Hình học không gian 11 luôn luôn là nội dung rất khó đối với nhiều bạn học sinh, thực tiễn cho thấy, đấy là phần nhưng mà rất đa số chúng ta hay nhầm lẫn khi chứng minh, thậm chí khó khăn ngay từ dịp vẽ hình minh họa.

Bạn đang xem: Cách tìm góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Trong bài viết này, chúng ta cùng ôn lại cách tính góc giữa con đường thẳng với mặt phẳng để từng bước một củng cầm vững con kiến thức.


Vậy phương pháp tính góc giữa đường thẳng cùng mặt phẳng như thế nào? vận dụng vào bài xích tập ra sao? bọn họ cùng ban đầu vào nội dung bài viết.

* Cách xác định góc giữa đường thẳng cùng mặt phẳng

- Để xác định được góc giữa mặt đường thẳng a với mặt phẳng (α) ta triển khai theo các bước sau:

*

• cách 1: tra cứu giao điểm O của con đường thẳng a và (α)

• bước 2: Dựng hình chiếu A" của một điểm A ∈ a xuống (α)

• cách 3: Góc ∠AOA" = φ đó là góc giữa con đường thẳng a và (α)

> lưu lại ý:

- Để dựng hình chiếu A" của điểm A trên (α) ta lựa chọn 1 đường trực tiếp b ⊥ (α) khi ấy AA" // b.

- Để tính góc φ ta áp dụng hệ thức lượng vào tam giác vuông OAA".

* Cách xác định góc giữa đường thẳng cùng mặt phẳng qua lấy một ví dụ minh họa

* lấy ví dụ như 1: Cho tứ diện ABCD bao gồm cạnh AB, BC, BD đều bằng nhau và vuông góc với nhau từng song một. Xác định góc giữa AC với mặt phẳng BCD.

* Lời giải:

- Ta bao gồm hình vẽ minh họa như sau:

*
- Theo đưa thiết ta có: 
*

- từ bỏ đó, ta tất cả góc giữa AC với mặt phẳng BCD là: 

*

* lấy ví dụ 2: Cho hình chóp S.ABC tất cả đáy ABC là tam giác vuông cạnh huyền BC = a. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) trùng với trung điểm BC. Biết SB = a. Tính số đo của góc thân SA cùng (ABC).

* Lời giải:

 - Minh họa như hình vẽ:

*

- điện thoại tư vấn H là trung điểm của BC, khi đó ta có:

 

*

(H là trung điểm của BC, bắt buộc trung con đường AH hạ từ bỏ đỉnh góc vuông A sẽ sở hữu được độ dài bằng nửa cạnh huyền).

- Theo đưa thiết H là hình chiếu vuông góc của S lên BC đề xuất ta có:

 

*
 nên chảy giác SHB vuông tại H.

- Áp dụng định lý pitago vào tam giác vuông SHB ta được: 

 

*

- Vậy góc giữa SA và (ABC) là SAH tức: 

*

*
 

* ví dụ 3: Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác các cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) trùng với trung điểm H của cạnh BC. Biết tam giác SBC là tam giác đều. Tính số đo của góc giữa SA với (ABC).

* Lời giải:

- Minh họa như hình sau:

*
- bởi H là hình chiếu của S lên phương diện phẳng (ABC) cần SH ⊥ (ABC)

Vậy AH là hình chiếu của SH lên mp(ABC)

*

- Ta có: SH ⊥ (ABC) ⇒ SH ⊥ AH

 Mà: ΔABC = ΔSBC ⇒ SH = AH

⇒ Vậy ΔSAH vuông cân nặng tại H ⇒ SAH = 45°

* lấy ví dụ như 4: Cho hình thoi ABCD gồm tâm H, AC = 2a; BD = 2AC. Mang điểm S không thuộc (ABCD) làm sao để cho SH ⊥ (ABCD). Biết tan(SBH) = 1/2. Tính góc giữa con đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD).

* Lời giải:

- Minh họa như hình sau:

*

- Ta có: AC = 2a; BD = 2AC = 4a ⇒ HB = 2a.

*

- mặt khác, ta có: 

*

 mà 

*

Vậy số đo góc giữa mặt đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) là 45o.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Toán Lớp 4, Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Toán Lớp 4

* lấy một ví dụ 5: Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD), SA = a√6. Hãy tính góc thân SC và mp(ABCD).