - 2; - 1;0;1;2;frac32 ight\)

(A cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;frac32 ight\)

d) (Aackslash B = left 3;4;5;6 ight;,,Backslash C = left - 3; - 2; - 1;1;2 ight;)

(Aackslash C = left 1;2;3;4;5;6 ight.)

Ví dụ 2:

Cho (A = left 0;2;4;6;8;10 ight;B = m 0;1;2;3;4;5;6 ;C = left 4;5;6;7;8;9;10 ight.)

Hãy liệt kê các thành phần của những tập đúng theo dưới đây?

a) (A cap (B cap C);)

b) (A cup (B cup C);)

c) (A cap left( B cup C ight);)

d) (A cup (B cap C).)

e) (left( A cap B ight) cup C.)

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: (B cap C = left 4;5;6 ight\)

( Rightarrow A cap left( B cap C ight) = left 4;6 ight.)

b) (B cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight\)

( Rightarrow A cup left( B cup C ight) = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight.)

c) Ta tất cả (B cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight\)

( Rightarrow A cap left( B cup C ight) = left 0;2;4;6;8;10 ight.)

d) Ta có: (B cap C = left 4;5;6 ight\)

( Rightarrow A cup (B cap C) = left 0;2;4;5;6;8;10 ight.)

e) Ta có: (A cap B = left 0;2;4;6 ight\)

( Rightarrow left( A cap B ight) cup C = left 2;4;5;6;7;8;9;10 ight.)