Tài liệu vẫn hướng dẫn chi tiết phương pháp giải và bài tập chuyên đề giới hạn: số lượng giới hạn dãy số, số lượng giới hạn hàm số, hàm số tiếp tục tất cả đều phải có lời giải vậy thể.
Bạn đang xem: Cách giải bài toán giới hạn

BÀI 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.Dạng 1. Sử dụng định nghĩa tìm số lượng giới hạn 0 của dãy sốDạng 2. áp dụng định lí nhằm tìm giới hạn 0 của dãy số Dạng 3. Sử dụng các giới hạn quan trọng đặc biệt và những định lý để giải những bài toán tìm số lượng giới hạn dãyDạng 4. Sử dụng công thức tính tổng của một cung cấp số nhân lùi vô hạn, tra cứu giới hạn, bộc lộ một số thập phân vô hạn tuần xong xuôi phân số Dạng 5. Tìm giới hạn vô thuộc của một dãy bởi định nghĩaDạng 6. Tìm giới hạn của một dãy bằng phương pháp sử dụng định lý, nguyên tắc tìm số lượng giới hạn vô cựcMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 2. GIỚI HẠN HÀM SỐDạng 1. Sử dụng định nghĩa để tìm giới hạn Dạng 2. Tìm giới hạn của hàm số bởi công thứcDạng 3. Thực hiện định nghĩa tìm số lượng giới hạn một bên Dạng 4. áp dụng định lý và phương pháp tìm số lượng giới hạn một bên Dạng 5. Tính giới hạn vô cực Dạng 6. Tìm số lượng giới hạn của hàm số trực thuộc dạng vô định 0/0Dạng 7. Dạng vô định Dạng 8. Dạng vô địnhMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤCDạng 1. Xét tính thường xuyên của hàm số f(x) tại điểm x0 Dạng 2. Xét tính thường xuyên của hàm số trên một điểmDạng 3. Xét tính liên tục của hàm số bên trên một khoảng tầm KDạng 4.

Xem thêm: Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Gdcd 12 Có Đáp Án

Tra cứu điểm cách biệt của hàm số f(x) Dạng 5. Minh chứng phương trình f(x)=0 có nghiệm MỘT SỐ BÀI TẬP LÝ THUYẾT Tham khảo 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay