Hướng dẫn Cách phá vết giá trị tuyệt đối hay nhất, đưa ra tiết, bám sát nội dung SGK Toán lớp 10, giúp các em ôn tập xuất sắc hơn.

Bạn đang xem: Cách phá dấu giá trị tuyệt đối

*

1. Phương pháp chung

Để giải phương trình chứa ẩn trong dấu quý hiếm tuyệt đối(GTTĐ) ta tìm cách để khử dấu giá trị tuyệt đối, bởi cách:

- bước 1 : Áp dụng quan niệm giá trị tuyệt đối hoàn hảo để loại bỏ dấu quý hiếm tuyệt đối

- bước 2: Giải những bất phương trình không có dấu giá trị tuyệt đối

- bước 3: chọn nghiệm tương thích trong từng ngôi trường hợp đang xét

- cách 4 : tóm lại nghiệm

2. Lý thuyết


Phương trình dạng |f(x)|=|g(x)| ta có thể giải bằng phương pháp biến đổi tương tự như sau:

*

hoặc |f(x)| = |g(x)|⇔ f2(x) = g2(x)

- Đối với phương trình dạng |f(x)| = g(x)(*) ta tất cả thể biến hóa tương đương như sau:

*

3. Các dạng phương trình tốt đối 

3.1) Giải phương trình: |A(x)|=b (b≥0), |A(x)|=B(x) 

Cách giải phương trình: |A(x)|=b (b≥0),

*

3.2) biện pháp giải phương trình: |A(x)|=B(x) 

*

Ví dụ 1. Giải phương trình |x−2|+3x+2=0.

- so sánh : 

*

- lời giải : 

*

Ví dụ 2. Giải phương trình |x + 2| + x2 – 3x =1 

Lời giải : 

*

Ví dụ 3. Giải phương trình |x−1|+|x−2|=2x−3.

- Phân tích : Đây là vấn đề có đựng hai dấu giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất nên cần để ý các trường hợp sau

+ Nếu x1 nên |x−1|=x−1 và |x−2|=x−2.

Xem thêm: Nghệ Đen Trị Bệnh Gì ? Cách Sử Dụng Và Lưu Ý Khi Dùng Nghệ Đen Có Tác Dụng Gì

Từ đều phân tích bên trên ta có giải mã như sau :

- giải mã : 

*

3.3) Giải phương trình dạng: |A(x)|=|B(x)|

Cách giải: 

*

Ví dụ. Giải phương trình |x2 – 4x + 3| - |x2 – 3| = 0

- Phân tích : Bài toán bao gồm dạng 

*

- Lời giải:

*

3.4) Giải phương trình: |A(x)|+|B(x)|=b 

Cách giải 1: 

– bước 1: Lập bảng phá dấu quý hiếm tuyệt đối 

– bước 2: Giải các phương trình theo các khoảng vào bảng

Ví dụ: Giải phương trình: |x+1|+|x-1|=10 

Giải

 – bước 1: Lập bảng phá dấu || 

*

– bước 2: Giải các phương trình theo những khoảng 

x −1 ≤ x ≤ 1:2=10 Vô nghiệm x>1: 2x = 10 ⇔ x=5 vừa lòng đk x>1 

Vậy phương trình gồm 2 nghiệm x=5 với x=-5 

Cách giải 2: Đưa về 4 trường đúng theo sau 

*

Ví dụ: Giải phương trình: |x+1|+|x-1|=10 (*)

Giải 

*

4. Bài bác tập bao gồm lời giải

Bài 1: Bỏ vết giá trị tuyệt vời và rút gọn các biểu thức sau: